BLOG

Yem Değirmenciliği ve Yem Teknolojileri

01 Ekim 20151 dk okuma

İnsanlar kadar hayvanların da yeterli ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu durum, küresel yem sanayinin gelişmesini sağlamıştır. 2014 yılında iş değeri 460 milyar dolar civarında olan bu sanayide 31 bin 43 yem değirmeni olduğu tahmin edilmektedir. Bu değirmenlerin ürettiği toplam karma yem miktarı ise 980 milyon tondur.

kapakİnsan beslenmesi ve gıda güvencesi için tahıllar kadar hayvansal gıdalar da son derece önemlidir. Ancak hayvansal ürünlerin üretimindeki verimlilik, sadece verimli tür ve ırkların geliştirilmesiyle ilgili değildir. Bu verimli türleri ve ırkları, besinsel açıdan ihtiyaçlarını karşılayabilecek yemlerle beslemek de son derece önemlidir. Yani insanlar kadar hayvanların da yeterli ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. İşte bu durum, dünyadaki karma yem sanayinin hızla gelişmesine ön ayak olan en önemli gerçektir. Yem katkı maddesi üreticisi Alltech’in hazırladığı “2015 Dünya Yem Araştırması”na göre; 2014 yılında iş değeri 460 milyar dolar civarında olan küresel yem sanayinde, 31 bin 43 yem değirmeni olduğu tahmin edilmektedir. Bu değirmenlerden bin 150’si Afrika’da, 13 bin 736’sı Asya’da, 5 bin 165’i Avrupa’da, 3 bin 914’ü Latin Amerika’da, 288’i Ortadoğu’da ve 6 bin 790 tanesi Kuzey Amerika’da yer almaktadır. 2014 yılında bu değirmenlerin ürettiği toplam karma yem miktarı ise 980 milyon tondur.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
07 Temmuz 20151 dk okuma

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Hububatın Yeri

Giderek kalabalıklaşan dünyamızın nüfusu günümüzde 7 milyara ulaşmıştır. Artan nüfus, beraberinde g...

09 Eylül 20143 dk okuma

Vals Toplarının Zedelenmiş Nişastaya Etkisi ve Vals Topu Kontrolü

“Farklı basınçlarda ve vals aralıklarında yapılan denemelerde zedelenmiş nişasta miktarı değişmekte...