BLOG

Tahıl yönetiminde sürekli eğitimin önemi

06 Mart 20172 dk okuma

Klein E. lleleji, Doçent Doktor PURDUE ÜNİVERSİTESİ - ABD Tarım & Biyoloji Mühendisliği Departmanı

konukyazar87Değerli Değirmenci Dergisi Okurları,

Sizlerle bu yazımda, tahıl endüstrisinde sürekli tekrarlanan eğitimler sayesinde depolama konusunda nasıl başarılı olunabileceğini paylaşacağım.

Sürekli tekrarlanan eğitim sayesinde tahıl endüstrisinde işgücünü geliştirmenin değeri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde genellikle hafife alınmaktadır. Çoğu kez, depolama yapıları ve beraberindeki ekipmanlarda tahıl izleme sistemleri ve böcek ilaçlama tedbirleri (böcek ilacı kalıntısı ve dezenfektan gaz) konusuna vurgu yapılmaktadır. Bu tedbirler alındığı takdirde, depolanan tahılın kalitesi güvence altına alınacaktır. Sık sık depodaki tahılın zamanla kalitesini kaybetmesini önleyecek bir depolama sistemi hakkında çevremdeki insanlardan sorular alıyorum. Cevabım ise tahıl yöneticisinin kendi mülkiyetindeki tahıl stoklarını ne kadar iyi yönettiğine ancak aynı zamanda depolanan tahıl ekosisteminin bazı temel bilgilerine bağlı olduğudur.

Bir benzetme yapmak gerekirse, bankada bulunan nakit paranın güvenliği kasa dairesinin güvenilir olmasının yanında, banka yöneticisinin, dalgalanan piyasa baskıları, faiz oranları, ekonomik belirsizlikler ve risklere karşı önlemler alarak, paydaşların mevduatlarını ne kadar iyi yönettiğine bağlıdır. Esas itibarıyla, yöneticisinin bilgi kapasitesi işindeki başarısı açısından çok önemlidir.

Tahıl depolamasında, her yıl tekrarlanan düzenli eğitimler iyi bir fikirdir. Örneğin; hasattan hemen önce Purdue Hasat Sonrası Tahıl Atölyeleri’nde sunduğumuz yıllık eğitim ile çiftçilerin ve tahıl ambarı yöneticilerinin, gelen mahsulün kalitesinin azalmasına karşı neler yapabilecekleri konusuna değiniyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse; bazı yıllarda Indiana’daki tarlalarda hava şartlarına bağlı olarak aflatoksin bulaşması meydana gelmişti. Eğitim sırasında verilen bu bilgi, mısırın içine karışmış yüksek seviye aflatoksinin gıda zincirine girme riskini azaltmak için nerelerden mısır alınmaması gerektiği konusunda bölgedeki etanol tesislerine yol gösteriyor. Bu gibi durumlar yıldan yıla değişiklik göstermektedir.

Ayrıca, tarımın hızlı gidişatı ve artan sıkı düzenlemeler karşısında, operasyon yöneticilerinin fumigant ve pestisit düzenlemelerindeki değişikliklerden ve yeni GDO onaylarından haberdar olmaları ve aynı zamanda müşteri şartnamelerini karşılamaları gerekmektedir.

Son olarak, eğitim sırasındaki bilgiler sayesinde yöneticiler, tahıl stoklarını akıllı bir biçimde yönetme ve zararlı haşeratın kontrolünde daha az kimyasal kaynak (masrafları azaltma) kullanmaları konusunda zamanında karar alırlar. Yönettiğim eğitimlerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, temizlik ve ev idaresi konusundaki eksiklikler, tesislerdeki haşere istilasının yüksek düzeyde olmasındaki en önemli etken olmuştur. İlginç bir şekilde, çok az sayıda operasyon yöneticisi, yetersiz temizlik uygulamalarını tesislerindeki zararlı haşerat istilasına bağlamaktadır. Bununla birlikte, bazıları ise bu durumu özellikle pestisitler ve fugimantlara bağlamıştır.

Depolanmış tahılın ekosistemi, zararlı böcek biyolojisi, depolanmış tahıllarda nem ve hava sıcaklığı ilişkisinin doğru okunması ve depolanmış tahılın bozulmaya karşı duyarlılığı konusundaki uygulamalı bilgiler, bu bağlantıyı yapabilenlerin iyi birer depolanmış ürün yöneticisi olmalarında kilit görev görmektedir. Bu yetenekleri kazanmanın tek yolu, tekrar eden düzenli eğitimlerdir.

Konuk Yazar Kategorisindeki Yazılar