BLOG

Güvenli ve kaliteli tahıl depolama

15 Ekim 20213 dk okuma

Gıda güvencesine dair endişelerin artmasına yol açan Covid-19 salgınıyla birlikte birçok ülke stratejik tahıl rezervlerini ve depolama kapasitelerini artırmaya gayret ediyor. Bunların başında Mısır, S. Arabistan ve Çin geliyor. Depodaki tahılın güvenliğini sağlamak için sıcaklık, nem ve hava şartları ile bunların depodaki tahıl ile etkileşiminin etraflı şekilde değerlendirilmesi zorunlu. Bu noktada gelişen depolama teknolojileri gıda güvencesinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun 2030’da 8,5 milyara, 2050’de 9,7 milyara öngörüyor. Nüfus artışıyla birlikte dünya genelinde gıda talebi 2050 yılına kadar yaklaşık %70 artacak. Bundan dolayı depolanan tahılın gerektiği gibi muhafaza edilmesi, artan global tahıl talebinin karşılanmasında kritik öneme sahip. Tahıl depolama süreciyle ilgili değerlendirmelere göre ılıman iklimlerde yüzde 5, sıcak iklimlerde yüzde 10’a kadar fire veriliyor. Bundan dolayı da gıda güvencesinin temini adına teknoloji ve üretim zincirinde yatırımların artırılması gerekiyor. Çünkü hasat sonrası uygun depolama şartları, tahıl kalitesinin korunmasını sağlıyor ve ürün akışının tahıl üreticisi ülkelerin lojistik sistemleri üzerinde aşırı yük oluşturmadan gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

Zaten gıda güvencesine dair endişelerin artmasına yol açan Covid-19 salgınıyla birlikte birçok ülke stratejik tahıl rezervlerini gözden geçirerek bunları genişletmeyi planlıyor. Örneğin dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır, Ulusal Tahıl Silosu Projesi kapsamında ülkeye 1,5 milyon tonluk ek kapasite kazandıracak yeni silolar inşa edecek. Suudi Arabistan, 120 bin ton kapasiteli iki yeni silonun inşasını tamamlayarak tahıl depolama kapasitesini yüzde 37 artırdı. Dünya buğday stoklarının yüzde 50’sine sahip olan Çin de rezervlerini daha iyi koruma altına almak için bu alanda yatırımlar yapıyor.

Planlaması doğru şekilde yapılmış silolarda tahıl, kaliteyi düşüren ve ürünün güvenliğini etkileyen haşere istilası ve küf oluşumu gibi sorunlara karşı korunaklı bir şekilde saklanıyor. Depodaki tahılın güvenliğini sağlamak için; tahıl sıcaklığı, nem, karbondioksit konsantrasyonu ve hava şartları ile bunların depo içerisindeki tahıl ile etkileşimi gibi faktörlerin etraflı şekilde değerlendirilmesi zorunlu. Bu noktada ise gelişen tahıl depolama teknolojileri gıda güvencesinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. 


---  KAPAK DOSYASI İÇERİKLERİ  ---


  • Soğutma yöntemiyle tahıl silolarında depolama optimizasyonu
    “Tahılın soğutulması, hasat sonrası yönetim ve tahıl yığının korunması adına kuşatıcı bir çözüm sunar. Tahılın hem miktar hem de kalite bakımından muhafaza edilmesini sağlayan bu yöntem, tahıl işleme sürecinin de en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Sıcak ve nemli iklimlerde bu yöntemin tercih edilmesi durumunda tahılın işlenmesi, ağırlık kaybının azaltılması ve iyi yönetim uygulamaları bakımından esaslı bir iyileştirme elde edilir.”
    Devamı İçin >>>
  • Depolanan tahılda kaliteyi korumanın temel unsurları
    “Sıcaklık takibi ve havalandırma, depolanan tahılın kalitesini sürdürmek adına temel unsurlardır. Sıcaklığı ve nemi yönetmek için başlıca araç haline gelen havalandırma, tahılın depolama süresinin artırmaya yardımcı olmaktadır. Bu işlem çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Nem ve sıcaklık ölçümlerinin silonun hem içinde hem de dışında dengeli olması önemlidir.”
    Devamı İçin >>>


Dosya Kategorisindeki Yazılar