BLOG

Tahıl işlemede yenilikçi yaklaşımlar

02 Nisan 20196 dk okuma

“Dijitalleşme, çeşitli terminal cihazlarında kullanılabilen çok sayıda uygulama ve yazılımın üretilmesine imkan sağladı. Dijitalleşme; üretim süreçlerini iyileştirmek, değeri artırmak, gıda israfını azaltmak, kaynakları daha iyi kullanmak, daha hızlı karar vermek ve değer zinciri boyunca şeffaf bir iletişim kurmak adına çeşitli fırsatlar sunuyor.”

Karan Singhal Değirmen Teknolojisti BAE karan_k_singhal@hotmail .com Değirmencilik, temelde nicelik yönetimidir. Belirli bir sürede istenen miktarda üretim, minimum iş gücü ile yapılmalıdır. Dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle 7,2 milyardan 9,5 milyara yükselmesi beklenirken, herkesi besleyebilmek global bir zorluk olarak ortaya çıkacak ve karmaşık gıda zinciri boyunca her halkanın katkısını gerektirecek. Bunun yanında, müşteriler yedikleri yiyeceklerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini, hasat edildiğini ve işlendiğini de bilmek istiyor. Hatta, bu süreçlerin çevreye etkisini ve çiftçilere adil ödeme yapılıp yapılmadığını da sorguluyorlar. Şimdiye kadar sektör, tüketicilerin güvenebilecekleri gıdaları tedarik etmek için çözümler geliştirmenin hayalini kurabildi. Ancak artık, dijitalleşme ve otomasyon sistemlerinin sağladığı fırsatlar sayesinde, sürdürülebilir gıda sistemlerinden tam olarak yararlanmaya daha yakınız.

Günümüzde; makine üreten dev şirketler, global gıda güvenliği kuruluşları, enzim ve katkı maddesi üreticileri, beslenme çözümleri sunan şirketler, tahıl silosu imalatçıları ve global veri toplama firmaları süreçleri ve otomasyon sistemlerini, değirmencilik sürecinin genel görünümünü veren web tabanlı anlaşılır kullanıcı arayüzler, gerçek zamanlı verim hesaplamaları, kontrollü üretim sistemi içeren çözümler geliştirmek; verim, stoklar ve global piyasadaki fiyatlarla ilgili kapsamlı veri analizlerini içeren çözümler geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor.

Süreç verimliliğini artırmak, zirai faaliyetlerde enerji, su, arazi gibi kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak, değirmencilik sürecinde azaltılan bakterinin düzeyini sürekli olarak takip etmek, silolarda istenmeyen bakteri, küf üremesini ve mikotoksin oluşumunu engellemek için sıcaklık ve nem durumu hakkında bilgi almak, aşınmayı telafi etmek, çevreye toz yayılmasını engellemek, yedek parça gereksinimini en aza indirmek, bakımın kolayca yapılmasını sağlamak, uzun dönemli güvenilirlik sağlamak ve uzun çalışma ömrünü mümkün hale getirmek için yenilikçi teknolojileri geliştirmek gerekmekte.

Sağlıklı ve besleyici gıdanın dünya genelindeki milyarlarca tüketiciye her gün sunulması için, bu malların büyük miktarlarda nakledilmesi, depolanması, alınıp-satılması, işlenmesi ve farklı kanallar yoluyla dağıtılması zorunludur. Mallar taşınırken de olumsuz hava şartları, kötü depolama ortamları ya da fiziksel, kimyasal veya biyolojik kirleticilere maruz kalabilir.

Diğer yandan, dijitalleşme bu sorunların üstesinden gelebilecek, süreçleri en verimli şekilde ayarlayabilecek, enerji tasarrufunu sağlayabilecek, israfı ve kirliliğini önlerken hatalı üretimi engelleyebilecek yeni ve heyecan veren çözümler için ilham kaynağı oluyor.

Dijitalleşme, çeşitli terminal cihazlarında kullanılabilen çok sayıda uygulama ve yazılımın üretilmesine imkan sağladı. Dijitalleşme; süreçleri iyileştirmek, değeri artırmak, gıda israfını azaltmak, kaynakları daha iyi kullanmak, daha hızlı karar vermek ve değer zinciri boyunca şeffaf bir iletişim kurmak adına çeşitli fırsatlar oluşturmaktadır. Söz konusu uygulama ve yazılımlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Safefood 360, uluslararası gıda kurumlarından, haber kaynaklarından, kaliteye dair tehlikeler ve sürekli değişen gıda güvenliği standartlarına dair gerçek zamanlı olarak son dakika bilgileri veren sosyal medya hesaplarından ilgili verileri takip eder ve toplar.

Insight, belgelerin farklı versiyonlarının otomatik olarak hazırlanmasını, uyuşmazlıkların ya da diğer sorunların veri girişinden soruşturmalara kadar yönetilmesini sağlayan, gereken eğitimlerin kaydedildiği ve denetimlerin yapılabildiği, bu süreçlerde de otomatik ikazların yapıldığı bir yönetim sistemidir. Bu raporlarda filtreleme özellikleri de söz konusudur. Ayrıca tek tek ya da grup halindeki alıcılara düzenli olarak e-postalar gönderilerek; kurum, iş birimi, lokasyona ya da departmanda olup bitenler ve bundan sonra odaklanılması gereken alanlar hakkında bilgiler verir. Sistem, değirmen performansını artırmak için makinelerin durumunu sürekli takip eder ve önleyici bakım prensibi çerçevesinde, değişmesi gereken yedek parçaları önceden bildirir.

Juno, web tabanlı bir yazılımdır ve değirmencilere düşük maliyetli bir bant ve otomasyon sistemi kullanmalarında yardımcı olur. Juno, hammaddeden nihai ürüne kadar gıda işlemesini yönetebilir. Verimliliği ve üretim hatlarının kullanımda olduğu süreleri artırarak hızlı ve önemli bir yatırım getirisi sağlar.

Mercury Manufacturing Execution System (MES): Bühler tarafından geliştirilen bu yazılım, değirmendeki tüm süreçlere herhangi bir cihazdan erişilmesini sağlıyor. Tüm süreçleri kontrol imkanı vererek, değirmencilerin bir fabrika otomasyonu ve Nesnelerin İnterneti uygulamasının avantajlarını elde etmesinin yolunu açıyor. Sipariş, hammadde, kaynak kullanımı, depolama ve nakliye verilerinin entegre edilmesi, bir tesisin verimliliğini dönüştürebilir. Çalışma süresi, ürün kalitesi ve standartlara uyumu, düzenlemelere uygunluk, güvenlik, şeffaflık ve takip edilebilirlik konusunda pozitif bir etki oluşturur. 7/24 mobil takip ve ikazlar sayesinde, değirmen personeli daha uyanık hale gelir ve uzaktan teşhis sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden bakım ve destek sağlanabilir.

ProcessPro, geleneksel değirmen süreçlerinde azaltılan bakteri düzeyini sürekli olarak takip eder.

PreMa, silolardaki sıcaklık ve nem verilerin alınmasına yardımcı olur ve istenmeyen bakterilerin üremesine uygun ortam oluştuğunda uyarı verir. Böylece küf ve mikotoksin kirlenmeleri önlenir.

Zema, Vancouver merkezli bir veri şirketi tarafından geliştirilen bir yazılım. Çiftçilere ve tüccarlara ürün verimi, stoklar ve fiyatlarla ilgili güncel veriler sağlarken, kendi ürünlerinin başarısını takip ederek elde etmeleri beklenen geliri hesaplar.

E-Rhodimet® (e-RNG) beslenme uzmanları için harika bir karar verme aracıdır. Çeşitli hayvan türlerinin farklı şartlar altındaki aminoasit ihtiyaçlarını hesaplar. Hayvanların yem yemesi, et tutması ve yemin verime dönüşmesine dair fiili performansı dikkate alan bu yazılım, yem formülasyonlarında kullanılacak sindirilebilir aminoasit miktarını tam olarak hesaplar.

@Rollermills: Ocrim tarafından geliştirilen bu yazılım, operatörlerin tabletleri üzerinden değirmeni uzaktan kontrol etmelerine, makine üzerindeki düğmeleri kullanmalarına gerek kalmayacak şekilde sağlıyor. Kullanıcılar, bu sistem sayesinde; düzenlemeler ve ürün optimizasyonları söz konusu olduğunda hızla müdahale edebiliyor.

AI-LATI Blog: Ocrim’in gerçek zamanlı bu blogu sayesinde; değirmencilik alanındaki projeler, tartışmaları ve etkinlik paylaşımları tek bir portaldan yapılabiliyor. Aynı zamanda, tüm değirmencilik sektörü için yapıcı bir kaynak özelliği taşıyor.

TriQ: BoMill tarafından geliştirilen bu teknoloji, iletme modunda NIR analizi kullanarak yüksek hacimde taneli tahıl ve tohum tasnif imkanı sağlıyor. Bu teknoloji, fusaryum solgunluğu bulunan tanelerin ayıklanmasını sağlarken, tahıl yığının kalitesini yükseltmiş olur. Ayrıca, tahılları camsılıklarına göre ayırarak durum buğdayı yığınlarından yüksek miktarda irmik elde edilmesine imkan sağlar. Maltlık arpanın ise daha homojen olmasını sağlar.

Akıllı sensörler ve algoritmalar, değirmencilik sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarabilir. Piyasada bu amaçla birçok online analiz programı bulunmaktadır: • Hammadde ve nihai ürünlerde NIR analizi: Nem, protein, kül, yaş gluten, su soğurma ve nişasta zedelenmesi ile ilgili hassas ölçümler yapar. • Online Renk ve Benek ölçümü ünitesi: İrmikte kahverengi ve siyah beneklerin gerçek zamanlı ve hassas takibini yapar. Arpada nişasta içeriğini %100 oranında kontrol eder. • Online Partikül boyutu ölçümü: Granülasyonla ilgili online bilgi verir, hedeflenen granülasyondan sapma olup olmadığını tespit eder. • Vals sensörleri: Unun tadında bir değişiklik olmaması ve B Vitamini, E Vitamini, demir, kalsiyum ve çinko gibi besinlerin sıcaklık sebebiyle risk altında olabilecek değerlerinin korunması adına valslerdeki titreşimleri ve sıcaklığı düzenli olarak takip eder ve verileri tutar. • GrainiGo: Mısırda verim, gerilim çatlakları, kırık taneler ve boyut dağılımlarını kontrol eder. • TotalSense: Pirinçte kırık taneler, sayı ve ortalama uzunluk gibi bilgiler verir. • LumoVision: Fiziksel ve dijital teknolojiyi, mısırdaki toksin düzeyleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamak için kullanan optik tasnif cihazıdır.

Tüm bu dijital toplama, depolama, analiz ve değerlendirme yazılımları, hem değirmen süreçlerinde hem de tedarik zincirinin diğer halkalarında şeffaflığı artırabilir. ABD’nin Georgia eyaletinde 2016 yılında meydana gelen bir olayda, piyasaya sürülen buğday ununa yer fıstığı karışmış ancak tüm değer zincirinin dijital olması sayesinde, söz konusu parti kolaylıkla takip edebilmiş ve kirlilik kaynağı da tespit edilebilmiştir. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok pilot projede buğdayın takibi blockchain (blokzincir) teknolojisi ile tarladan sofraya kadar yapılabilmekte ve böylece takip edilebilirlik ve şeffaflık tam olarak sağlanabilmektedir.

Kirlilik tehlikesinin güvenilir şekilde azaltılması, güvenilir bilgiler ve gerçek zamanlı takip gerekliliklerini yerine getirmek, gıda işlemecileri için yeni meydan okumalar değil. Dijitalleşme ise bu zorluklarla başa çıkılmasını sağlıyor ve böylece sürekli artan dünya nüfusu için sağlıklı gıda sunulması mümkün hale gelebiliyor.

Dosya Kategorisindeki Yazılar