BLOG

DEĞİRMENDE MAKİNE VE AKIŞ ŞEMASI TEKNOLOJİSİ

16 Mayıs 20191 dk okuma

Değirmen tasarımı, öğütme diyagramı ile başlar. Diyagram; öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla seçimi ve dizaynıdır. Değirmen diyagramı, hem öğütmede başarının kilit unsurlarından hem de işletmenin kârına etki eden önemli faktörlerden biridir. Bu noktada diyagramcıya büyük iş düşer. Diyagramcının, otomasyon sürecinin ardından dijitalleşme yolunda ilerleyen değirmencilik endüstrisindeki gelişmeleri takip ederek bunları hayata geçirmesi gerekmektedir. Çünkü teknolojik gelişmeler doğrultusunda bazı ekipmanların fonksiyonları azalırken, bazı makine grupları ise daha hayatî bir rol oynamaktadır.

Diyagram, bir değirmende öğütmenin kapasitesi ve hammadde özellikleri göz önünde bulundurularak öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve özellikleri itibarıyla seçimi ve dizaynıdır. Değirmen akış diyagramı veya akış şeması olarak adlandırılan bu belge, değirmenin tasarımında ilk aşamadır ve bir değirmeni başarıyla yönetmek için önemli bir araçtır. Akış şemasındaki bilgi, hammadde ve istenilen nihai ürüne göre, değirmenciye donanım kapasitesini ve her biri için ürün tahsisini anlatır. Değirmenci bunu yakından analiz ederek, ürün akışında değişiklik yapabilir ve kaliteyi buna göre ayarlayabilir. Doğru seçilen bir diyagram öğütmede başarının anahtarıdır. Bir diyagramın başarısında, kullanılan öğütme elemanlarının göstereceği performansı yanında bunların yerinde ve optimal ayarla kullanılması ehemmiyetlidir. Bu nokta da diyagramcıya büyük iş düşer.

Diyagramcı, artık dijitalleşme çağına adım atan sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları uygulamaya koymak zorundadır. Çünkü endüstrideki teknik ilerlemeler doğrultusunda bazı ekipmanlar fonksiyonlarını yitirirken bazıları ise daha önemli hala gelmektedir. Ancak diyagramcılık konusunda yeni bilgilerin çoğu kez endüstriyel ölçekteki tecrübelere dayanması ve sektördeki şirketlerce rekabet unsuru olarak görülmesinden dolayı kamuoyu ile paylaşılmaması, bu alandaki enformasyon ne yazık ki kısıtlı seviyede kalmaktadır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar