BLOG

Proses kontrolü ve otomasyonun önemi

06 Mart 20172 dk okuma

“Üst düzey bir otomasyon, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra fabrikanın faaliyetine devam etmesi için gerekli personel sayısını da azaltır. Bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” Mauro PIZZAMIGLIO Alapala Makina Teknik ve Satış Müdürü alapala_mauropizzamiglio87Değirmenlerdeki kontrol süreci, hammadde alımından nihai ürün çıktılarına kadar bütün parametreleri her zaman kontrol etme imkânına sahip olmayı ifade eder. Ancak; bu kontrol uygun bir otomasyonun olmaması durumunda doğru bir şekilde gerçekleştirilemez.

Değirmencilik endüstrisindeki üreticiler, izleme sürecine son derece olumlu yaklaşmaktadırlar. Bunun nedeni pazarın her gün daha rekabetçi olduğunu fark etmeleri, ürün kalitesinin kesinlikle müşteri beklentilerine uygun olması gerektiği ve bu durumun sadece üretim sürecinin her bir aşamasında kontrol edilmesi halinde mümkün olduğunu fark etmiş olmalarıdır. Bu nedenle beklentiler, sabit kalitede bir ürüne sahip olma beklentileriyle aynıdır

Aynı zamanda üst düzey bir otomasyon, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra fabrikanın faaliyetine devam etmesi için gerekli personel sayısını da azaltır. Bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

OTOMASYON HER İŞLETME İÇİN UYGUNDUR Büyüklüğünü göz ardı ederek her tesisin otomasyona uygun olduğuna inanıyoruz. Değirmenin verimliliği ve nihai ürünlerin kalitesi, tesis kapasitesine bağlı olmamalı. Tipik bir değirmende, operatörün görev yaptığı süreçler için tesisin merkezinde tek bir kontrol ve denetim noktası bulunur. Burada, bütün tesis çevresine (motorlar, sınır anahtarları, sondalar vs.) ulaşabilecek özelliğe sahip, iyi boyutlandırılmış bir hafıza ile donatılmış olan PLC, özel bir kabin içine yerleştirilir. Buna ek olarak, PLC, aynı odada yer alan ve her biri video, klavye, yazıcı ile bilgisayar grubundan oluşan ve kapsamlı bir sistem yönetimi sağlayan iki farklı kontrol sistemini de desteklemektedir.

İlk istasyon; tahıl ambarını, temizleme hatlarını ve öğütme departmanını yönetirken, ikinci istasyon ise nihai ürün ambarlarını, un karıştırma birimi, kepek hattını ve ambalajlama birimlerini yönetir. Bütün temel veri yönetimi ve alarmlar; her iki istasyon tarafından kontrol edilebilmektedir.

Her bir video sayfası, özel yazılı veya hareketli sembollerle her hattın durumu hakkında operatöre bilgi verir. Bunun yanı sıra özel yönetim sayfaları ise basınç, nem, ağırlık, enerji tüketimi ve süreç optimizasyonu için gerekli olan faktörler gibi tesisin tüm benzer değişkenlerini, farklı ürünlerin verimliliğini, depolama silolarındaki buğdayı, karışım formüllerini, depolama silolarındaki un stoku ile tesisin bütün benzer değişkenlerini belirtmektedir.

Pratikte, otomasyon sistemi, operatörün yüzlerce göz sayesinde, herhangi bir anormallik veya arızayı anında rapor ederek bütün süreci takip etmesi gibidir.

OTOMASYONUN ÖNÜNDEKİ ENGELLER & ZORLUKLAR Uyumlu süreç kontrolüne sahip üst düzey otomasyon sistemi barındıran bir değirmen tesisi tasarlama konusunda herhangi bir problem olmadığına inanıyoruz. Söz konusu otomasyon, önceden listelediğimiz avantajlarla birlikte mevcut eski sistemlere de eklenebilir.

Bu konuda, özellikle maliyet nedeniyle otomasyonun tercih edilmediği gelişmekte olan ülkelerde dikkatimizi çeken tek engel “sosyal” ve “politik” türden bir engeldir. Aslında, tesisin denetimi ve kontrolünde mümkün olan en fazla sayıda personele iş sağlayabilmek adına yatırımların azaltılması yönünde bir eğilim var ve bu otomasyon kalitesini de minimize ediyor.

Etiketler
#değirmen tesisi
Dosya Kategorisindeki Yazılar