BLOG

Değirmencilikte devrim niteliğinde bir yenilik: “Dinamik Açılı Pozisyonlama Sistemi”

15 Ocak 20165 dk okuma

“Son 4 yılda özellikle sektör liderlerinin, farklılık yaratmak ve diğer rakiplerden öne çıkmak için ciddi enerji sarf ettiğini gördük. Bu anlamda firmamız da, yeni ürünü olan NOVITIOUS vals makinesinin lansmanını, İDMA 2015 Fuarı’nda gerçekleştirdi. Yeni vals makinemiz Novitious, dünyadaki un değirmencilerinin yıllardır çözüm bulunamayan, ortak ve büyük bir problemini çözmek için yola çıkan AR-GE ekibimiz tarafından geliştirildi. Yapılan patent başvurusuyla koruma altına alınan Novitious’ta DAPS (Dinamik Açılı Pozisyonlama) dediğimiz son derece yenilikçi bir sistem kullandık.”

Temel HARMANKAYA İş Geliştirme Direktörü - Gıda Proses Mühendisi Selis Makina Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon) ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar (artımsal inovasyon).

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyişle Ar-Ge’yi yapanların girişimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez. Dolayısıyla, her yenilik, uzun ve zahmetli bir Ar-Ge çalışması içerse dahi, firma bunu ticari gelir elde edecek hale getiremez ise buna inovasyon denilemez. Öte yandan her yapılan yenilik de inovasyon değildir. Bu nedenle firmamızın en önemli sloganı “Gerçek İnovasyon”dur.

İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyleri yapmaktır. Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. Günümüzde gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovasyonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa sürebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli olarak inovasyon yapmak gerekir

İNOVASYON ÇEŞİTLERİ İnovasyon, bir firmanın diğer faaliyetlerinden soyutlanmış bir faaliyet değildir. Aksine, firmadaki tüm faaliyetleri kapsar ve bütünsel yaklaşım gerektirir.

Teknolojik İnovasyon: Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir.

Organizasyonel inovasyon: Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder.

Pazarlama inovasyonu: Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

İNOVASYON NEDEN ÖNEMLİDİR, KAZANIMLARI NELERDİR? Günümüzde, inovasyon şirketler için hayatta kalabilme ve sağlıklı büyümenin temel şartı. Şirketleri, inovatif şirket yapısında olmaya zorlayan günümüzdeki etkenler şöyle sıralanabilir: 1. Gelişen teknolojiler mesafeyi anlamsız hale getirdi, 2. Globalleşme, yeni pazarlar ve yeni üretim merkezleri yarattı, 3. Değişen yaşam tarzları ve beklentiler sosyal bir değişimi ortaya çıkardı, 4. Bilgiye ulaşım kolaylaştı, bilginin kullanımı serbestleşti.

İnovasyon eskiden bir dahinin tek başına bir şey icat etmesi veya akıllı birinin bir fikri alıp ticari faydaya dönüştürmesi olarak görülüyordu. Gerçekleşebilmesi parlak zekalı birine, biraz tesadüflere, biraz da şansa bağlıydı. Artık bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bugünün iş dünyasında inovasyon bir kerelik değil, tekrarlanabilir, sistemleştirilebilir ve şirketlerin yapısına yerleştirilebilir bir süreçtir. Bu nedenle şirketler tarafından öğrenilebiliyor ve şirketler bu öğrenme prosesine oldukça önem veriyor ve kaynak ayırıyorlar.

İnovasyonun firmalar açısından kazanımları şöyle sıralanabilir: 1. Verimliliğin artırılması 2. Rekabet üstünlüğü 3. Firmanın finansal açıdan güçlü hale gelmesi 4. Kurumsallaşma ve markalaşma 5. Sadık müşteri bilinci 6. Ar-Ge’ye yönlendirme

GERÇEK BİR İNOVASYON ÜRÜNÜ: “NOVITIOUS” Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında sektörümüzdeki makine imalatçıları, uluslararası ve yerel fuar ve konferanslarda yeni geliştirdikleri ürünleri sergiliyorlar. Bu firmaların sergiledikleri ürünler arasında ciddi zaman ve yüksek AR-GE bütçeleriyle geliştirilen ve patent başvurusuyla koruma altına alınan yenilikler var. Ancak inovasyon ve yenilik adı altında, bilindik uygulamalarla pazara çıkan, hatta değiştirilen makine rengini veya dizaynını inovasyon olarak lanse eden yerli ve yabancı firmalar da olabilmektedir.

Son 4 yılda değirmen makinesi imalatçılarının birçok yeni ürünle fuarlara çıktığını gözlemledik. Özellikle sektör liderlerinin, farklılık yaratmak ve diğer rakiplerden öne çıkmak için ciddi enerji sarf ettiğini gördük. Bu anlamda firmamız da, yeni ürünü olan NOVITIOUS vals makinesinin lansmanını, İDMA 2015 Fuarı’ndaki standında, sektörün ileri gelenlerini ağırladığı bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Yeni vals makinemiz Novitious, dünyadaki un değirmencilerinin yıllardır çözüm bulunamayan, ortak ve büyük bir problemini çözmek için yola çıkan AR-GE ekibimiz tarafından geliştirildi ve yaklaşık 5 yıl boyunca çeşitli testlerden geçirilip denendi. Yapılan patent başvurusuyla koruma altına alınan Novitious’ta DAPS (Dinamik Açılı Pozisyonlama) dediğimiz son derece yenilikçi bir sistem kullandık. Yani Novitious sadece dizaynı ile öne çıkmıyor, aynı zamanda değirmencilerin en büyük problemlerinden birine, devrim niteliğinde çözüm sunuyor.

DİNAMİK AÇILI POZİSYONLAMA SİSTEMİ (DAPS) VE AVANTAJLARI DAPS sistemini, yani valslerde “Dinamik Açılı Pozisyonlama Sistemi”, öncelikle liso ve ince dişli vals pasajlarında önemli bir probleme çözüm getirmiştir. DAPS sisteminin avantajlarını kısaca özetlemek gerekirse:

1. Balik silindir kullanımı ortadan kaldırılmıştır Baliksiz düz taşlanan öğütme silindirleri, yataklama düzenlerinin silindir başlarında oluşturduğu ısıl genleşme ve çap büyümesi nedeniyle iç bükey bir form alırlar. DAPS sisteminde, iki silindir, öğütme hattı boyunca birbirine eşit mesafede ve açılı olarak konumlandırılarak silindirlerin düz basması sağlanabilmektedir.

2. Basit tezgahlarda silindir taşlama DAPS sisteminde, silindir başlarındaki ısıl genleşmeyi absorbe etmek için konik veya balik taşlanmış silindirlere ihtiyaç yoktur. Özelliksiz basit tezgahlarda, baliksiz düz taşlanmış silindirler kullanılabilmektedir.

3. Öğütme hattı boyunca eşit uzaklık ve her zaman ayarlayabilme DAPS sistemi ile silindirler arası mesafeyi her an ayarlayabilmek ve kontrol altında tutabilmek mümkündür. Geliştirilmiş bir düzenek ile silindirler açılandırılarak öğütme hattı boyunca silindirlerin eşit mesafede olması ayarlanabilmektedir. Başlardan ve ortadan alınan numunelerin elek analizi yapılarak, öğütme hattı boyunca silindirlerin birbirlerine olan mesafeleri kontrol altında tutulabilir.

4. İnce dişlenmiş silindirlerde öğütme hattı boyunca eşit uzaklık Bombe taşlanmış silindirlere diş açma gibi bir uygulama yoktur. İnce dişlenmiş silindirler, DAPS ile açılandırılarak öğütme hattı boyunca birbirlerine eşit uzaklıkta olabilmektedirler. Buna bağlı olarak ince dişlenmiş silindirlerle daha etkin ve homojen bir öğütme yapılabildiği gibi, daha uzun ve ince dişli silindir kullanımı imkanı da doğmuştur.

5. Enerji tasarrufu Mevcut uygulamada, silindirler önceden belirlenmiş sabit balik değerine göre taşlanarak makinelere monte edilmektedir. Farklı pasajlardaki, farklı yatak ısınmaları sonucu düz basmayan silindirlerde, mal kaçmasını önlemek için daha fazla baskı uygulamak gerekir. Bu durum, öğütme hattı boyunca açıklığın az olduğu bölgeden geçen malın gereğinden fazla inceltilmesine ve de ilgili pasajın daha fazla amper çekmesine sebep olmaktadır. Ayrıca gereksiz inceltilen mal filexleşerek daha fazla yardımcı ekipman (irmik fanı, detaşör, v.b.) ihtiyacı oluşturur. DAPS sisteminde ise silindirlerin öğütme hattı boyunca eşit mesafede olması sağlanarak dengesiz inceltme önlenmiştir. Deneme çalışmalarımız esnasında liso pasajların % 15-40 daha düşük amperde çalıştırılabildiği ve yardımcı ekipman ihtiyacının da azaltılabildiği tarafımızca gözlenmiştir.

6. Çok sık açılandırma ayarı ihtiyacı yoktur Açılı ayarlanmış silindirler, mevcut uygulamada olduğu gibi ilk kalkışta bir süre boşta çalıştırıldıktan sonra normal çalışma ısısına yaklaştığında öğütmeye geçebilmektedir. Silindirler, açılandırma ayarlarına müdahale etmeden aylarca çalıştırılabilir. Öğütme pasajında en az üç noktadan (başlar ve orta) belli zamanlarda (özellikle amper yükselmesi, malın miktarında ve cinsinde değişme) numune alınıp, elek analizi yapılarak öğütme pasajı kontrol altında tutulabilir.

Etiketler
#vals makinesi #vals
Dosya Kategorisindeki Yazılar