BLOG

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE RANDIMAN

07 Haziran 20181 dk okuma

“Un randımanını etkileyen en önemli faktörler hammadde, ekipman ve üretim akışıdır. Yüksek randıman, yüksek buğday kalitesi olmadan elde edilemez.  Dolayısıyla hammadde seçimi kritik bir unsurdur. Temizleme ekipmanı ile birlikte, doğru rutubet kontrolü yapan donanıma sahip etkili bir tavlama sistemi büyük önem taşır. Değirmende uygun olmayan boşaltım, temizleme ve hazırlık işlemlerinden dolayı gereksiz kayıpların olmaması da aynı derecede önemlidir.”

Kaynakların verimli bir şekilde kullanılması her sektör için kritik önemdedir. Bu husus, sert rekabetin yaşandığı ve kâr marjlarının düşük olduğu değirmencilik sektörü için de hayati önemdedir. Üretimin büyüklüğü, giderlerin azaltılması için kritik unsurdur. Üretim kapasitesi ne kadar büyük olursa, bir ton un başına düşen maliyet de o kadar düşük olur. Dolayısıyla değirmenciler, yüksek randıman elde etmek için ellerinden geleni yapar. Un randımanını etkileyen kilit faktörler ise hammadde, ekipman ve üretim akışıdır. Buğdaydaki nem oranı, tane ağırlığı gibi özellikler, değirmendeki sıcaklık ve rutubet gibi çevresel etkiler, değirmencinin tecrübesi gibi faktörler de randımana tesir eden diğer unsurlardır. Değirmene alınan buğdayın en verimli şekilde una dönüştürülmesi ve uygun olmayan boşaltım, temizleme ve hazırlık işlemlerinden dolayı gereksiz kayıpların olmaması aynı derecede önemlidir. Verim artışı için kayıpları azaltmanın yanı sıra enerji tasarrufu ve teknik bakım üzerinde durulması gereken diğer konular arasındadır.

İşte tüm bu konularda atılabilecek adımlarla ilgili olarak dünyanın önde gelen buğday üreticileri arasında yer alan Kanada’daki Uluslararası Tahıl Enstitüsü’nün Kıdemli Teknoloji Danışmanı Ashok Sarkar ile Zhengzhou merkezli Double-lion Machinery Şirketi Genel Müdürü Sophia Ren’in görüşlerine başvurduk. Sarkar, randımanı etkileyen faktörlerle ilgili yaptığı titiz ve yol gösterici araştırmasını bizlerle paylaşırken, Ren ise ekipman konusuna odaklanan bir yazı kaleme aldı.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
11 Aralık 20187 dk okuma

“Nesnelerin İnterneti Teknolojisi ile donatılmış, tek kişinin çalıştırabildiği un fabrikaları gelecek”

“Değirmencilik sektöründe son 10 yıla bakıldığında Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan firmaların gel...

12 Eylül 20133 dk okuma

Un fabrikalarında otomasyon ve üretim yönetimi

Globalleşerek açık bir pazar haline dönüşen ve amansız bir rekabet ortamının oluştuğu endüstriyel s...