BLOG

Cezayir buğday piyasası

08 Kasım 20224 dk okuma

Cezayir, dünyanın en büyük buğday tüketicisi ve ithalatçısı ülkeleri arasında yer alıyor. Yerel buğday üretim yıllar içinde artmasına rağmen rekolte hava koşullarının elverişli olup olmamasına bağlı kalmaya devam ediyor ve iç talebi karşılamaya yetmiyor. ABD Tarım Bakanlığı, Cezayir’in 2022/23 sezonu buğday ithalatını 8,3 milyon ton olarak tahmin ediyor.

Cezayir, 43 milyondan fazla nüfusu ve geniş doğal kaynakları ile Afrika’nın en büyük ülkesi konumunda. 2 milyon 381 bin kilometrekare yüzölçümü bulunan ülkenin beşte dördünden fazlası çölle kaplı. Cezayir, etkileyici coğrafî büyüklüğüne ek olarak Afrika’nın dördüncü en büyük ekonomisine sahip ve kıtanın en rekabetçi ülkelerinden biri. Ülke, çok uluslu şirketlerin kuzeybatı Afrika’daki operasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Tarım sektörü, ekonomiyi çeşitlendirme ve enerji sektörü dışındaki yabancı ve yerli yatırımları çekme çabalarında Cezayir hükümeti için öncelikli sektörlerden biri. Nüfusun yüzde 25’ini istihdam eden tarım, yüzde 10’luk pay ile hidrokarbonlardan sonra gayri safi yurt içi hasılaya en büyük katkı sağlayan ikinci sektör. Ülkede 8,5 milyon hektar ekilebilir arazi bulunuyor.

Modern endüstriyel tarımı teşvik eden Cezayir hükümeti, tarımsal kalkınmayı artırmak için üretimi yoğunlaştırmayı, doğal kaynakları canlandırmayı ve su kaynakları kullanımını iyileştirmeyi planlıyor. Hükümetin yeni kalkınma politikası, Cezayir’de gıda güvenliğini sağlayan tarım ürünlerine yatırıma öncelik veriyor. Birçok bölgede büyük ölçekli tarımsal yatırımlar teşvik ediliyor. Tarımsal kalkınma stratejisi, özellikle tahıllar, yağlı tohumlar ve şeker üretimi alanında doğrudan yabancı yatırımları ve ortaklıkları teşvik ediyor. Gıda işleme endüstrisi ve rafineri projelerine de teşvikler veriliyor. Bu projeler arasında tahıl depolama kapasitesinin desteklenmesi, artan soğuk zincir altyapıları ve paketleme projeleri yer alıyor.