BLOG

Filistin değirmencilik endüstrisi ve zorluklar

06 Ekim 20171 dk okuma

Nasr Atyani Genel Müdür Filistin Gıda Sanayi Birliği

Değerli Değirmenci Dergisi okurları,

Filistin’deki tahıl değirmenlerinde buğday unu ve irmik ile birlikte bölgeye has yerel tahıllar olan frikah ve maftoul işleniyor. Değirmencilik endüstrisinde faaliyet gösteren toplam 40 fabrika bulunuyor. Ortalama 30 kişinin çalıştığı bu fabrikalarda 1,200’den fazla işçi istihdam ediliyor. Bu sektörde, değeri 80 milyon doları bulan aylık 200 bin ton üretim yapılıyor. Bu fabrikalarda üretilen ürünlerin piyasa payı yüzde 35’tir.

Sınırların kapatılmasına yol açan, insanların ve ürünlerin serbest dolaşımına engel olan mevcut siyasi durum, piyasalara ve tedarik kaynaklarına erişimi engelliyor. Dolayısıyla, tedarik zincirindeki çeşitli katılımcılar düzgün bir şekilde çalışamadıkları için gıda güvenliği tehdit altında. İsrail’in kırsal alanlara karşı saldırı tehditleri de sektörün uzun vadeli büyüme potansiyelini etkiliyor. İthal gıda ürünlerinin sıkı denetlenememesi ve sertifikasyon eksikliği ise komşu ülkelerle rekabette ciddi güçlükler yaşanmasına yol açıyor. Buna ek olarak, sağlam bir düzenleyici yasal çerçevenin olmaması, güçlü iş ilişkileri kurulmasını sınırlıyor ve işbirliğine dayalı ekonomik faaliyetlerin kapsamını azaltıyor. Temel emtia ve girdi malzemesi tedarikindeki tekeller, Filistin tarım endüstrisindeki rekabeti önleyerek daha yüksek fiyatlara sebep oluyor.

Un fabrikalarının, işletmelerini güçlendirmek ve rekabetçi çağın yüksek kalitesine ulaşmak üzere Filistin Standartlar Enstitüsü normlarını uygulamak için yapması gereken pek çok şey var. Sonuç olarak, Filistin buğday değirmeni endüstrisi ile ithal edilmiş buğday ürünleri arasında yüksek bir rekabet var.

Etiketler
#buğday unu
Konuk Yazar Kategorisindeki Yazılar