BLOG

Değirmencilikte Tavlama ve Paçallama

06 Şubat 20141 dk okuma

Değirmencilikte kaliteli ve verimli üretim için hammadde seçiminden sonraki en önemli aşama, buğdayın işlenmeye hazırlık sürecidir. Bu süreçte, buğday, önce içerisindeki ağır ve hafif yabancı maddelerden çeşitli teknolojiler yardımıyla arındırılır, ardından da tavlama işlemine tabi tutulur. Uzmanlar, tavlama sürecinin unun kalitesi ve öğütmenin verimi açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgularlar.

Rekabetin hızla arttığı dünya pazarında, firmaların rakiplerine karşı avantaj kazanmasını sağlayacak birçok yöntem olabilir. Ancak kaliteli ve verimli üretim bunlardan biri değildir. Çünkü günümüzde üretim yapacak bir firma, kaliteli ve verimli üretimi, rekabet avantajı sağlamak için değil, varlığını korumak için yapmak zorundadır. Kullanılacak diğer tüm yöntemler, kaliteli ve verimli bir üretim üzerine ekleyebileceğiniz ekstralardır. Değirmencilikte de kalite ve verimli üretimi etkileyen pek çok aşama ve faktör vardır. Bunlardan en önemlisi hammadde seçimidir. Hammadde seçimini takip eden süreç ise buğdayın işlenmeye hazırlanma aşamasıdır. Değirmencilik sektöründe çeşitli çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar, buğdayın temizlenme ve tavlama aşamalarının, üretim verimliliği ve un kalitesi üzerinde son derece etkili olduğunu belirtmektedirler.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
03 Ocak 20185 dk okuma

Buğday Ununun Zenginleştirilmesi: Daha iyi bir beslenme için düşük maliyetli bir yatırım

“Temel besin maddelerinin zenginleştirilmesi, geleceği güvence altına almak için yapılabilecek en i...

09 Haziran 20178 dk okuma

Dünya değirmencilik endüstrisi İDMA’da buluştu

Dünyadaki toplam ticari hacmi 3 milyar doları aşan değirmen makineleri sektörü, bu alanda uluslarar...