BLOG

AB’nin yeni organik tarım mevzuatı neler

05 Temmuz 20181 dk okuma
Avrupa Birliği Konseyi, organik tarımla ilgili kurallar getiren yeni mevzuatı kabul etti. Böylece sektörün modernleşmesi ve organik üretimi kapsayan kuralların uyumlu hale getirilmesi önündeki son engel de kaldırılmış oldu. Yeni düzenleme,  çiftçiler ve gıda işleyicileri için adil rekabeti garanti altına alırken, tüketicilerin organik ürünlere olan güvenini artıracak. Avrupa Birliği Konseyi, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi ile ilgili yeni AB Yönetmelik metnini resmen kabul etti. Yönetmeliğin hazırlanması süreci çok uzun ve tartışmalı geçti. Avrupa Birliği’ne üye bazı devletler, mevcut tüzük çıkalı 10 yıldan az bir süre olduğuna dikkat çekerek yeni düzenlemelere niçin gerek duyulduğuna dair çekincelerini ifade etti. Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovakya, Litvanya ve Kıbrıs Rum Kesimi düzenlemenin aleyhine oy kullandı. Belçika, Macaristan ve Avusturya ise çekimser kaldı. Buna rağmen yasa tasarısı kabul edildi. Düzenlemeler, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre AB dışında üretilen ve Birlik içerisine ithal edilen organik ürünlerin de aynı kurallara uyması gerekecek. Organik olarak etiketlenen ürünler, en az yüzde 95 oranında organik içeriğe sahip olmak zorunda olacak. Tohumlar ve bitkilerin üremesine yönelik diğer materyaller ile gıda ve yem olarak kullanılan tarım ürünlerinin de standart hale getirilen yeni kurallara uygun olması zorunlu tutulacak. TÜZÜKLE GETİRİLEN YENİLİKLER 1 Ocak 2021’den itibaren: • Organik tarımın, ticaret anlaşmalarına 2026 itibariyle girmesi zorunlu olacak; • AB’nin organik üretim kuralları basitleştirilecek, istisnalar ve ihlaller aşamalı olarak yürürlükten kaldırıldığı süre içerisinde yeni kurallarla uyumlu hale getirilecek; • Teftiş ve kontrol sistemi kısmen risk temelli olacak ve çoğu vakada teftişler iki yılda bire düşürülecek; • Organik kuralların geçerli olduğu ürünlerin kapsamı genişletilecek (örneğin tuz, mantar, asma yaprağı ve palmiye ağacı özü gibi ürünler de bu kapsama alınacak) ve geyik, tavşan ve kümes hayvancılığı üretiminde yeni kurallar getirilecek; • Seralarda sınırı belirlenmiş yataklarda yapılan üretimlerle ilgili istisnalar kaldırılacak. 2016 yılında elde edilen son veriler, AB’nin tarım arazilerinin yüzde 6,7’sinde organik tarım yapıldığını ve organik ürünlerde cironun yıllık yüzde 12’lik büyümeyle 30,7 milyar Euro’ya yükseldiğini gösteriyor. Bu, tarım-gıda endüstrisinin geri kalanıyla kıyaslandığında beklenmedik bir gelişme. Hem kaliteli hem de çevreyi gözeten üretim beklentisi içinde olan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir gıda piyasasına sahip olan Avrupa Birliği’nde organik ürünler, büyüyen nadir sektörlerden biri. Söz konusu sektör, AB’nin istihdam, çevre ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile ilgili siyasi önceliklerini de karşılıyor. Bunun yanında, organik ürünler için geliştirilen fikir ve inovasyonlar, geleneksel piyasalar için de fayda sağlıyor.
Haberler Kategorisindeki Yazılar
02 Nisan 20192 dk okuma

İDMA’da 150 milyon dolarlık ihracat bağlantısı kuruldu

Ekonomide yaşanan durgunluk ortamında düzenlenen İDMA Fuarı, şirketlere ilaç gibi geldi. 4 gün süre...