BLOG

İNOVATİF TAHIL İŞLEME YAKLAŞIMLARI VE DEĞİRMENCİLİKTE DİJİTALLEŞME

02 Nisan 20191 dk okuma

Dijital devrim, değirmencilik sektörü için büyük fırsatlar sunuyor. Dijitalleşme sayesinde üretim süreçlerini iyileştirme, verimi artırma, enerji sarfiyatını en aza indirme, makinelerin bakımının kolay ve hızlı yapılmasını sağlama, gıda israfını azaltma ve daha sağlıklı gıdaya ulaşma potansiyeli var. Gıda işleme endüstrisine verimlilik ve sinerji kazandıracak dijital dönüşümün başında olsak da sektörü bekleyen gelecek şimdiden heyecan veriyor.

Dördüncü Endüstri Devrimi tüm dünyayı değiştiriyor. Sanayi 4.0 çağında iş yapmanın şifre kavramları, ‘inovasyon’ ve ‘dijitalleşme’. Her alanda birçok firma, inovatif projelere devasa bütçeler ayırıyor, blockchain, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka gibi dijital teknolojileri, üretim süreçlerine dahil ediyor.

İnovasyon ve dijitalleşmenin etkisini gösterdiği sektörlerden biri de gıda işleme endüstrisi. İnovasyonun, dijital yatırımlarla birlikte hızla büyüyen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılama kapasitesi bulunuyor. Teknolojinin, üretim süreçlerine daha fazla verimlilik getirerek tedarik zincirindeki tüm oyuncular için büyük avantajlar sağlama potansiyeli var. Bunu gören şirketler, değişen piyasa şartlarına ayak uydurmak ve talebi karşılamak için hızlı şekilde dijital çağa adapte olmak için yatırımlar yapıyor. Şirketler, kontrollü üretim sistemi içeren çözümler üretmek, kapsamlı veri analizleri yapan sistemler geliştirmek, süreç verimliliğini artırmak, makinelerin bakımının kolay ve hızlı yapılmasını sağlamak ve uzun çalışma ömrünü mümkün hale getirmek için inovatif teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Dijital devrimin etkisini gösterdiği değirmencilik sektörünün bu kapsamda kat etmesi gereken uzun bir yol var. Şimdilik bu yolun başında olsak da istikamet belli. Enerji tüketimi başta olmak üzere girdilerin düşürüldüğü, bakım maliyetleri ve sürelerinin azaltıldığı, daha verimli tesisler inşa edilecek.

Dosya Kategorisindeki Yazılar