BLOG

Endüstri 4.0 ve Değirmencilik

07 Nisan 20171 dk okuma

Un değirmenciliği endüstrisi, Endüstri 4.0 teknolojisiyle tamamen uyumlu hale gelebilecek mi? Endüstri 4.0 teknolojisiyle, kısa süre içinde proseslerde anlık kontroller yapılabilecek, nihai ürünün kalitesi önceden tespit edilebilecek, cihazlar kendi kendilerine kalibre olabilecek ve tüm bunlar minimum düzeyde teknik ve idari personelin müdahalesiyle mümkün olabilecek mi?

İçinde bulunduğumuz çağı dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlamak mümkündür. Dördüncü Sanayi Devrimini en uygun şekilde temsil eden kavram ise “Endüstri 4.0”. Endüstri 4.0 kavramı, şirketleri ve ülkeleri birbiriyle açık bir internet ağı üzerinden birbirine bağlayan, arada iletişim için köprü kuran bir sistemi anlatıyor. Bir anlamda, bu kavram, bilişim teknolojilerinin endüstri dünyasındaki yansıması olarak yorumlanabilir. Ürünlerin, makinelerin, operatörlerin ve daha birçok üretim araç ve elemanlarının yeni nesil “Akıllı Fabrikalar”da birbiriyle iletişim halinde faaliyet göstermesi endüstrinin yeni yaşam biçimi haline gelmektedir. Değirmencilik endüstrisi de dördüncü sanayi devriminden faydalanacaktır: Endüstri 4.0 ile üreticiler kendi üretim ağlarını koruyabilir, bir şirketin bitmiş ürün örneğini 3D olarak görmek mümkün olabilir, operasyonlar daha küresel hale gelebilir.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
06 Ekim 20175 dk okuma

Değirmende ‘akıllı tesis’ geleceğinizi kurtarır

“Yeni bir değirmeni, gerekli teknolojik altyapısını tamamlamadan kurmak çok büyük bir hata olur. De...

15 Mart 20166 dk okuma

Türkiye’deki eğitim atağına TUSAF’tan tam destek

Günhan ULUSOY, TUSAF: “Türkiye’nin dünya lideri olduğu bir sektörde sahip olduğu iş gücü potansiyel...