BLOG

TESİSLERDE KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI

07 Mayıs 20181 dk okuma

Bakım maliyetleri, değirmencilik sektöründe ikinci büyük gider kalemini oluşturur. Dolayısıyla değirmencilerin, bakımın ne zaman ve en düşük maliyetle yapılması gerektiğini konusunda proaktif bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Bu kapsamda son yıllarda giderek yaygınlaşan kestirimci bakım yaklaşımı devreye sokulabilir. Kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır olma durumunu optimize edecek ve bakım maliyetini ciddi şekilde azaltacaktır.

Değirmen makineleri imalatçıları, tesislerdeki verimliliği sürekli iyileştirmek için Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor, sundukları yeni teknolojilerle bu konuda iddialarını ortaya koyuyor. Ancak verimlilik konusunda değirmencilerin de yapmaları gereken ödevler var. Bunların başında da bakım geliyor. Zamanında ve yeterince yapılmayan bakım, değirmenin durmasından dolayı kapasitesinin azalması sebebiyle üretim yetersizliğine ve ürün maliyetinin yükselmesine sebep oluyor.  Bu da hem ürün kalitesinin düşmesi nedeniyle değirmende prestij kaybına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla mevcut mekanik durum ve işletme verimliliği ile makinenin ve proses sistemlerinin çalışma şartlarını gösteren diğer işaretlerin düzenli olarak takip edilmesi ve makine arızalarından kaynaklanan planlanmamış duraklamaların sayısını ve sebep olduğu maliyeti en aza indirmek gerekiyor. Bu noktada kestirimci bakım devreye giriyor. Çünkü verimlilik, ürün kalitesi, imalat ve üretim tesislerinin genel olarak etkililiğini iyileştirmek anlamına gelen kestirimci bakımın toplam tesis yönetimi programına dahil edilmesi, proses makinelerinin kullanıma hazır olma durumunu optimize edecek ve bakım maliyetini ciddi şekilde azaltacaktır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
03 Ocak 20185 dk okuma

Unun gücü: Beslenme yetersizliğinin temel gıda maddelerinin zenginleştirilmesiyle önlenmesi

“Un zenginleştirme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde günümüzde dünya çapındaki gıda üreticileri...

08 Nisan 20144 dk okuma

Baklİyat: Yenilikçi Teknolojiyle Yüksek Kalite ve Verim

Prasad JARIPATKE Bakliyat İşletme Bölümü Başkanı İnsanlar binlerce yıldır bakliyat ekimi gerçekle...

09 Ekim 20184 dk okuma

Türkiye’de kur dalgalanması sonrası tahıl piyasasında yaşananlar

“Gıda enflasyonunun artması öngörülen Türkiye’de, devletin kurumları aracılığı ile yurt içi ürünler...