BLOG

Değirmencilikte otomasyon ve akıllı üretim süreçleri

10 Kasım 20212 dk okuma

Günümüzde, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik özellikle gıda sektöründe oldukça önemli iki faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle her gün tonlarca üretimin yapıldığı değirmen fabrikalarında proses kontrolü hayati önem taşımaktadır. Bu fabrikalarda kaliteli ve hatasız üretim için otomasyon şarttır. Otomasyon un değirmenlerine ne gibi fırsatlar ve avantajlar sunmaktadır? Bu kapak dosyamızda, bilgi teknolojisi ve operasyonel teknolojinin değirmencilere ne tür çözümler sunabileceğini ele alacağız.

Artan araştırma-geliştirme çalışmaları ve teknoloji odaklı rekabetin hızla arttığı küreselleşen dünya pazarında akıllı üretim ve otomasyonun bir araya gelmeleri çok önemli. Bu nedenle sürekli büyüyen ve aktör sayısının arttığı bir pazarda değişen rekabet koşullarında ayakta kalmak için güvenli, hızlı ve verimli olabilmek oldukça zordur. Ancak akıllı üretim ve otomasyonla endüstriyel sektördeki bu zorluğun üstesinden gelmek mümkün. Gelişimi sürekli olarak takip etmek ve piyasada söz sahibi olmak isteyen firmalar mevcut sistemleri kullanmanın yanı sıra gelişen yeni teknolojileri adapte ederek önemli adımlar atabilir.

Dördüncü endüstri devrimini ifade eden Endüstri 4.0, dijital dönüşüme bağlı ürün üretme yolumuz. IoT, 4.0’ı mümkün kılıyor ve akıllı değirmeni hayata geçiriyor. Proses endüstrimizdeki ekipmanlar giderek daha akıllı hale geliyor ve üretkenliği artırmak için gerekli olan hassas verileri üretiyor. Değirmencilik endüstrisi IoT’yi benimsemezse çağın gerisinde kalacak. Mevzuata uygunluk, geri çağırma prosedürleri, gıda güvenliği ve inovasyonlar sektörü güncel kalmaya zorlayacak. 


---Kapak Dosyası İçerikleri ---


  • Değirmencilikte akıllı üretim
    “Akıllı üretim ve otomasyonu hızlı bir şekilde geliştirip, sisteme adapte etmek, hızla gelişen uluslararası pazara yetişmek için çok önemli. Bu nedenle, otomasyon sistemlerinin yüksek performansta olması, sek-tördeki rakip firmaların önüne geçmeyi ve rekabetçi yönün korunmasını sağlar. İnsan odaklı ve insana bağlı üretim yapılan tesislerde; üretim hızı ve sonucunda elde edilen ürün miktarı, akıllı üretim ve oto-masyon sistemleriyle çalışan tesislere göre çok daha düşüktür.”
    Devamı İçin >>>
  • Değirmencilik endüstrisinde otomasyon
    “Değirmencilikte otomasyon, akıllı değirmenler, Endüstri 4.0 gibi ileriye dönük bir sistemden bahsedildiğinde bu sistemi görmezden gelmek mümkün değildir. Yapmamız gereken, Endüstri 4.0’ı kullanılabilir kılmak için işletmelerimizin altyapısını ve enerji dağıtım sistemlerini optimize etmek ve sistemin sunduğu imkân ve avantajlardan faydalanmaktır.”
    Devamı İçin >>>


Dosya Kategorisindeki Yazılar
08 Şubat 20246 dk okuma

ABD buğdayı, dünya pazarında daha rekabetçi bir konuma geliyor

29 Mayıs 20205 dk okuma

Hasat sonrası teknolojileri: Operasyonel güvenlik ve gıda güvenliği

Luiz Felipe Leidens Pazarlama Koordinatörü Kepler Weber S/A www.kepler.com.br “Hasat ve ekim sü...