BLOG

Fransa ve Almanya’da Tahıl ve Un Pazarı

13 Ocak 201615 dk okuma

Fransa genelinde un üreten toplam 372 işletme ve 439 üretim tesisi bulunmaktadır. 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 4,38 milyon ton, 2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 4,27 milyon ton un ürettiği ifade edilmektedir. Almanya’daki değirmen sayısı ise günümüzde 550’dir. Bunlardan 213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim gerçekleştirmektedir. Ülkede ortalama 5,7 milyon ton buğday unu ve 650 bin ton çavdar unu üretilmektedir.

ulke1

Fransa, 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük yüzölçümüne sahip ülkedir. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyinde Belçika ve Lüksemburg, doğusunda Almanya ve İsviçre, güney doğusunda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Ülke nüfusunun 2015 yılında 66,3 milyon olduğu belirtilmektedir. Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir. Almanya ise 357 bin km²'lik yüzölçümü ve yaklaşık 81 milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir diğeridir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla dünya ekonomisinde ve siyasetinde kilit aktörlerden biridir. Coğrafi olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer alan Almanya’nın komşu ülkeleri ise Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka’dır.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM Fransa 2013 yılında dünyanın en büyük GSYİH sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya’dan sonra beşinci sıradadır. Politikacıların eylemsizliğiyle dış rekabet gücünün zayıflamasına izin verilmiş, bu nedenle de Fransa’nın ticari konumu son 10 yıl içinde hızla kötüleşmiştir. Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının zaman alacağı ve Fransa’nın kendi mal ticaret dengesi üzerinde büyük açıklar kaydetmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Fransız ekonomisinin 1990’lı yıllardan süregelen başlıca ekonomik sorunları sırasıyla düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyon (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklardır. Fransız ekonomisi özellikle 1990’lı yıllardan bu yana gelişmiş ülkelerin kaydettiği büyüme oranlarının altında bir büyüme gerçekleştirmektedir. 1990-2000 yılları arasında yıllık %2’lik bir büyüme gerçekleştiren Fransa’nın büyüme hızı, 2000 yılından sonra %2’nin altına düşmüştür.

Yüksek alım gücüyle ülkemizin ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 80,8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır. 2014 yılı itibarıyla hizmetler sektörü ekonominin % 68,7’lik kısmını oluşturmaktadır.

Alman ekonomisi 2009 yılında, son 60 yılın en büyük gerilemesini yaşayarak yıllık bazda % 5 oranında küçülmüştür. Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı olarak özel tüketimdeki düşüş gösterilmektedir. Bu düşüşün de, Euro’nun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketicinin tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ Fransa tarımsal üretimde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olarak bilinmekte ve AB’nin de önde gelen tarım gücü olarak yerini korumaktadır. Kuzey Fransa geniş buğday tarlalarıyla bilinirken, hayvancılık ülkenin batısı, meyve ve sebze üretimi ise daha çok ülkenin güneyiyle anılmaktadır. Birçok tarımsal ürünün üretimini gerçekleştiren Fransa, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (CAP) ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) neticesinde çeşitli tarımsal reformlar gerçekleştirmiştir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Fransa’da aktif işgücünün yalnızca yüzde 3,3’ü tarımda istihdam edilmektedir. Bu oran yüzde 5,3 olan AB ortalamasının altındadır. Makineleşme ve mekanizasyon alanlarındaki teknik ilerlemenin bu oranı düşürdüğüne inanılmaktadır.

Fransa gerçekleştirdiği tarımsal üretimle Avrupa tarımsal üretiminin yüzde 18’ini karşılamakta, bu oran Fransa’yı AB ülkeleri arasında birinciliğe taşımaktadır. Ancak CIA Factbook verilerine göre, söz konusu tarımsal üretim GSYH’nin yalnızca yüzde 1,7’sine karşılık gelmektedir. Ülke topraklarının yüzde 52,7’sini tarım alanları, yüzde 29’unu ise ormanlar oluşturmaktadır. Ülkedeki sürülebilir arazi oranı ise yüzde 33’tür. Aynı zamanda, Fransa net bir tarımsal ürünler ihracatçısıdır. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiren Fransa, yine ağırlıklı olarak AB ülkelerinden ithalat yapmaktadır. Ülkede ağırlıklı olarak üretimi gerçekleştirilen ürünler ise buğday başta olmak üzere tahıllar, şeker pancarı, patates ve üzümdür.

CIA Factbook verilerine göre Almanya topraklarının da yüzde 48’ini tarım alanları, yüzde 31,8’ini ormanlar oluşturmaktadır. Ülkedeki sürülebilir arazi oranı ise yüzde 34,1’dir. Tarımın ülke ekonomisindeki payı yüzde 0,7’dir. Bu oran sanayide yüzde 30,4, hizmetler sektöründe ise yüzde 68,9’dur. Üretimi yapılan başlıca tarım ürünleri ise buğday, arpa, patates, şeker pancarı ve lahanadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Almanya’daki tarımsal işletmelerin yüzde 90’ı aileler tarafından işletilen bireysel çiftliklerden oluşmaktadır. Bu çiftlikler Almanya’daki tarımsal alanların yaklaşık üçte ikisine hâkimdir. Alman hükümeti tarımsal üretimde istikrar ve başarı sağlamak için aile çiftliklerinin üretimdeki çeşitliliğine özellikle destek olmaktadır. Söz konusu aile çiftlikleri aynı zamanda 2014 ve 2020 yılları arasında EU-CAP politikalarının da hayata geçirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple topraklarının her 30 hektarı için devletten yıllık olarak 50 Euro yardım alırlar.

FRANSA’DA TAHIL ÜRETİMİ Birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da üretilen tahıl ürünleri arasında buğday öne çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre ülkenin buğday üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 32 ile 40 milyon arasında seyretmektedir. 2004/05 sezonundan 2013/14 sezonuna kadar en düşük üretim miktarı 32,8 milyon tonla 2007/08 sezonunda, en yüksek üretim ise 40,3 milyon tonla 2012/13 sezonunda gerçekleşmiştir. FAO verilerine göre 2011/12 sezonunda 35,9 milyon ton olarak gerçekleşen Fransa’nın buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 40,3 milyon tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda ise üretim 38,6 milyon tona gerilemiştir. Her ne kadar nemli hava 2014/15 sezonunda hasadı geciktirmiş, zarar vermiş ve kaliteyi düşürmüş olsa da öngörülerin aksine verim açısından koşullar iyi geçmiştir. Ülkenin buğday üretiminden alınan verim 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 61 bin ve 75 bin hektogram(hg)/ha arasındadır. En yüksek verime 75,9 bin hg/ha ile 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. Hasat alanlarına bakıldığındaysa 2004/05 sezonundan 2013/14 sezonuna kadar en yüksek rakama 5,931 milyon hektar ile 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda ise 5,296 milyon hektar alanda buğday ekimi gerçekleştiren Fransa, önceki sezona kıyasla üretim alanını daraltmasına rağmen verimlilikteki artış nedeniyle buğday üretimini 38,9 milyon tona çıkarmıştır.

Fransa’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün mısırdır. 2004/05 ve 2007/08 sezonları arasında istikrarlı bir grafik çizmeyen mısır üretimi, 2008/09 sezonundan itibaren 15 milyon ton dolaylarında gerçekleşmeye başlamıştır. Buna göre, 2008/09 sezonunda 15,8 milyon ton olan mısır üretimi, 2009/10 sezonunda 15,2 milyon tona; 2010/11 sezonunda ise 13,9 milyon tona kadar gerilemiştir. 2011/12 sezonunda tekrar yükselişe geçen mısır üretimi 15,9 milyon tona çıkmış, 2012/13 sezonundaysa 15,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 15 milyon ton civarında seyreden ülkenin mısır üretimi, 2014/15 sezonunda 15,8 milyon tona ulaşmıştır. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında en yüksek verime 100 bin hg/ha ile 2014/15 sezonunda, en yüksek hasat alanına da 1,848 milyon hektar ile yine 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır.

Fransa’da üretimi yoğun olarak gerçekleştirilen bir diğer ürün ise arpadır. Arpa üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 8,7 ile 12,8 milyon arasında seyretmiştir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar en düşük üretim miktarı 8,7 milyon tonla 2011/12 sezonunda, en yüksek üretim ise 12,8 milyon tonla 2009/10 sezonunda gerçekleşmiştir. 2012/13 sezonunda 11,3 milyon ton olarak gerçekleşen Fransa’nın arpa üretimi, 2013/14 sezonunda 10,3 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 11,7 milyon tona yükselmiştir. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında arpadan alınan verimin 55 bin ve 68 bin hg/ha arasında, hasat alanının ise 1,5 milyon ile 1,8 milyon hektar arasında değiştiği görülmektedir.

Fransa’nın üretimini gerçekleştirdiği diğer hububat ürünleri ise yulaf, sorgum, çavdar, darı ve pirinçtir. Yulaf üretimi 2011/12 sezonunda 318 bin ton olarak gerçekleşmiş, bu miktar 2012/13 sezonunda 400 bin tona, 2013/14 sezonunda 432 bin tona, 2014/15 sezonunda ise 443 bin tona yükselmiştir. Fransa’nın sorgum üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 230 bin ton ve 397 bin ton arasında değişmektedir. Çavdar üretiminin aynı sezonlar arasında 119 bin ve 170 bin ton arasında, darı üretiminin 20 bin ile 40 bin ton arasında ve pirinç üretiminin ise 82 bin ile 138 bin ton arasında değiştiği görülmektedir.

ALMANYA’DA TAHIL ÜRETİMİ Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da üretilen tahıl ürünleri arasında buğday öne çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre ülkenin buğday üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 20 ile 27 milyon ton arasında seyretmektedir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar en düşük üretim miktarı 20,8 milyon tonla 2007/08 sezonunda, en yüksek üretim ise 27,7 milyon tonla 2014/15 sezonunda gerçekleşmiştir. FAO verilerine göre 2011/12 sezonunda 22,782 milyon ton olarak gerçekleşen Almanya’nın buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 22,4 milyon tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda ise üretim 25 milyon tona gerileyen üretim, 2014/15 sezonunda son 10 yılın en yüksek rakamı olan 27,7 milyon tona ulaşmıştır. Ülkenin buğday üretiminden alınan verim 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 69,6 bin ve 86,2 bin hg/ha arasındadır. En yüksek verime 86,2 bin hg/ha ile 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır. Hasat alanlarına bakıldığındaysa 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar en yüksek rakama 3,297 milyon ha ile 2010/11 sezonunda ulaşılmıştır.

Almanya’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün arpadır. 2004/05 ve 2010/11 sezonları arasında 10 ve 12 milyon ton dolaylarında gerçekleşen mısır üretimi, 2011/12 sezonunda 8,7 milyon tona gerilemiş, 2012/13 sezonunda tekrar yükselişe geçmiş ve 10,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda 10,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşen ülkenin arpa üretimi, 2014/15 sezonunda 11,5 milyon tona ulaşmıştır. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında en yüksek verime 65,8 bin hg/ha ile 2013/14 sezonunda, en yüksek hasat alanına ise 2 milyon hektar ile 2006/07 sezonunda ulaşılmıştır.

Almanya’da üretimi yoğun olarak gerçekleştirilen bir diğer ürün ise mısırdır. Mısır üretimi 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 3,2 ile 5,5 milyon ton arasında seyretmiştir. 2004/05 sezonundan 2014/15 sezonuna kadar en düşük üretim miktarı 3,2 milyon tonla 2006/07 sezonunda, en yüksek üretim ise 5,5 milyon tonla 2012/13 sezonunda gerçekleşmiştir. 2012/13 sezonunda 5,5 milyon ton olarak gerçekleşen Almanya’nın mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 4,3 milyon tona gerilemiş, 2014/15 sezonunda ise yeniden yükselişe geçmiş ve 5,1 milyon tona ulaşmıştır. 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında mısırdan alınan verimin 80,3 bin ve 106,8 bin hg/ha arasında, hasat alanınınsa 401 bin ile 526 bin ha arasında değiştiği görülmektedir.

Almanya’nın üretimini gerçekleştirdiği diğer hububat ürünleri ise yulaf ve çavdardır. Yulaf üretimi 2011/12 sezonunda 627 bin ton olarak gerçekleşmiş, bu miktar 2012/13 sezonunda 756 bin tona yükselmiş, 2013/14 sezonundaysa 627 bin tona gerilemiş ve 2014/15 sezonunda yine bu seviyede kalmıştır. Almanya’nın çavdar üretimi de 2004/05 ve 2014/15 sezonları arasında 2,5 ile 4,6 milyon ton arasında değişmektedir. 2012/13 sezonunda 3,8 milyon ton olan çavdar üretimi, 2013/14 sezonunda 4,6 milyon tona yükselmiş, 2014/15 sezonunda ise 3,8 milyon tona gerilemiştir.

FRANSA’DA TAHIL TİCARETİ Fransa’nın tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü, üretimde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ihracatın miktarı FAO verilerine göre 2004/05 sezonunda 14,8 milyon ton iken 2009/10 sezonunda 16,8 milyon tona ulaşmıştır. 21 milyon ton ile en yüksek buğday ihracatı seviyesine 2009/10 sezonunda ulaşan Fransa, 2011/12 sezonunda 20,3 milyon ton buğday ihraç etmiş, 2012/13 sezonunda bu miktarı 16,4 milyon tona düşürmüştür. 2013/14 sezonu buğday ihracat miktarı ise 19,6 milyon tondur. 2013/14 sezonunda ihracatın değer olarak karşılığı ise 6,1 milyon dolardır.

İhracatta buğdayı mısır takip etmektedir. 2004/05 ve 2013/14 sezonları arasında 4,7 ile 7,3 milyon ton arasında mısır ihraç eden Fransa, 2008/09 sezonundan itibaren mısır ihracatını 6 milyon tonun üzerinde tutmuştur. Fransa 2011/12, 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında 6,2 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştirmiştir.

Arpa ihracatı da mısır ihracatıyla yakın rakamlar izlemektedir. 2004/05 ve 2013/14 sezonları arasında 4,2-6,4 milyon ton arpa ihracatı gerçekleştirilmiştir. En yüksek arpa ihracatına 6,4 milyon ton ile 2013/14 sezonunda, en düşük ihracat miktarına ise 4,2 milyon ton ile 2006/07 sezonunda ulaşılmıştır.

Fransa’nın pirinç, yulaf ve çavdar ihracatı 100 bin tonun altında kalmaktadır. Buna göre, 2011/12 sezonunda 74 bin ton pirinç ihraç eden Fransa, 2012/13 sezonunda bu miktarı 55 bin tona düşürmüştür. 2013/14 sezonunda gerçekleşen pirinç ihracatı ise 67 bin tondur. Fransa 2011/12 sezonunda 67 bin ton yulaf ihracatı gerçekleştirmiş, 2012/13 sezonunda bu miktarı 25 bin tona düşürmüş, 2013/14 sezonunda ise tekrar artırarak 50 bin tona çıkarmıştır. Çavdar ihracatında da düşük rakamlar söz konusudur. 2011/12 ve 2013/14 sezonları arasında 20 ile 35 bin ton arasında çavdar ihracatı yapılmıştır. Fransa’nın hububat ithalatında önde gelen ürünler mısır ve pirinçtir. Mısır ithalatında en yüksek miktara 892 bin ton ile 2007/08 sezonunda ulaşılmıştır. Ülkenin mısır ithalatı 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 345-348 bin ton olarak gerçekleşmiş, 2011/12 sezonunda bu miktar 481 bin tona yükselmiştir. 2012/13 sezonunda 429 bin ton mısır ithal eden Fransa, bu miktarı 2013/14 sezonunda 535 bin tona yükseltmiştir. İthal edilen bir diğer önemli ürün ise pirinçtir. Pirinç ithalatında 2004/05 ve 2013/14 sezonları arasında 400 bin ton dolaylarında ithalat gerçekleştirilmiş, bu miktar 400 bin tonun altına düşmemekle birlikte 500 bin tonu da aşmamıştır. Pirinci buğday takip etmektedir. Fransa 2011/12 sezonunda 519 bin ton buğday ithal etmiş, bu miktarı 2012/13 sezonunda 284 bin tona çıkarmıştır. 2013/14 sezonunda ithal edilen buğday miktarı ise 311 bin tondur. Fransa’nın buğday unu bazında gerçekleştirdiği ihracat ise 600 ile 800 bin ton arasındadır. FAO verilerine göre 2004/05 sezonunda 776 bin ton seviyelerinde gerçekleşen buğday unu ihracatı, 2011/12 sezonuna kadar 700 bin ton civarında kalmış, ancak söz konusu sezon itibariyle önce 680 bin tona, ardından da 650 bin ton civarına gerilemiştir. Bu ihracat miktarına karşılık buğday unu ithalatı 200 ile 300 bin ton arasında kalmaktadır.

ALMANYA’DA TAHIL TİCARETİ Almanya’nın tahıl ticaretinde önde gelen ürün buğdaydır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ihracatın miktarı FAO verilerine göre 2004/05 sezonunda 3,9 milyon ton iken 2008/09 sezonunda 7 milyon tona ulaşmıştır. 9,6 milyon ton ile 2009/10 sezonunda en yüksek buğday ihracatı seviyesine ulaşan Almanya, 2012/13 sezonunda 6,9 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 8,2 milyon ton buğday ihraç etmiştir. İhracatı gerçekleştirilen ikinci büyük ürün ise arpadır. 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında en yüksek arpa ihracatına 2,9 milyon ton ile 2005/06 sezonunda, en düşük ihracat miktarına ise 1,1 milyon ton ile 2009/10 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda gerçekleştirilen arpa ihracatı miktarı ise 2,8 milyon tondur. İhracatta arpayı mısır izlemektedir. Fransa en yüksek mısır ihracatını 1 milyon ton ile 2012/13 sezonunda gerçekleştirmiştir. 2013/14 sezonunda gerçekleştirilen mısır ihracat miktarı ise 864 bin tondur. Çavdar ihracatında 2004/05 ve 2006/07 sezonları arasında 1 milyon tonun üzerinde ihracat gerçekleştirilirken, 2007/08 ve 2010/11 sezonları arasında bu miktar 354 ile 583 bin ton arasında kalmıştır. Sonraki sezonlarda daha da düşen çavdar ihracatı, 2011/12 sezonunda 224 bin tona, 2012/13 sezonunda ise 214 bin tona gerilemiştir. 2013/14 sezonunda ise tekrar artış göstermiş ve 426 bin tona çıkmıştır.

Almanya 2005/06 ve 2008/09 sezonları arasında 1,4 ve 2,5 milyon ton dolaylarında buğday ithalatı gerçekleştirmiştir. 2009/10 sezonunda bu miktarı 4 milyon tona çıkaran Almanya, 2010/11 sezonunda 3,9 milyon ton, 2011/12 sezonunda 4,4 milyon ton buğday ithal etmiştir. 2013/14 sezonunda ithal edilen buğday miktarı ise 3,8 milyon tondur. İthalatta buğdayı mısır takip etmektedir. 2008/09 ve 2011/12 sezonları arasında 1,8 ile 1,9 milyon ton arasında gerçekleşen mısır ithalatı, 2012/13 sezonunda 2,2 milyon ton, 2013/14 sezonunda ise 2,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Bir diğer önemli ithalat ürünü arpada da 2008/09 ve 2013/14 sezonları arasında 1 milyon tonun üzerinde ithalat gerçekleştirilmiştir. 2012/13 sezonunda 1,4 milyon ton arpa ithal eden Almanya, bu miktarı 2013/14 sezonunda 1,1 milyon tona düşürmüştür.

Almanya buğdayın yanı sıra önemli oranda un ihracatı da gerçekleştirmektedir. FAO verilerine göre Almanya’nın buğday unu bazında gerçekleştirdiği ihracat 500 ile 800 bin ton arasındadır. 2004/05 sezonunda 570 bin ton seviyelerinde gerçekleşen buğday unu ihracatı, 2011/12 sezonunda 658 bin tona ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda artışı devam eden buğday unu ihracatı, 2012/13 sezonunda 723 bin tona, 2013/14 sezonunda 771 bin tona ulaşmıştır. Bu ihracat miktarına karşılık buğday unu ithalatı 90 ile 170 bin ton arasında kalmaktadır.

FRANSA VE ALMANYA’DA UN ENDÜSTRİSİ Fransız Değirmenciler Organizasyonu’nun (ANMF) yayımladığı 2014 İstatistikler Belgesine (Fiche Statistiques – 2014) göre Fransa genelinde un üreten toplam 372 işletme ve 439 üretim tesisi bulunmaktadır. 439 üretim tesisinden 275’i toplam un üretiminin yüzde 92’sini gerçekleştirmektedir. Fransız değirmencilik endüstrisinin 2014 yılında 475, 689 tonluk ihracat miktarı da dahil olmak üzere 4,27 milyon ton un üretebilmek için 5,45 milyon ton buğday kullandığı belirtilmektedir. Söz konusu üretimden elde edilen gelir, 205 milyon Euro'luk ihracat miktarı da dahil olmak üzere toplam 2,05 milyar Euro’dur. Fransa’da 2010 ve 2011 yıllarında 4,37 milyon ton un üretimi gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ülkedeki üretim ünitelerinin miktarı 456 olarak belirtilirken bu rakam 2011 yılında 450’dir. 2012 yılında 441 üretim ünitesinin 4,36 milyon ton, 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 4,38 milyon ton, 2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 4,27 milyon ton un ürettiği ifade edilmektedir. Toplam 6000 kişinin istihdam edildiği Fransız değirmencilik sektörü, bu rakamlarla un üretiminde Avrupa’da ikinci, dünya genelinde ise onuncu sırayı almaktadır.

2014 yılında üretilen 3,87 milyon ton unun yüzde 62,4’ü ekmek üretiminde, yüzde 28,2’si bisküvi endüstrisinde, yüzde 5,3’ü hayvan yemi ve nişasta üretiminde, yüzde 2,2’si ihracat ürünlerinde kullanılmış, yüzde 1,6’sı ise küçük ambalajlarda paketlenerek piyasaya sürülmüştür.

Fransa’nın un ihracatında giderek azalan miktarlar söz konusudur. 2004/05 ve 2010/11 sezonları arasında 700 bin ton dolaylarında un ihraç eden Fransa bu miktarı 2011/12 sezonunda 681 bin tona, 2012/13 sezonunda 651 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 656 bin tona düşürmüştür. Buna karşılık un ithalatında artış gözlenmektedir. 2004/05 ve 2011/12 sezonlarında 201-253 bin tona arasında un ithal eden Fransa bu miktarı 2012/13 sezonunda 285 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 293 bin tona çıkarmıştır.

Fransa, 2014 yılında dünya genelinde 90’dan fazla ülkeye toplam 475 bin 689 ton un ihraç etmiştir. İhraç edilen unun yüzde 62,8’i Afrika ülkelerine, yüzde 32,4’ü AB ülkelerine ve yüzde 7,8’i ise diğer bölgelere gitmiştir. Afrika ülkeleri arasında en yüksek pay yüzde 39,8 ile Angola’ya aittir. AB ülkeleri arasında ise, yüzde 7,5 ile en yüksek pay İrlanda’ya aittir. Fransa’nın 2014 yılında ithal ettiği un miktarı ise 277 bin 474 tondur. Bu miktarın yüzde 97’si AB ülkelerinden ithal edilmektedir. 277 bin 474 ton unun yüzde 71’i Almanya’dan, yüzde 15’i Belçika’dan, yüzde 3,4’ü İspanya’dan, yüzde 3,2’si Lüksemburg’dan, yüzde 2,3’ü İtalya’dan ve yüzde 1,8’i İngiltere’den ithal edilmektedir.

Alman Değirmencilik Derneği’nin (Verband Deutscher Mühlen) verilerine göre, Almanya yılda 8,2 milyon ton tahılı işlemektedir. Bunlardan 7,8 milyon tonu ekmek üretiminde kullanılacak buğday ve çavdardır. Derneğin verilerine göre, ülkede ortalama 5,7 milyon ton buğday unu ve 650 bin ton çavdar unu üretilmekte, durum buğdayının işlenmesiyle de 300 bin tonluk ürün elde edilmektedir. Derneğin verilerinde değirmencilik alanındaki faaliyetlerin ağırlıklı olarak Almanya’nın güneyinde, Bavyera, Baden Württemberg, Renanya-Palatina ve Saarland gibi eyaletlerde yoğunlaştığı, ortalama bir değirmeninse yılda 40 bin ton un üretimi gerçekleştirdiği belirtilmektedir.

Ülkedeki mevcut değirmenlerin sayısının da giderek farklılaşmaktadır. 1950 yılında ülke genelinde 19 bin değirmen, 1980’de ise 2,500 değirmen bulunmaktadır. Günümüzde Almanya’daki değirmen sayısı 550’dir. Bunlardan 213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim gerçekleştirmekte ve bu üretim resmi olarak kayıt altına alınmaktadır. Yıllık üretimi 500 tondan fazla olan değirmenlerin şehirlere dağılımı incelendiğinde, 60 değirmenle yılda 1,336 milyon ton üretim gerçekleştiren Bayern ilk sırada yer almaktadır. 56 değirmenle 776 bin ton üretim gerçekleştiren Baden-Württemberg ikinci, 20 değirmenle 1,855 milyon ton üretim gerçekleştiren Kuzey Ren-Vestfalya üçüncü, 17 değirmenle 1,539 milyon ton üretim gerçekleştiren Aşağı Saksonya – Bremen bölgesi ise dördüncü sırayı almaktadır.

Almanya’nın un ihracatına bakıldığında giderek artan miktarlar izlenmektedir. 2004/05 ve 2009/10 sezonları arasında 500 bin ton dolaylarında gerçekleşen un ihracatı 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 600 bin tonun üzerine çıkmıştır. 2012/13 sezonunda ise 723 bin tona yükselen ihracat miktarı 2013/14 sezonunda 771 bin ton olarak kaydedilmiştir. Un ithalatında bir miktar artış söz konusudur. 2004/05 ve 2011/12 sezonları arasında 150 bin tonu geçmeyen ithalat miktarı 2012/13 sezonunda 157 bin tona, 2013/14 sezonunda ise 163 bin tona yükselmiştir.

Etiketler
#buğday unu
Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar
09 Mart 20225 dk okuma

2022, Avustralya buğdayı için zorluklar ve fırsatlarla dolu