BLOG

Tahıl pazarında ana fırsatlar ve zorluklar

03 Nisan 20208 dk okuma

Bugün küresel tahıl ticareti, arz ve talep arasındaki boşluğu doldurmayı sağlayan gıda sistemimizin bir parçası. Yükselen gelirler ve artan nüfusun kentleşmesi değişen beslenme tercihlerine katkıda bulunduğundan, küresel tahıl ve yağlı tohum ticaretinin kalıpları sürekli olarak gelişmektedir. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) sekreterliği, tahıl ve yağlı tohum pazarında 2020 yılı için ana fırsatlar ve zorlukların neler olabileceğini Değirmenci Dergisi için yazdı.

Amy Reynolds Alexander Karavaytsev Darren Cooper International Grains Council (IGC)

BUĞDAY PİYASASI: DİNAMİK TÜKETİM Bu, tüketicilerin mısır ve pirinç gibi yurt içinde üretilen temel gıdalardan uzaklaştığı Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde buğday bazlı gıdalar için geçerlidir. Örneğin, Mısır uzun zamandır dünyanın bir numaralı buğday ithalatçısı olmuştur, ancak bu konumu, buğday ürünlerine olan talebin artması nedeniyle son on yılda ithalatı iki katına çıkmış buğday üretmeyen bir ülke olan Endonezya tarafından yakında zorlanacaktır. Diğer hızlı büyüyen pazarlar arasında Bangladeş ve Sahra altı Afrika’da Nijerya da dahil olmak üzere birçok ülke yer alıyor.

Yerel olarak yetiştirilmeyen veya yetersiz miktarlarda üretilen gıdalara karşı beslenme tercihlerini değiştirmek, büyük yetiştiricilerin ithalatına olan bağımlılığı artırır. Bu değişen ticaret akışları, gelecekte, olumsuz hava koşulları yerel hasatları etkilerse, iklim değişikliği yüzünden daha da kötüleşebilir. Ticaretin kendisi, aşırı iklimsel olayların yanı sıra jeopolitik gelişmelere karşı da savunmasızdır ve hem yerleşik hem de gelişmekte olan pazarlarda emtia hareketinin aksamasında veya darboğazlarında da potansiyel olarak payı bulunur.

Arz ve talebin temellerinin ötesinde, son yıllarda küresel tahıl ticareti için en önemli zorluklardan biri, büyük pazar oyuncuları arasındaki gerginliğin artması olmuştur. Bununla birlikte, ticaretin önündeki engeller birçok şekil alır ve tarife dışı önlemler (NTM’ler) yıllar içinde sayı ve karmaşıklık bakımından artmıştır ve bugün küresel ticaretin serbest akışına yönelik en önemli zorluklardan birini temsil etmektedir.

Tarife dışı önlemlerin buğday ticareti üzerindeki etkisi, bazı tahminlere göre bu tür tahıllarla ilgili tüm önlemlerin üçte birini oluşturduğu için özellikle önemlidir. Bu önlemler genellikle insan, hayvan veya bitki sağlığı için risklere karşı korunma aracı olarak kullanılır, ancak bu tür önlemlerin ithalatı düzenlemek için daha genel bir politika aracı haline gelebilme tehlikesi de vardır.

Meşru veya başka şekilde, tarife dışı önlemler tüccarlar için ticari riskleri artırabilir; uyum ve yönetimle ilgili maliyetleri şişirebilir. Maksimum Kalıntı Limitleri’nin (MRL) genellikle büyük zorluklardan biri olduğu belirtilir, tüccarlar farklı ülkelerdeki sıkı ve genellikle değişik standartlarla karşı karşıyadır. Gıda güvenliği ile ilgili önlemler bazen genetik olarak değiştirilmiş organizmaların yanı sıra çevresel ve sürdürülebilirlik gereklilikleri de dahil olmak üzere bilimden ziyade toplumsal beklentilere dayandığı için eleştirilmektedir. En azından tarife dışı önlemler günlük işlere maliyet ve karmaşıklık katabilir.

IGC’nin ileriye dönük en önemli hedeflerinden biri, uluslararası ticaretin genişlemesini desteklemeye devam etmek; ticaret engellerinin ve haksız ve ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere bu ticaretin mümkün olan en serbest akışını sağlamak olacaktır.

MISIR PİYASASI: YENİ İTİCİ GÜÇ OLARAK GÜNEY AMERİKA Dünyadaki üretiminin yılda yaklaşık onda biri ihraç edilen mısır; sırasıyla toplam üretiminin yaklaşık yarısı ve dörtte biri yurtdışına gönderilen soya ve buğdayla karşılaştırıldığında ticaretle ilgili sorunlara daha az maruz kalıyor. Bununla birlikte, ticaret, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde artan yem kullanımı nedeniyle son on yılda iki katına çıkan akışlarla küresel mısır arz ve talep bilançosunun giderek daha önemli bir bileşeni olmuştur.

Çoğu bölgeye yapılan daha büyük teslimatlar nedeniyle, Haziran 2020’ye kadar olan on iki aylık dönemde küresel ticaretin, üst üste onbirinci sezonda yıllık yüzde 2 artışla 168 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. IGC tahminleri son zamanlarda, kısmen Güney Amerika ve Pasifik Asya’dan alımların öngörülenden daha canlı bir şekilde artmasına rağmen, yıllık büyüme rakamı, önceki iki sezon için ortalama yüzde 10’luk kazançların çok altında. Ayrıca, görünümün olumsuz potansiyeline de dikkat edilmelidir.

Küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı, yumuşayan ekonomik ivmeyi, ticaret gerginliklerini, artan jeopolitik riskleri ve artan korumacı duyguları kapsayan daha geniş zorlukların yanı sıra, özellikle Asya’daki Afrika domuz vebası salgınları, daha fazla pazara özgü faktörler mısır tüketiminde kazanç olarak görülmektedir. İlk vaka Ağustos 2018’de Çin’de bildirildiğinden bu yana, oldukça bulaşıcı olan Afrika domuz vebası Pasifik Asya’da Güney Kore ve Vietnam da dahil olmak üzere diğer büyük hayvan üreticilerine yayıldı. Mısır için bölgesel talep, salgının karşısında nispeten esnek olmasına rağmen, kısmen domuz eti alternatiflerine geçiş nedeniyle Çin ve Vietnam’ın ithalatının birkaç yıl içinde ilk kez düşmesi bekleniyor. Çin’in yıllık alımları 7,2 milyon ton tarife oranı kotası ile sınırlı, ancak yine de ülkenin 2019/20 ithalatı beklentileri aşabilir.

Alternatiflerden gelen daha sıkı rekabetin, AB ve Kanada dahil olmak üzere bazı bölgelerde mısır yemini ve ithalatını sınırlandırdığı görülmekte. AB’ye teslimatlar, daha rahat yemlik tahıl ve saman tedarikleri arasında 2019/20’de yıllık beşte bir oranında, yaklaşık 20 milyon tona gerileyebilir. Bununla birlikte, hacim hâlâ ikinci en yüksek olacak, AB üst üste üçüncü yıl en önemli ithalatçı olmaya devam edecek. AB’ye yapılan teslimatlar, çoğunlukla Brezilya ve Ukrayna’dan gelenler, cazip uluslararası fiyatlar ve yerel hasat gecikmeleri nedeniyle Temmuz / Haziran sezonuna çok güçlü bir başlangıç yaptı, ancak hız yavaşlıyor - Aralık ortası itibariyle toplam alımlar yıllık bazda biraz düştü.

İhracat tarafında ise, büyük tedarikçiler son birkaç ayda karışık durumlar yaşadı, ancak fiyatlar şimdi birbirine yaklaşmaya başladı. Üretim fazlalıkları ve ABD doları karşısında yerel para birimlerinin değer kaybetmesi sayesinde Arjantin ve Brezilya’daki ihracat fiyatları son derece rekabetçi olmaya başladı ve ABD’den gelen teklifleri sürekli olarak düşürüyor. Sonuç olarak, Güney Amerikalı tedarikçiler tarafından yapılan sevkiyatlar rekor bir hızda ilerlerken, ABD satışları ise bir önceki yılın oldukça gerisinde kaldı. Ancak, Körfez tekliflerindeki zayıflık, Arjantin ve Brezilya’daki arzla ilgili kur kazançlarıyla tezat oluşturduğundan, ABD’nin ihracat pozisyonu son zamanlarda bir miktar güçlendi. Brezilya’daki stok mevcudu az olacak gibi görünüyor, özellikle artan iç ve dış talep nedeniyle yerel yıl sonu stoklarının son 13 sezonda en düşük seviyelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ülkenin ihracatı ise gelecek temmuz ayındaki ana (safrinha) hasatına kadar yenilenmeyecek gibi görünüyor. Ayrıca, yeni Arjantin hükümetinin ihracat politikası değişiklikleri ve endişe verici ürün hava durumu, ülkedeki mısır üretimi ve ticaret beklentileri konusundaki belirsizliği daha da artırdı. Bu çerçevede, ABD satışları, ihracat taahhütleri verilerinin iyileştirilmesiyle toparlandı. Ancak Ukrayna’dan gelen rekabet, dar fob fiyat farkları nedeniyle çetin kalmaya devam edecek olup, navlun maliyetlerinin bazı alıcılar için belirleyici faktör olabileceğini düşündürmektedir. ABD’nin önümüzdeki aylarda piyasadaki varlığını artıracak olmasına rağmen, Haziran 2020’ye kadar olan sevkiyatların yıllık bazda yaklaşık dörtte bir daha düşük olacağı ve dünya ihracatındaki payının da yüzde 10’luk bir daralma sonucu yüzde 26’ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu oran, on yıl önce yüzde 51 idi.

SOYA PİYASASI: KÜRESEL PAZAR MI ESİR PAZAR MI? Önceki sezonda 359 milyon tonluk rekor seviyeye ulaştıktan sonra, küresel soya fasulyesi üretiminin 2019/20 yılında yıllık yüzde 5 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Azaltılmış arazi alanı ve trendin altında verimle bağlantılı olarak, ABD üretimindeki düşüşün başka yerlerde, özellikle Brezilya’da, potansiyel olarak daha iyi hasatlarla kısmen dengelenmesi bekleniyor.

Bu sezonun azalan küresel üretiminin, dünya stoklarında yıllık yaklaşık üçte bir oranında daralmayla sonuçlanması bekleniyor. Bu, çoğunlukla ABD’de, normalin altında ihracat beklentilerine rağmen, son altı yıldaki en küçük hasatın stokların yarıya indirilmesine yol açabilecek sert bir düşüşle ilgilidir. Ayrıca, ticaret düzenlemelerindeki olumlu gelişmeler Çin’den daha düzenli ve sürekli talebe yol açarsa, ABD stokları şu anda tahmin edilenden daha da azalabilir.

Büyük ölçüde Asya’da - özellikle baskın Çin yem sektöründe - artan soya küspesi kullanımı nedeniyle, küresel tüketim son on yılda genel olarak güçlü bir şekilde ve yıllık ortalama yüzde 5 artmıştır. Bununla birlikte, piyasa son dönemlerde önemli bir talep yönlü belirsizlik göstermiştir. Dünya tüketiminin 2019/20 yılında 359 milyon tonluk bir rekor olacağı tahmin edilirken, büyüme oranı son ortalamanın yarısından daha az olacaktır. Bu da büyük oranda dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de, Afrika domuz vebasının, domuz stokları ve yem malzemeleri talebi üzerindeki uzun süreli olumsuz etkisini yansıtmaktadır. Kanatlı hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerindeki artan alım büyük olasılıkla sadece telafi edici olacaktır.

Tüketim artışı motorunda başka pazarlar da var mı? ABD, Brezilya ve Arjantin büyük ihracatçılar olarak sınıflandırılırken, aynı zamanda büyük tutsak pazarlarıdır, yani işlenmiş ürünler yurt içinde tüketilir veya bir dizi varış noktasına ihraç edilir. Birlikte ele alındığında, toplam kullanım Çin’deki alımı önemli ölçüde aşmaktadır ve bu nedenle küresel eğilimler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 2018/19’da yüzde 7 oranında arttıktan sonra, daha mütevazı bir artış, 2019/20’de talebi yeni bir yüksekliğe çıkarmalıdır.

Yem sektörü kazanımlarına ek olarak, Brezilya hükümeti artan endüstriyel kullanım yoluyla iç talebi artırmaya çalışıyor: Eylül 2019’da yüzde 11’e (B11) çıkarıldıktan sonra, biyodizel harmanlama zorunluluğunun 2020’nin başlarında B12’ye yükseltilmesi planlanıyor. Daha sonraki yıllık artışlarla, oranın 2023’te B15’e çıkması bekleniyor. Soya yağı genel hammadde kullanımının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduğundan, politika orta vadede işleme kazanımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, ileriye baktığımızda, küresel büyümenin trend oranlarına geri dönüş asla kesin değildir. Bu da, sonuçta, büyük ölçüde Afrika domuz vebası nedeniyle geçen yıl önemli ölçüde düşen domuz stoklarının eski haline dönmesi yoluyla Çin’de soya küspesi talebinin toparlanmasına bağlı. On yıldan uzun bir süredir Çin, küresel soya ithalat talebini şekillendirmektedir. Dünya ticareti uzun bir süre boyunca kesintisiz bir şekilde artmış ve 2017/18 yıllarında 153 milyon tonluk rekor seviyeye ulaşmıştır. Ancak, o zamandan bu yana, politika ve talep belirsizlikleri devam ettiğinden Çin’in gereksinimlerindeki azalma ile büyüme beklentileri büyük ölçüde baskılandı. 2018 yılında ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının başlaması, geleneksel ticaret akışlarında ağır bir sarsıntı yaşattı ve Çin, Amerikalı ihracatçılarının yerine Brezilya’dan çok daha büyük miktarlarda alım yaptı. Bütün bunlar, Çin’in geniş yem sektöründe bir kargaşa döneminde meydana gelirken; Afrika domuz vebası ulusal domuz sürüsünde bir çöküşe ve bununla birlikte yem bileşenlerine, özellikle soya küspesine olan talepteki düşüşe yol açtı. AB, Yakın Doğu Asya, Amerika ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere nispeten daha küçük diğer ithalatçılar kısmen telafi ederken, küresel ticaret 2018/19’da hâlâ daha düşük seviyelerde seyretti. IGC’nin en son tahminlerine dayanarak, Çin’in ithalatındaki ılımlı bir toparlanmanın muhtemelen başka bir yerdeki indirimlerle karşılanması nedeniyle, ticaret hacimlerinin 2019/20’de yıllık bazda ufak bir değişiklik göstermesi bekleniyor.

Ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret akışları normalleşmesine yol açarsa, 2019/20 ve sonrasında dünya piyasaları için potansiyel olarak önemli sonuçlar doğurabilir. Sadece Brezilya gibi diğer ihracatçılar için değil, son iki yıl içinde ABD’den büyük miktarlarda tedarik sağlayan nispeten daha küçük diğer alıcılar için. Ayrıca, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni mahsul tedariki ile Arjantin’de son zamanlarda açıklanan politika değişiklikleri, özellikle soya ve ürünleri ihracatına uygulanan etkin vergi oranındaki bir artış da önümüzdeki yıl küresel piyasalarda önemli bir etken olabilir.

2020 IGC Konferansı’na doğru Tahıllar ve yağlı tohumlar küresel pazarı küreselleşmenin kanıtıdır. Ticaret uyuşmazlıklarının ötesinde, 2020 dünya ekonomisi üzerindeki ekonomik belirsizlik ve tarife dışı önlemlerin üstesinden gelmek için politika inisiyatifinin olmaması, bu dinamik pazarları engelleyebilir. 9-10 Haziran 2020’de Londra’da yapılacak olan bir sonraki IGC Konferansı, tahıl ve yağlı tohum sektörlerinin küreselleşmeyi geliştirmek ihtiyaçları karşılaması ve gerekli politika inisiyatiflerini tartışmak için benzersiz bir fırsat sunacak. Konuşmacılar ayrıca karbon emisyonunun azaltılması konusunda harekete geçerken tahıl değer zincirinin proaktifliğini gösterecek. Tüm IGC ekibi sizi en iyi koşullarda karşılamak ve size en cazip programı sunmak için çok çalışıyor.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
05 Ağustos 20161 dk okuma

Tahılların Depolanması ve Sağlıklı Depolama Koşulları

Dünyadaki nüfus artışıyla birlikte, çoğalan nüfusun tahıl ihtiyacını karşılamak oldukça önemli hale...

12 Aralık 20175 dk okuma

Brabender GlutoPeak Kalite Güvence Prosedürlerini Kolaylaştırıyor

Değirmencilik endüstrisinde, hammadde kalitesinin belirlenmesi oldukça önemli. Hammaddenin test edi...

05 Mayıs 20214 dk okuma

Un zenginleştirme, mikrobesin yetersizliklerini önleyebilir

“Gıda zenginleştirme, temel besin maddelerinin nüfusun tamamına ve özellikle de bu besinlere başka ...