BLOG

Pirinç İşleme Teknolojileri

16 Eylül 20222 dk okuma

Küresel gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan en önemli üç tahıldan biri olan pirinç, dünya gıda güvencesinde kilit rol oynuyor. Pirinç, 3 milyardan fazla insan için temel bir besin kaynağı görevi görmektedir. Bu sebeple, pirinç işlemeyi daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, yarınların gıda güvencesi için kritik öneme sahip.

Pirinç, farklı iklim ve coğrafi şartlar altında yetiştirilmesi mümkün olduğu için dünya genelinde en yaygın olarak üretilen başlıca mahsullerden biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda güvencesi için çok önemlidir. Pirinç, dünya genelinde 3.5 milyar insan için temel bir besindir. İnsanlar tarafından dünya çapında tüketilen toplam kalorinin beşte birinden fazlasını pirincin sağladığı tahmin ediliyor. Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, pirinç dünya genelinde önemli bir kalori kaynağı olmaya devam edecek.

2020/2021 sezonunda küresel pirinç üretimi yaklaşık 510 milyon ton olarak gerçekleşti. Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC), 2022/2023 sezonu üretim tahmini ise 514 milyon ton. 2022/23'te küresel tüketimin de 518 milyon tonla rekora ulaşacağı tahmin ediliyor. IGC, bu sezon küresel pirinç ticaretinin de 54 milyon tonla rekor kırmasını bekliyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland ve Vietnam en çok pirinç üreten ülkeler. Pirinç; Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'daki toplam ekili alanın büyük bir kısmını oluşturuyor.

Böylesine hayatî önemi olan pirincin fabrikalarda işlenmesini daha sürdürülebilir ve verimli uygulamalara dönüştürmek, yarınların gıda güvencesi için kritik öneme sahip. Bundan dolayı pirinç işleme endüstrisinin, daha iyi nihai ürün kalitesi ve daha yüksek randıman elde etmesi ve atık, su ve enerji kullanımını en aza indirmesi için yeni nesil makinelere ve süreçlere uyum sağlamaya hazır olması gerekiyor. Bu noktada kapak dosyamızda yer verdiğimiz iki makalede, pirinç işleme teknolojileri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
05 Mayıs 20214 dk okuma

Un zenginleştirme, mikrobesin yetersizliklerini önleyebilir

“Gıda zenginleştirme, temel besin maddelerinin nüfusun tamamına ve özellikle de bu besinlere başka ...

17 Temmuz 20235 dk okuma

Değirmencilik endüstrisi, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik yol ayrımında