BLOG

Gıda endüstrisi, değişen dijital ortama nasıl uyum sağlamalı?

09 Mart 202214 dk okuma

“Gıda sektörünün bugüne kadarki en çetin zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olmak için gelecek, dijitalleşmededir. Özünde muhafazakar bir sektör olan gıda endüstrisi için asıl zorluk ise dijital dönüşüme nasıl ayak uydurulacağıdır. Bühler, yılların getirdiği endüstri tecrübesiyle bu dönüşüme rehberlik etmeye yardımcı olmaya hazır.”

Gıda üretimine her zaman iki değişmez hakim olmuştur. Tüketiciler, yiyeceklerinin güvenli ve mümkün olan en yüksek kalitede olmasını isterler. Yüzyıllar boyunca değişen şey ise bunun nasıl başarıldığıdır. Sonuç olarak, gıda endüstrisinin dijitalleşmesi, bu hedeflere ulaşmanın en son aracıdır.

Kalite ve güvenlik, gıda işlemenin tüm yönlerinin temelini oluşturmaya devam ederken, gıda üreticileri için günümüzün zorlukları aynı zamanda faaliyet gösterdikleri endüstrinin oldukça rekabetçi ve karmaşık doğası etrafında dönmekte. Kârlılık, sürdürülebilirlik, şeffaflık, değişen tüketici talebi, gıda israfının azaltılması ve vasıflı işgücü eksikliği gibi konularda sürekli değişen taleplerle karşı karşıyalar. Dijitalleşme, gıda endüstrisinin, bazıları iklim değişikliği, demografik değişimler ve küresel nüfus artışı tarafından yönlendirilen bu diğer zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor.

Günümüzde dijitalleşme, sürekli artan tesis otomasyonuna doğru kayıyor. Ayrıca, kalite, güvenlik, üretkenlik ve kârlılığı en üst düzeye çıkarmak için karmaşık algoritmalar tarafından bilgilendirilen dijital hizmetleri barındırabilen Nesnelerin İnterneti'ne  (IoT) bağlı dijital platformlar sağlıyor.

GIDA SEKTÖRÜNÜN DİJİTALLEŞMESI

Gıda endüstrisinin dijitalleşmesi, "aptal" makineleri, gıda üretim sürecine giderek daha karmaşık üretim parametreleri uygulayabilen makinelere dönüştüren ucuz ve sofistike sensör teknolojisinin geliştirilmesiyle başladı. Ardından, birçoğunun 4. Sanayi Devrimi olarak tanımladığı şey geldi. Son yıllarda, bilgisayar işlem gücünde, geniş veri depolama kapasiteleri ve hızla artan karşılıklı bağlanabilirlik ile birlikte benzeri görülmemiş bir büyüme oldu. Tüm bunların gerçekleşmeye başladığı hız, dünya çapındaki endüstrilerin çalışma biçiminde devrim yarattı ve gıda endüstrisi de bu değişimden müstesna kalmadı. Sensörler tarafından üretilen çok büyük miktardaki dijital veriyi analiz etmek için bu yeni işlem gücünü kullanan ve ardından tüm bu verileri farklı kaynaklardan birbirine bağlanmasına imkan tanıyan bu dijital devrim, elbette gıda endüstrisini de dönüştürecek. Her zaman diğer bazı endüstriler kadar teknolojik olarak gelişmemiş, özünde muhafazakar bir sektör olan gıda endüstrisi için asıl zorluk ise buna nasıl ayak uydurulacağıdır.

Bühler ve gıda endüstrisinin dijitalleşmesi

140'tan fazla ülkeye yayılan küresel bir erişime ve gıda işleme endüstrisinde 160 yılı aşkın deneyime sahip olan Bühler, bu noktada sektöre yardımcı olabilecek bir konumda. Bühler'in böylesi uzun bir tarihe sahip olması, müşterilerini son iki sanayi devrimi boyunca desteklediği anlamına geliyor. Önce elektrifikasyon yoluyla, ardından 20. yüzyılın ortalarında, otomasyonla sonuçlanan elektrifikasyon ve bilgi teknolojisinin birleşimi…Gıda endüstrisine nesiller boyu makine tedarikinden doğan güçlü müşteri ilişkileri, Bühler'in güven kazandığı ve bu 4. Sanayi Devrimi boyunca değişime öncülük edecek ve müşterileri destekleyecek bir konumda olduğu anlamına geliyor.


Veri analizi

Asıl adım değişikliği, Bühler'in yazılım devi Microsoft ile bir araya gelmesiyle oldu. Bu işbirliği, sensörler, makineler ve otomasyon çözümleri aracılığıyla oluşturulan gıda üretim verilerini analiz edebilen dijital bir platform olan Bühler Insights'ın ortaya çıkmasını sağladı. Gelişmiş algoritmalar ve Nesnelerin İnterneti'ni kullanan bu platform, müşterilere üretim kalitesini ve verimi en üst düzeye çıkarmak için kendileri için en yararlı biçimde gerçek zamanlı analizler sunuyor.

Elbette Bühler, gıda endüstrisi için dijital çözümler geliştirme konusunda yalnız değil. Bühler'in Dijital Yöneticisi Stuart Bashford, bu hususu, “Dijital çözümler tasarlamak stratejik bir farklılaştırıcı değil, veri biliminden türetilen müşteri değeri sunmaktır. Veri bilimi yeteneğimizi şirket içi alan bilgisi ve süreç uzmanlığıyla birleştirerek bu değeri en üst düzeye çıkarabiliriz. İşte bu noktada müşterinin üretim verimini artıracak, kalitesini artıracak ve atıklarını azaltacak son teknoloji dijital çözümler geliştirerek müşteriler için gerçekten değer ve fayda elde edebiliriz. Kilit nokta, bu verilerle ne yapacağınızı bilmeniz gerektiğidir.” şeklinde açıklıyor.

 Fabrika otomasyonu

Üretim parametrelerinin gerçek zamanlı analizine ek olarak otomasyon da dijitalleşmenin gıda endüstrisine sağladığı bir diğer önemli fayda. Bu nedenle Bühler, yeni nesil bir fabrika otomasyon platformu olan Mercury Manufacturing Executive System'ini (Mercury Üretim Uygulama Sistemi-MES) geliştirdi. Üretim sürecini otomatikleştiren MES ile, bir ürüne eklenen her bir hammaddenin tam bileşimini tutarlı bir şekilde kontrol ederek veya kalitesiz hammaddelerin ayıklanmasını ve nihai ürünün kontaminasyondan arındırılmasını sağlamak için ayıklama kriterlerini ve verimliliği izleyerek üstün kaliteyi korumak mümkün.

İster gıda güvenliği gereksinimleri isterse müşteri kalite kontrolleri için olsun, denetimlerin sürekli bir gereklilik olduğu bir dünyada otomasyon, saniye saniye dijital izlenebilirlik yoluyla son üründen hammaddeye kadar üretim sürecini izleyebiliyor.


Bühler’in SmartMill Program Yöneticisi Ruppert Gernot, “Bu izlenebilirlik verilerine yalnızca üç tıklamayla erişmek mümkün. Dijital otomasyon sistemleri izlenebilirlik ile ilgili iş yükünü yüzde 80 oranında azaltabilirken, sahada operatörlerin Excel sayfalarıyla uğraştığını, hatta masaların üzerinde duran kağıt klasörlerini kullandıklarını gördüm. Denetim talebinin sürekli arttığı bir dünyada, bunu manuel olarak yapmak bunaltıcı olabilir.” değerlendirmesini yapıyor.

Dijital otomasyon ayrıca daha doğru numune alma ve farklı kaynaklardan gelen verileri entegre etme yeteneği sağlıyor. Buna bir örnek olarak satışları ve müşteri siparişlerini dijital olarak üretim parametrelerine aktarabilmeyi verebiliriz.

DİJİTALLEŞMENIN FAYDALARI

Dijitalleşme, gıda üretim sürecinizin her noktasında gerçek zamanlı olarak neler olduğunu bilerek kalite ve verimliliği etkileyen değişkenleri ve bilinmeyenleri ortadan kaldırabilmek anlamına geliyor. Üretim verilerinin dijital olarak kaydedilmesi ve analiz edilmesi, parametrelerin nihai ürününüzü nasıl doğrudan etkilediğini görmeyi mümkün kılıyor. Daha sonra, farklı hammadde kaliteleriyle sonuçların en iyi nasıl optimize edileceğine dair daha derin bir anlayış oluşturmak için geçmiş üretim döngülerinden veri setleriyle karşılaştırmalar yapılabiliyor.

Özelleştirilmiş veri kümelerini uzaktan sunabilmek, iyi bilgilendirilmiş işbirliğine dayalı karar vermeyi destekleyen türden bir şeffaflık sağlar. Üretim döngünüze endüstri çapında veri setlerine ve analizlere dayalı algoritmalar uygulamak, her gün üretim sürecinizden sorumlu en akıllı operatörlere sahip olmak anlamına gelir. Şirketler her gün dijitalleşmenin yeni faydalarını keşfediyor. Ancak gıda üreticilerinin, dijitalleşmenin ideal çözümler getirdiği, karşı karşıya oldukları bazı zorluklar var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:


Beceri eksiklikleri

Değirmencilik gibi gıda endüstrisinin bazı sektörlerinde şu anda ciddi beceri eksiklikleri yaşanıyor. Usta bir değirmencinin süreçleri ve verimliliği iyileştirme becerilerini kazanması ancak yılların öğrenilmiş deneyimiyle olur. Ancak genç çalışanlar geleneksel değirmenin zorlu çalışma koşullarından çekindikleri için endüstri, yeni nesil usta değirmencileri işe almakta zorlanıyor. Dijital çözümler olmadan bu beceri eksikliği, üreticiler için büyük bir zorluk haline gelecek.

Kârlılık

Gıda sektöründe çalışan herkes bu sektörün ne kadar rekabetçi olduğunu bilir. Rekabet arttıkça, üretim sürecinin her yönünün optimum performansta yürütülmesini gerektiren kâr marjları aşağı çekilir. Üretim standartlarının bu optimizasyonuna ancak dijital otomasyon yoluyla ulaşılabilir.

İzlenebilirlik

Tüketiciler, gıdalarının menşei konusunda giderek daha fazla talepkar hale geliyor ve gıdanın sürdürülebilir ve etik standartlarda üretildiğini bilmek istiyor. Gıda güvenliği standartlarına ilişkin talepler, dijital bir çerçeve dışında elde edilmesi zorlaşan bir düzeyde denetim ve izlenebilirlik gerektiren daha katı bir hale geliyor.

Makine Bütünlüğü

Makine bakımının neden olduğu üretim kesintilerinden en iyi şekilde nasıl kaçınılacağı konusu tüm gıda üreticileri için bir zorluk. Kilit makine performans göstergelerini dijital olarak izleyerek, ekipman etkinliği, enerji tüketimi, arıza süreleri ve üretim kayıplarına neden olan olayları yorumlama, kaydetme ve analiz etme eğilimlerini görmek mümkün hale gelir. Makine performansının dijital bir resmini oluşturarak, sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek ve bakımı, üretim açısından en az aksatıcı olduğunda planlamak daha kolaydır.

Dijitalleşme sürdürülebilirliği destekliyor

Ekim 2018'de Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), karbon emisyonlarımızı azaltmak için 2030'a kadar vaktimiz olduğu, aksi takdirde küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5  santigrat derece üzerinde sınırlandırmamanın korkunç sonuçlarıyla karşılaşacağımız konusunda bizi uyardı. Sıcaklıkları zaten 1°C artırdık. Gıda atıkları, CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 6'sından sorumlu. Bunu ulusal emisyonlar bağlamında ele alırsak, yalnızca Çin (%21) ve ABD (%13) daha fazla emisyon salıyor.

2050 yılına kadar 7,7 milyardan 9,8 milyara çıkacak olan küresel nüfusu beslemek için daha verimli gıda üretimine ihtiyaç duyulacak. Birleşmiş Milletler, bu büyümeyi beslemek için 2012'ye göre yüzde 50 daha fazla gıda üretmemiz gerekeceğini tahmin ediyor. Gıda sistemimiz daha verimli hale gelmeli. Enerji kaynaklarımızın üçte biri gıda üretimine gidiyor, gıdanın üçte biri ise çöpe gidiyor ve temiz suyumuzun yüzde 71'i gıda sektöründe kullanılıyor. Çözümün anahtarı ise dijitalleşmedir.


Silolarda tahıl depolamayı korumak için dijital teknolojinin kullanılmasını buna bir örnek olarak verebiliriz. Bühler’in Otomasyon ve Dijitalleştirmeden Sorumlu Ürün Müdürü Michael Härteis, “Tarladan çatala tüm değer zincirine baktığınızda, tüketim sırasındaki gıda israfının yanı sıra en fazla kaybın, yanlış tahıl işleme nedeniyle meydana geldiğini görüyoruz. Gelişmekte olan pazarlarda ve aşırı çevre koşullarına sahip bölgelerde, bir parti tahıl üretiminin yüzde 50'sinin bozulma nedeniyle ziyan olması mümkün. Gezegeni besleyebilmeyi umuyorsak, bu düzeydeki bir gıda israfını göze alamayız.” diyor.

Dijitalleştirme, sıcaklık ve nemi gerçek zamanlı olarak izlemek ve depolanan hammaddeyi korumak için ayarlamalar yapmak için silo boyunca sensörler yerleştirmek anlamına gelir. Silo boyunca koşulları kaydedip analiz ederek, depolanan bir ürünün kalitesinin nasıl optimize edileceğine dair kesin bir anlayış oluşturmak ve böylece önemli gıda israfını azaltmak mümkün.

Başka bir örnek de ayıklama teknolojisinin dijitalleştirilmesidir. Bu sayede ayıklama makineleri, gıda israfına neden olan çok fazla malzemeyi  dışarı atmaya başladığında, algoritmalar, ayıklama işleminin sonuna kadar beklemek yerine performans kriterlerini hemen ayarlayabilir.

Dijitalleşmenin sürdürülebilirliği destekleyebileceği diğer alanlar arasında maksimum enerji verimliliğinin sağlanması ve su israfının azaltılması yer alıyor. Bühler, endüstrinin dijitalleşmesini, 2025 yılına kadar müşteri değer zincirlerinde enerji, su ve gıda israfını yüzde 50 azaltma şeklinde belirlediği sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak görüyor.

BÜHLER'IN DİJİTAL PLATFORMLARI

Mercury Üretim Uygulama Sistemi (MES)

Mercury MES, üreticilerin üretim süreçlerini otomatikleştirebilecekleri bir platform. Platformun kalbinde, üretim süreci boyunca elde edilen bilgileri sorunsuz bir şekilde paylaşan, üretim parametrelerini gerçek zamanlı olarak uzaktan görüntüleyebilen ve tüm tesis sürecinin otomatik kontrolünü sağlayan Base System’i bulunuyor. Farklı modüller daha sonra formül yönetimi, bakım, depo yönetimi, gıda güvenliği veya veri analizi dahil olmak üzere üretimin farklı yönlerini otomatik olarak kontrol ediyor. 

Mercury MES, üreticiye farklı hammaddelerin bileşimi açısından tüm üretim sürecinin kontrolünü ve eklenen hammaddelerin kalite ve miktarını tüm aşamalarda izleme imkanı verir. Numune alma, kalite sürecinin önemli bir parçasıdır. Mercury MES, numunelerin tüm farklı aşamalarda sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini ve hem gıda güvenliği hem de müşteri denetimi için geçmiş verilerin otomatik olarak depolanmasını sağlar. Bu, hem manuel veri toplamanın zaman alıcı işçiliğini azaltır hem de daha hassas ve daha hızlı laboratuvar analizi sağlar.

Bühler Insights

Bühler Insights, üretim sürecinin farklı yönlerini izleyen bir dizi modüler dijital sistemle bağlantı kurarken müşterilere Nesnelerin İnterneti bağlantısı sağlayan esnek bir dijital platformdur. Özelleştirilmiş gösterge panoları, daha sonra bu gerçek zamanlı verileri uzaktan sunar ve daha fazla analiz ve geçmişe yönelik erişim için tüm verileri bulutta depolar. Bir işletme genelinde tüm önemli verilere gerçek zamanlı olarak erişilebilmesini sağlayarak, müşterilere çok daha bilinçli ve daha hızlı üretim kararları alma imkanı tanır. Daha fazla şeffaflık, Bühler'in üretkenliği artırmak için sektöre özel önerilerde bulunmasına yardımcı olmasını da sağlar.

Geçmiş verileri analiz etmek, müşterinin eğilimleri tespit edebilmesi ve birden fazla tesis veya üretim hattında karşılaştırma ölçütleri oluşturabilmesi anlamına gelir. Komplike algoritmalar makine öğrenimini kolaylaştırır, üretim sonuçlarını tahmin eder ve üretim parametrelerini optimize etme konusunda proaktif öneriler sunar. Bühler Insights, müşterilerin ürün kalitesini ve gıda güvenliğini artırmak ve ince ayar yapmak için tasarlanmış, Bühler’in büyüyen dijital hizmet portföyüne erişebildiği dinamik bir platformdur. Bühler Insights ve Mercury MES, eksiksiz bir dijital portföy oluşturmak için birbirini tamamlıyor.

BÜHLER'IN DİJİTAL ÇÖZÜMLERİ

Silo Gözetimi

Tüm gıda üretimi bir hammadde ile başlar ve silo, tipik olarak hammaddenin depolandığı yerdir. Bühler Insights Silo Monitoring (Bühler Insights Silo Gözetimi), gıda üreticisinin siloda her an neler olduğunu görmesini ve bu verilerin Bühler Insights üzerinde gerçek zamanlı olarak sunulmasını sağlar. Kablolara bağlı sensörler her depolama segmenti için Bühler Insights'a veri gönderir.


Bu sistem sayesinde alarmlar ayarlayarak, örneğin herhangi bir silo bölümünde sıcaklığın ne zaman çok yüksek olduğunu anında bilmek mümkündür. Böylece operatör bir havalandırma veya soğutma işlemi başlatabilir. Verileri tarihsel olarak depolayıp analiz edebilmekle, eğilimleri kavramak ve iklim, dolum seviyesi veya hammadde nem içeriği gibi değişkenlere bağlı olarak silo koşullarının nasıl değiştiğini görmek mümkündür. Bu şekilde depolanan hammaddeye bağlı olarak zaman içinde sıcaklık artışları dahil olmak üzere eşikler ayarlanabilir.

Toplam Ekipman Verimliliği (OEE)

OEE, bir şirketin yönetim kurulu üyesinden operatöre kadar tüm seviyelerinde çalışma şeffaflığı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bühler Insights'a makine kullanımıyla ilgili gerçek zamanlı olarak veri beslemesi yaparak tüm bir tesisin veya bireysel makinelerin gözetimini sağlar. Veri beslemeleri, tesis üretim hatlarındaki kullanılabilirliği, performansı ve kaliteyi izler. Bu veriler daha sonra, makine bütünlüğünün anında bir indikasyonunu veren önemli bir performans göstergesine dönüştürülebilir. Daha büyük üreticiler için bu üst düzey genel bakış, yöneticilerin üretim eksikliklerinin nerede olabileceğini görmeleri için zaman içinde tesis verimlilikleri arasında karşılaştırma yapmasına da olanak tanır.

Sıcaklık Titreşim Yönetim Hizmeti

Özellikle değirmencilik sektörüne yönelik olan bu hizmet, değirmendeki en önemli makine parçalarından biri olan vals toplarındaki sıcaklığı ve titreşimleri takip eder. Vals toplarının herhangi bir noktasındaki çok yüksek sıcaklık kalitenin bozulmasına neden olabilir. Algoritmalar ayrıca operatörü olası bir soruna ve silindir boyunca bir sıcaklık dengesizliğini gidermek veya boşa harcanan enerji tüketimini azaltmak için ne yapılması gerektiği konusunda uyarır. Değirmenciler, Sıcaklık ve Titreşim Yönetim Hizmeti’ni kullanmadan önce, öğütme proseslerinin kalbinde yer alan önemli bir arızanın farkında olmayabilirler.

ISorter İzleme Sistemi

Kahve, tahıl veya kuruyemiş gibi ürünlerde kusurlu hammadeyi renk, doku ve şekle göre üründen ayırmak veya yabancı maddeleri tanımak için tasarlanan Bühler'in optik ayıklama çözümleri, çok yüksek kaliteli kamera ve aydınlatma teknolojisini makine öğrenimi yazılımıyla birleştirir. Gıda sektöründe doğruluk ve ayıklama hızı kritik öneme sahiptir ve Bühler makineleri saniyede 30.000 ila 40.000 tahılı son derece doğru bir şekilde ayıklayabilir. 

Geçmişte, ayıklama işleminin etkinliği ancak üretim süreci sonrası sonra nihai ürünün saflığına göre değerlendirilebiliyordu. Ancak son yıllarda bu ayıklama makineleri, Bühler Insights ve tesis otomasyon sistemleri gibi dijital teknoloji platformlarına bağlanacak şekilde tasarlandı. Ayıklama verileri artık özel gösterge panolarında gerçek zamanlı olarak toplanabilir, saklanabilir, analiz edilebilir ve görüntülenebilir. Sorter Insights, Bühler Insights aracılığıyla müşterinin özelleştirilmiş KPI'ları (anahtar performans göstergeleri) hakkında rapor verebilirken, Bühler SortControl çözümü de müşterinin tüm ayıklama makinelerini merkezi olarak kontrol etmesine imkan tanır.

Sürekli izleme, kritik arıza sürelerini önlemek için operasyonel sorunların veya makine aşınmasının erken tespiti anlamına gelir. Ayıklama hedeflerine ulaşılmadığında veya geçmişte yüksek oranda israfa yol açabilen ayıklama performansında ani artış ve düşüşler olduğunda alarmlar kurulabilir, bu tür durumlar meydana gelir gelmez sorun giderilebilir. Neyin dışarı atıldığını sürekli izleyerek anormal ejeksiyon modellerini hızlı bir şekilde tespit etmek mümkündür. Ayıklama makinelerinin çalışma modunun dijital gözetimi, belirli bir ürün çıktısı için doğru malzemeyi ayıklamak üzere doğru şekilde ayarlandığından emin olur. Bühler'in sektör uzmanlığıyla birleştirilmiş dijital çözümleri verimliliği, kaliteyi ve izlenebilirliği iyileştirerek operatörlerin, yöneticilerin ve işletme sahiplerinin performansı iyileştirmesine ve daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine imkan tanır.

PastaSense

Makarna üretimi, renk ve kurutma parametrelerinin yanı sıra protein, kül ve su içeriği gibi değişkenler üzerinde sıkı kontroller içeren karmaşık bir süreçtir. Geleneksel olarak bu, sıkı kontroller gerektiren emek yoğun bir süreç olmuştur ve bu nedenle ideal olarak dijitalleşmeye uygundur.

Bühler PastaSense, üreticinin istenen nihai ürünü elde etmek için doğru bileşimin yerinde olduğunu gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Dijital gösterge panelindeki görselleştirilmiş veriler, optimum nem içeriğinin elde edilmesine yardımcı olur ve kurutma eğrisinden sapmaların yapısal kusurlara yol açması muhtemel olduğunda öngörü sağlar. Yine dijitalleşme, gelecekteki makarna yapım süreçlerini bilgilendirmek için geçmiş üretim verilerini değerlendirebilmek anlamına geliyor.

Yem sektöründe dijitalleşme

Yem değirmenleri, un değirmenlerine çok benzer şekilde çalışır. Hammaddeler depolanır ve daha sonra hayvan beslenmesini optimize etmek için bir formül uygulanır ve pelet yem üretmek için bileşenler eklenir. Analizleri sağlayan Bühler Insights ve otomasyonu sağlayan Mercury MES ile yem endüstrisinde de aynı dijital platformlar var.

Gıda endüstrisine benzer şekilde Bühler, yem değirmeni operatörlerine dijitalleşmeye geçiş yaparken veya dijitalleştiğinde optimum üretim elde etmek için Companion Service (Ortak Hizmet) aracılığıyla aynı desteği sunuyor.

Bir diğer ilgi uyandıran dijital hizmet de Bühler Insights Replay'dir. Bu hizmet, müşterinin tüm üretim verilerini kaydetmesine ve görsel olarak görüntülemesine ve ardından tarihsel olarak tam olarak ne olduğunu görmek için üretim parametrelerini yeniden oynatmasına imkan tanır. Bu tekrarlama işlevi, sorunlar ortaya çıktığında daha hızlı teşhisin yanı sıra süreçleri optimize etmek için geçmiş üretimi analiz etme yeteneği sağlar. Ayrıca, üreticinin geriye bakabilmesi ve bir bileşenin aşırı veya düşük dozunun nerede olduğunu görebilmesi için geçmiş tartım verilerinin bir kaydını tutar. Üründe doğru miktarda içerik bulunmasını sağlamak için kantarlar optimum verimlilikte çalışmalıdır. Pahalı bileşenlerin aşırı dozda alınması, tesisin kârlılığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olacaktır.

SONUÇ

Sürekli artan işlem gücü, veri depolama ve iletişim kapasitesi ile birlikte ucuza temin edilebilen sensör teknolojisi, 4. Sanayi Devrimi’ni kolaylaştırdı. Diğer endüstriler gibi, gıda sektörü de değişen bu teknolojik ortama uyum sağlamak zorunda ve Bühler, yılların endüstri tecrübesiyle bu dönüşüme rehberlik etmeye yardımcı olmaya hazır.

İklim değişikliğiyle ilgili zorluklarla birlikte ticari baskılar; kâr marjlarını korumak ve gıda israfını azaltmak için tutarlı kontrol ve malzemelerin tam bileşimini gerektiriyor. Makine otomasyonu, Nesnelerin İnterneti'nden veri toplama ve özel dijital çözümler; gıda endüstrisinin beceri eksiklikleri, kârlılık, izlenebilirlik, makine bütünlüğü ve sürdürülebilirlik gibi sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmanın anahtarıdır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
10 Aralık 20157 dk okuma

Paketleme Teknolojileri ve Teknoloji Seçim Kriterleri

Mark WILD, Fawema GmbH: “Full otomatik anahtar teslim paketleme sistemi kurmak mümkündür. Bir değir...

09 Eylül 20141 dk okuma

Değirmencilikte Vals Topları ve Öğütmeye Etkisi

Un değirmenciliği, temelde öğütme işlemiyle tanımlanmaktadır. Öğütme ise buğday tanesinin kabuk ve ...