BLOG

Endüstri 4.0 ve Gelecek Vaat Eden Çözümler

07 Nisan 20173 dk okuma

“İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte ABD ve Çin gibi büyük ekonomiye sahip ülkeler de, bulunduğu coğrafyalarda büyük üreticilerle bu alanda yatırımlar yapıyorlar. Onların yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, Türk sanayicilerinin de var olan imkanlar ve kaynakları sonuna kadar kullanıp teknolojiye yapılması gereken yatırımlarla birlikte Endüstri 4.0 devrimini yakalama şansına sahip olduklarını düşünüyorum.”

Ali Rıza ERSOY Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR? Endüstrinin dördüncü devrimi olarak adlandırılan ‘Endüstri 4.0’, üretim tesislerindeki tüm bileşenlerin küresel ağlara dönüştürülmesiyle gerçekleşiyor. Akıllı cihazların birbirleriyle kurdukları iletişim sayesinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşuyor. İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan bu kavramla birlikte, birbiriyle iletişim kuran makineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlayabiliyorlar. Bu süreçte, akıllı fabrikalarda, büyük veri analizleri yapılarak üretim daha verimli bir hale getirilebiliyor.

SİEMENS’İN ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞMALARI Siemens Türkiye olarak verimlilik, kalite ve dijitalizasyonu yükseltmek için daha da profesyonelleştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz endüstriyel üretim için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’deki endüstri sektöründe verimli üretim, pazara çıkış süresinde kısalma ve daha fazla esneklik sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Endüstri 4.0 henüz başlangıç seviyesinde olmasına rağmen, vizyonun birçok unsuru şimdiden Siemens bünyesinde yer alıyor.

Dijital Kurumsal Platform adını verdiğimiz tam entegre PLM (Product Lifecycle Management) ve TIA (Totally Integrated Automation) yazılımlarımız gibi çok çeşitli bileşenlerimiz ile Endüstri 4.0 girişiminden örneklerimiz mevcut. PLM yazılımıyla ürün tasarımı ve üretim sekansı planlama gibi fonksiyonların aynı verilere erişmesi mümkün hale geliyor. Dijital Kurumsal Platform çerçevesinde, Endüstri 4.0 ile ilişkili çok çeşitli ürünler sunuyoruz. Almanya’nın Amberg şehrinde yer alan fabrikamız da aynı tesiste çok sayıda farklı ürün üretebilme esnekliğine oldukça güzel bir örnek. Ayrıca, geliştirdiğimiz PLM yazılımı NASA’nın Jet Tahrik Laboratuvarı tarafından da tercih edilerek Mars’a gönderilen Curiosity aracının tasarımında kullandı.

Siemens Türkiye olarak da Endüstri 4.0 devriminde Türkiye’ye rehber olması adına sponsorluğunu üstlendiğimiz Endüstri 4.0 Platformu ile endüstriyle ilgilenen profesyonel ve akademisyenleri aynı çatı altına bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde rehber niteliği taşıması için oluşturduğumuz ‘Endüstri 4.0 Platformu’ kapsamında her üye ve paydaşın kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını amaçlıyoruz. Portalda Endüstri 4.0’ın yol haritası, üretim teknolojilerindeki gelişmeler, bu teknolojilerin Endüstri 4.0’a entegrasyonu gibi önemli başlıklar da yer alacak ve alanında bir ilk olacak.

Ayrıca katıldığımız üniversite etkinlikleri, kongreler ve sempozyumlarda ve diğer etkinliklerde de Endüstri 4.0’ı gündeme getirmeye devam ediyoruz.

TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNE HAZIR MI? İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte ABD ve Çin gibi büyük ekonomiye sahip ülkeler de, bulunduğu coğrafyalarda büyük üreticilerle bu alanda yatırımlar yapıyorlar. Onların yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, Türk sanayicilerinin de var olan imkanlar ve kaynakları sonuna kadar kullanıp teknolojiye yapılması gereken yatırımlarla birlikte Endüstri 4.0 devrimini yakalama şansına sahip olduklarını düşünüyorum.

ENDÜSTRİ 4.0 VE İSTİHDAM SORUNU Endüstri 4.0 ile ilgili en büyük kaygılardan bir tanesi de yaygınlaşan robotik sistemler dolayısıyla yaşanacağı düşünülen iş kaybı. Üçüncü Endüstri Devrimi’ni göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu kaygının gerçekçi olmadığını görebiliyoruz. Bu devrim sırasında da otomotivde otomasyon oldukça arttı ancak işsizlikle ilgili bir artış olmadı. Aksine, gelen ekonomik büyümeyle birlikte yeni ve inovatif iş alanlarının doğdu otomasyondaki robot ve makinelerin tamiri gibi yeni meslekler ortaya çıktı ve iş imkanları oldukça arttı. Bu süreçler göz önünde bulunduğunda, Endüstri 4.0 için de aynı beklentiler içerisinde olabiliriz. Uzun vadede BT ve mekatronik alanlarında nitelikli iş gücü talebinde doğacak ciddi bir artışın yanı sıra yeni meslek alanlarının da ortaya çıkacağını öngörebiliriz.

ENDÜSTRİ 4.0’IN GELECEKTEKİ ETKİSİ Endüstri 4.0’la birlikte gelecekte olumlu olarak refah artacak. 2020 yılında bugün adını bilmediğimiz 16 yeni mesleğin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Risk ise bugün “low skill” diye sınıflandırdığımız mavi yakalı iş gücünün, 5-10 yıllık süreçte “high skill” güce (kalifiye, yüksek beceri sahibi iş gücü) evrimi için eğitimlere ihtiyaç olacak. Üniversitelerimizin de geleceğin gençlerini yeni mesleklere göre eğitmeleri gerekecek.

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÜRETİM TESİSLERİNE ETKİSİ Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleriyle kurulmuş akıllı fabrikalarda, otomasyon süreçleri, cihazların ve makinelerin üretim işlemlerini kendi içlerinde belirleyerek düzenlemesini sağlayacak. Üretimin herhangi bir aşamasında yaşanan bir sıkıntı sonrasında, otomatik olarak arızalar yerinde tespit edilip giderilebilecek. Sistemin bu anlamda tam kapasiteyle sorunsuz çalıştığını gözlemleyebiliyoruz.

Ayrıca siber-fiziksel adını verdiğimiz sistemler, üretimin yanı sıra Ar-Ge tasarım ve pazarlama süreçlerinde de farklar yaratabilecek. Fabrika kurulumu öncesinde yapılan simülasyon çalışmasıyla bütün fizibilite çalışmaları bu simülasyonlar üzerinden yapılabilecek.

Endüstri 4.0 ile birlikte hayal bile edilemeyecek çözümler üretilebilecek, kaynak kullanımı iyileştirilecek ve böylece verimlilik artacak. Bu anlamda oldukça gelecek vaat eden çözümler üretilmesini öngörüyoruz.

Yaptığımız araştırmalarımız ve hesaplarımız sonucunda, Endüstri 4.0 ile birlikte pazara sunulan yeni ürünlerin süresinde yüzde 25 ila 50 arasında azalma görülebilecek, mühendislik giderleri yüzde 30’a kadar düşebilecek ayrıca yüzde 70’e kadar da enerji tasarrufu sağlanabilecek.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
17 Temmuz 20234 dk okuma

Gıdanın geleceği: Küresel Gıda Sisteminde Dönüşüm

06 Şubat 20148 dk okuma

Buğday Tavlamada Kullanılan Klasik ve Modern Teknolojiler

“Tavlama, un sanayinde taneyi öğütme için hazırlama aşamasıdır. Tavlamanın öneminin anlaşılmasıyla ...

08 Mayıs 20141 dk okuma

Değİrmen Dizaynı ve Yer, Bina, Makine Seçimi

Eğer bir un fabrikası işletiyorsanız, isteyebileceğiniz en son şey üretimde bir duraksama yaşamaktı...