BLOG

Ürünün kalitesi, makine seçimine bağlıdır

27 Şubat 20173 dk okuma

“Makine ve ekipmanlarda oluşabilecek bakterilere karşı yapılan ilaçlama faaliyetleri, üreticiler tarafından aksatılmadan yılda en az iki defa devletin belirlediği standartlar çerçevesinde yaptırılmalı ve gerekli hassasiyet için ilgili personel uyarılmalıdır.”

acarmakina86 Emin YER Acar Makina Genel Koordinatör Un fabrikalarında kullanılacak olan buğdayın sertliği ve üretim sonucu elde edilecek olan ürünün özelliği, makine seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır.

Devletin belirlediği standartlar çerçevesinde, hedeflenen günlük üretim kapasitesine uygun özelliklere sahip makine ve aksamlar seçilmeye gayret gösterilmelidir. Üretim kapasitesine uygun olmayan makinelerin tercih edilmesi, diğer makinelerin çalışma sistemlerine etki edeceğinden üretimde çeşitli sıkıntıların meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaca uygun olarak seçilen makine, yatırım maliyetlerinin kontrol edilebilirliğini sağlamakla birlikte gelen müşteri taleplerinin zamanında karşılanmasına yardımcı olacağı için kâr marjının yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Değirmen makinesi üreticileri, satışını yapmış oldukları makinelerin bakımı, onarımı, teknik servis konularındaki uyguladıkları politika ve strateji ile piyasadaki mevcut konum ve rekabet güçlerini koruma amacında olmalıdırlar. Tesis bünyesinde kullanılan makinelerde herhangi bir teknik sıkıntı oluşması halinde, makine üreticisi ile zamanında iletişim önem arz etmektedir.

Makine üreticisinin piyasadaki konumunun ve rekabet gücünün muhafazası, arıza meydana gelen makinenin sıkıntısını en kısa zamanda ve en uygun bedelle çözümleyebilmesiyle korunur. Bakım, onarım ve teknik servis giderlerinin minimum düzeyde olabilmesi, zamanında ve doğru yapılan müdahalelere bağlıdır. Yetkisiz ve bilgi sahibi olmayan personelin makineye müdahalesi sonucu, herhangi bir aksaklık oluşması halinde, oluşan arızanın telafisi için, maddi olarak büyük bir külfete katlanılması gerekir. Buna bağlı olarak bir çözüm yoluna başvurulduğunda gereksiz giderlere maruz kalınabileceği unutulmamalıdır. Yetkisiz personelin arızalı makineye müdahalesinin, mevcut makineyi garanti kapsamı dışında bırakacağı da bilinmelidir.

Firmaların üretmiş olduğu makinelerin yedek parçalarının temini için un fabrikası, makine üreticisi ile iletişime geçtiğinde sevkiyatın çok kısa bir sürede gerçekleştirebilmesi, müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir. Oluşan bir arızanın zamanında giderilmemesi halinde, makine üzerinde ciddi hasarlar oluşabilmekte ve nihayetinde, gerçekleştirilen tamir ve bakımlar nedeniyle yaklaşık makine değeri tutarında bir onarım faturası, un fabrikasına fatura edilmektedir.

Karşılaşmış olduğumuz en büyük sıkıntılardan biri de, kalitesiz üretilen makinelerin küçük bir arızasının giderilmemesinden dolayı oluşan onarım maliyetinin yüksek olması ve bu nedenle un fabrikasının mevcut makineyi onarmak yerine yeni bir makine satın alma yolunu tercih etmesidir. Bu gibi durumlar, makine üreticisinin, müşteri kaybetmesine zemin hazırlamaktadır.

MAKİNELERİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK BAKIMLARI Günlük olarak yapılabilecek bakımlar arasında; öncelikle üretimin daha istikrarlı bir düzeyde devam edebilmesi için bir önceki üretimden kalan ürün artıklarının ilgili makine haznelerinden temizlenmesi; makinelerin toz sızdırma gibi sıkıntılara yol açabilecek kısımlarının kontrolü ile hava kilitleri ve un vidalarının temizliği yer almaktadır. Kapanmayan kapaklar, tıkalı olan borular, makinelerin çalışmasını sağlayan kompresörün yeterli basınçta havayı üretmemesi gibi sıkıntılar da, üretimin istenilen randımanda olmasını engelleyeceği için günlük olarak yapılması gereken bakımlar arasındadır. Haftalık olan bakımlar arasında ise; sürekli hareket halinde olan rulmanlar, kayışlar ve dişlilerin kontrolü ile randıman kantarlarında bulunan seviye sensörlerinin kalibrasyon ayarları yer almaktadır. Daha uzun dönemli bakımların gerçekleştirilebilmesi için, belli bir zamana ihtiyaç olması sebebiyle genelde üretim sezonu sonlarında yapılır. Bu bakımlar; vals toplarının dişleme işlemleri, kare elek ve ipeklerin tamir, bakım ve temizliği, akışkanlık nedeniyle aşınmaya müsait bir yapıda olan akış borularının tamirat işlemleri olarak sıralanabilir.

Makine üreticisi, belli dönemlerde üretmiş olduğu makinelerin bakım ve onarımları ile alakalı olarak, un fabrikalarını ziyaret etmeli, çalışan makinelerinin daha randımanlı çalışması için yönetici ve ustalarla bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Bu bilgi alışverişlerinde edinilen bilgiler ve çözüm önerileri doğrultusunda teknik servis ekibinin eğitilmesi hedeflenerek, haftalık ve aylık periyotlar halinde çeşitli eğitimler düzenlenmelidir. Bu gibi eğitimler, teknik servis ekibine, arızalara müdahaleleri esnasında bilinçli bir şekilde hareket etme için gerekli becerileri kazandıracağından dolayı müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

DEĞİRMEN MAKİNELERİNDE HİJYEN ÖNEMLİ Önemle üzerinde durmamız gereken bir diğer konu ise; un fabrikalarında çalışan makinelerin hijyenidir. Hijyen, insan sağlığı için çok hassas bir konudur. Makine ve ekipmanlarda oluşabilecek bakterilere karşı yapılan ilaçlama faaliyetleri, üreticiler tarafından aksatılmadan yılda en az iki defa devletin belirlediği standartlar çerçevesinde yaptırılmalı ve gerekli hassasiyet için ilgili personel uyarılmalıdır.

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyorsak, kaliteli ürün üretmek, nitelikli eleman yetiştirmek ve çalıştırmak başlıca prensiplerimiz arasında yer almalıdır. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, daha hassas hareket ederek, milli değerlerimizi ve benliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
11 Şubat 20164 dk okuma

Değirmencilik eğitiminin en köklü kuruluşlarından biri: Alman Değirmencilik Okulu “DMSB”

DMSB, her yıl yaklaşık 20 öğrencinin eğitimini tamamlıyor ve onları devlet (AB) tarafından sertifik...

15 Mart 20218 dk okuma

Tutarlı un üretim kalitesini sağlamak için analitik cihazlar

Corinne CHARRIÉ Pazarlama Çözümleri EMEA Bölgesi Gıda Lideri “PerkinElmer, bünyesinde olan ve ...