BLOG

“Günümüzde çok katlı değirmen tasarımları tercih ediliyor”

10 Ağustos 20172 dk okuma

“Değirmencilikte yeni bir tesis yatırımı planlanırken, öncelikle şu ana konulara dikkat edilmeli: hammadde tedariki, hizmet edeceği piyasanın nasıl ve ne kadar bir ürüne ihtiyacı olduğu, ulaşım imkanları, enerji giderleri, işçilik, makineler için bakım kolaylığı ve hijyen.”

Milan Shah Teknik Müdür Alapala Makina Bir değirmenin verimli ve sorunsuz bir üretim gerçekleştirmesi, o değirmenin ne kadar doğru tasarlandığıyla ve seçilen ekipmanların ne kadar amaca uygun olduğuyla doğru orantılıdır. Bir değirmen projesinde yer seçimi, fizibilite çalışması sonucu belirlenmesi gereken stratejik bir konudur. Birçok etken bir arada dikkatle ele alınmalıdır. Burada ticari yaklaşımlar önceliklidir ve bunlar hammaddeye ve pazara bölgesel olarak yakın olmayı gerektirmektedir.

Değirmencilikte yeni bir tesis yatırımı planlanırken, öncelikle şu ana konulara dikkat edilmeli: hammadde tedariki, hizmet edeceği piyasanın nasıl ve ne kadar bir ürüne ihtiyacı olduğu, ulaşım imkanları, enerji giderleri, işçilik, makineler için bakım kolaylığı ve hijyen. Tesis yerinin seçimi ve yerleşim planının uygulanmasında ulaşım kolaylığının göz önüne alınması gerekmektedir. Ayrıca, idari binanın giriş, çıkışlara hâkim olacak bir konumda dizayn edilmesi gerekmektedir.

Değirmenin kurulacağı ülke, bölge ya da farklı kullanım alanları, değirmen tasarımını etkiler. Örneğin işçiliğin çok pahalı olduğu ülkelerde, insana bağımlılığı azaltmak için mümkün olduğunca otomasyona yönelmek gerekir. Bu da ilk yatırım maliyetini arttıracaktır.

UN DEĞİRMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ortalama ölçekte bir un değirmeni, toplamda 4 temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön temizleme, temizleme, değirmen ve paketleme bölümleridir. Bu bölümlerin belirlenmesinde temel unsur kapasitedir. Bunu yine müşterinin pazar ihtiyacı belirlemektedir. Bazı pazarlar çuval paket kullanırken bazı pazarlar ise dökme un diye tabir edilen tanklarla taşınan unu kullanmaktadır.

Un değirmeni tasarımında olmazsa olmaz denilebilecek makineler, sistemler, teknolojiler şunlardan oluşmaktadır: buğdayın içindeki, atıkları ayırmaya yarayan temizleme makineleri (Bu makinelerin firmadan firmaya ismi değişebilmektedir: mıknatıs, çöp sasörü, taş ayırıcı gibi), öğütme ve eleme işlemi yapan (vals, elek, kepek fırçası gibi) makineler, yatay ve dikey taşıma ekipmanları, aspirasyon ve pnomatik taşımalar için (filtre ve fan gibi) kullanılan makineler.

TASARIM KALİTE VE VERİMİ ETKİLEMEZ Değirmen tasarımı, doğrudan kalite ve randımanı etkilememektedir. Çünkü sorumlu firma bu tesise, taahhüt ettiği kapasiteyi ve kaliteyi vermek zorundadır. Ancak bazı noktalar bir süre sonra kalite ve randıman kayıplarına yol açabilmektedir. Örneğin, makineler için bakım kolaylığı düşünülmediği takdirde bir süre sonra o makinenin ya da makinelerin bakımı uygun şekilde ve zamanında yapılamayacağı için kalite ve randıman kaybına neden olabilmektedir. Bu da hiçbir yatırımcının istemediği bir durumdur. Bir tesisinin kalite ve randıman açısından verimli ve sorunsuz çalışması için tesiste, makineler için bakım kolaylığı sağlanmalı ve yerçekimi ile giden ürün transferinde uygun açılar olacak şekilde tesis dizayn edilmelidir.

Günümüzde en çok tercih edilen değirmen tasarımı, ön temizleme, temizleme, değirmen ve paketleme bölümlerinden oluşan, her katı en az 4 metre olan, 5 ve 6 katlı binalardan oluşan değirmen tasarımlarıdır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar