BLOG

Geri Kazanım ve Enerji Yönetimi

01 Şubat 20171 dk okuma

Elektrik enerjisinin dünya endüstriyel üretiminde son derece önemli bir rolü olduğu biliniyor. Un üreten tesislerde yapılan bakım çalışmalarının detaylı kontrolü, prosesin mümkün olan en az sürede gerçekleştirilmesi, ayrıca bakım için ayrılan bütçenin düşürülmesi ile enerji konusunda tasarruf sağlanabilir. Enerji tasarrufunda ilk akla gelecek olan var olan her bir proseste harcanan enerjiyi izlemek ve kontrol etmektir.

KAPAK

Enerjinin doğru şekilde yönetimi, tahıl işleme tesislerinde ürün maliyetini etkileyen ve tesisin toplam marjını belirgin bir şekilde azaltan önemli bir husus haline gelmiştir. Artık bir zorunluluk haline gelen enerji yönetimi, daha detaylı planlanmalı, ölçümleri daha titizlikle yapılmalı ve enerji tüketimi yakından izlenmelidir. Geleneksel sistemlerde enerji yönetimi oldukça sınırlıdır. Enerji tüketimini ve bunun getirdiği maliyeti en aza indirmek için, özellikle de öğütme işleminde enerji yönetimine odaklanmak daha faydalı olacaktır. Çünkü un öğütülürken enerjiyi verimli bir şekilde kullanmamak bir tesiste ekonomik kayıplara sebep olurken aynı zamanda da un maliyetinin artmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle bilginin ve tecrübenin ışığında yeni ve verimli, enerji tasarruflu modeller geliştirilmelidir. Sektörde üretim gerçekleştiren firmalar, makinelerin yüksek maliyetine rağmen, enerji tasarruflu bu modellere yönelerek gerek kurulum harcamaları, gerekse enerji tasarrufuyla bu maliyeti dengeleyebilirler.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
17 Temmuz 20235 dk okuma

Değirmencilik endüstrisi, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik yol ayrımında