BLOG

Değirmencilikte Tesis Yatırımı ve Dizaynı

10 Ağustos 20171 dk okuma

Bir değirmenin projesi tasarlanırken çok sayıda öğenin değerlendirmeye alınması gerekir. Bunlardan en önemlileri değirmenin hammaddeye ve hitap edeceği pazara yakınlığı, kurulacağı bölge, nakliye olanakları, tesis için gerekli iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. 

Bir değirmen projesinin tasarımını yaparken olabildiğince titiz çalışmak ve değirmende kullanılacak makine ve ekipmanların belirlenmesinde isabetli kararlar verebilmek söz konusu değirmenin faaliyete geçtiğinde arzu edilen performansı sağlamasını garantiler. Bir değirmenin tasarım aşamasında, değirmenin inşa edileceği bölgeyi belirlemek ise gerekli araştırmaların sonucunda verilen bir karar olmalıdır. Yani, bir değirmenin projesinde çok sayıda unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Elbette, öncelikle göz önünde bulundurulacak konu söz konusu değirmenin ekonomik faydasıdır. Bu sebeple öncelikle ideal bir değirmen tasarımında işlemden geçirilecek hammaddenin üretim alanına ve son ürünün işlem göreceği pazara uzaklığı önemli unsurlardır. İdeal bir değirmen tesisi planlarken göz önünde bulundurulacak diğer unsurlar ise pazarın ihtiyacı olan ürüne, nakliye olanakları, tesis için gerekli iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. Buna ek olarak, bir değirmen tesisinin inşa edileceği şehir, bölge ve hatta ülke de değirmenin kuruluş aşamasında projenin maliyetini etkileyebilir. İş gücünün daha maliyetli olduğu ülkelerde mümkün olduğu kadar işgücüne olan bağımlılığı azaltmak ve otomasyon gibi çözümlere yönelmek de proje maliyetini değiştiren sebeplerden biridir.

Etiketler
#değirmen tesisi
Dosya Kategorisindeki Yazılar
09 Şubat 20161 dk okuma

Değirmencilik Eğitimi, Kalifiye İş Gücü ve Dünyadaki Genel Durum – I: “DEĞİRMENCİLİK OKULLARI”

Günümüzde değirmencilik endüstrisindeki tüm alanlarda kalifiye iş gücüne ihtiyaç var. Hammaddeyi ta...

14 Kasım 20193 dk okuma

ÖĞÜTMEDE VERİMLİLİĞİ ARTIRAN FAKTÖRLER VE ENERJİ YÖNETİMİ

Un değirmeninin verimliliği, ‘müşterinin ihtiyacını karşılayacak en yüksek miktarda un elde etme or...