BLOG

Afganistan un değirmenciliğinde devrim yaratmak için…

14 Ekim 20162 dk okuma
81Hashim GHAZNIVAL Yönetim Kurulu Başkanı Afganistan Un Değirmenciliği Derneği (AFMA)

Değerli Değirmenci Dergisi okurları,

Asya'nın merkezinde bulunan Afganistan, hem Orta hem de Güney Asya'ya açılan kapı olarak bilinir. Kaynaklar bakımından zengindir ancak yıllar süren savaş nedeniyle kapasitesi zayıf olan Afganistan, buğday ve un gibi en temel ihtiyaç maddeleri bakımından ithalata dayalı bir ekonomidir. Şu anda Afganistan'da un talebi 6,5 milyon tondur; bu da un değirmenlerini ülkenin geleceği için son derece önemli bir sektör haline getirmektedir. Ancak çalışır durumda 300’den fazla un değirmeni (bunların 30’undan fazlası büyük ölçekli üretim yapmaktadır) olmasına rağmen, tahmini olarak yüzde 40 olan üretim kapasitemizin sadece bir bölümünü kullanabiliyoruz. Bunun nedeni, sübvansiyonlu fiyatlarla düşük kalite un temin eden komşu ülkelerle olan rekabettir. Aynı zamanda Afganistan'ın farklı yerlerinde yapılan kayıt dışı un üretimi, piyasada istikrarı bozmaya devam etmekte ve hükümete milyonlarca vergi gelirine mal olmaktadır. Bu sorunlarla mücadele etmek için güçlü önleme stratejileri geliştirilmezse, Afgan un değirmenciliği sektörü zararına faaliyet göstermeye devam edecektir. Aşağıda, maliyet etkinliği sağlayarak rekabet avantajı ve tam kapasiteli üretim elde etmemize yardım edecek üç önemli önleme stratejisini açıklıyorum:

1. POLİTİKA REFORMU Afgan hükümetinin mevcut politikası, yerel Afgan un değirmenciliği sektörünü güçlendirmeye yardımcı olmamaktadır. İthal una daha yüksek vergi uygulanması ve ithal buğdaya daha düşük fiyatların uygulanması gibi önemli politika reformları, durumu Afgan un değirmenciliği sektörü lehine çevirmek için gereklidir. Bu sadece yerel nüfusun Afgan unu satın almasını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda daha fazla un değirmeni kurulmasını teşvik eder. Mevcut hükümetimiz un değirmenciliği sektöründe kendi kendine yetme ihtiyacını kabul etmektedir ancak bu süreci kolaylaştırmak için ilgili politikaların kabul edilmesi için mücadele verilmelidir. Bir başka sorun da, yerel değirmenlerin ilave maliyetlere girerek zararına faaliyet göstermesine neden olan yolsuzluktur.

2. GELİŞMİŞ MAKİNELER Yüksek kalitede makineleri maliyet etkin fiyatlarda elde etmemiz büyük bir ihtiyaçtır. Şu anda birçok değirmen uluslararası standartları karşılayamamakta, bu nedenle de büyük ihalelere teklif verememektedir. Bu da zaten kısıtlı olan bir sektörün tekelleşmesine yol açmaktadır. Bu, ortağımız olan ülkelerin, uygun ödeme planları, indirimler ve makinelerde kurulum hizmetleri gibi alanlarda bize rekabetçi paketler sağlayarak bizi destekleyebileceği bir konudur.

3. KAPASİTE ARTTIRMA Birçok ülke, tarım, mühendislik ve kimya bilimlerinde teknik diploma, beceri geliştirme ve eğitimleri teşvik etmektedir. Ne yazık ki Afganistan'da bu alandaki kapasite gelişimi hala sınırlıdır. Tarım, çalışan nüfusun en fazla istihdam edildiği alan olsa da, hala değer zincirinin en alt kısmında yer almakta, bunun bedelini de un sektörü ödemektedir. Yerel ve uluslararası kurumlar, öncelikle afyon yerine buğday yetiştirilmesini teşvik ederek tarım sektörünü destekleyebilir. Ayrıca un değirmenciliği sektörüne ilgi duyan genç erkek ve kadınlara burs verebilir, üniversiteler açabilir ve değer zinciri boyunca yeni açılan işletmelere kredi ve hibeler sunabilir.

Bu alanlarda değişikliklere giderek, Afganistan’daki un değirmenciliği alanındaki manzarada devrim yaratmaya başlayabiliriz.

Etiketler
#un değirmeni
Konuk Yazar Kategorisindeki Yazılar