BLOG

Tahıl Depolamanın Önemi ve Depolama Sistemleri

12 Ocak 20151 dk okuma

Uygun olmayan depolama koşulları neticesinde her yıl milyonlarca ton tahıl kaybı yaşanmaktadır. Depolama koşulları üzerinde etkili olan nem, sıcaklık, zararlılar ve havalandırma gibi etkenler tahılın kalitesini ve niceliğini etkilemekte, muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Bu açıdan doğru depolama uygulamaları, önemli bir besin kaynağı olan tahılların tedarik zincirinde, en önemli unsurlardan biridir.

depo1

Gıda ürünleri arasında yadsınamayacak kadar önemli olan tahıllar, uzun süreli kullanım için depolanmaları sayesinde yüzyıllardır kuraklık, kıtlık ve savaş gibi zor koşullarda insanoğlunun kurtarıcısı olmuştur. Nüfusun ve beraberinde de gıda ihtiyacının sürekli arttığı, buna karşılık tarımsal alanların ve üretimin belirli sınılır içerisinde kaldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla beslenmek için ürettiğimiz hiçbir şeyi ziyan etme lüksümüz yok. Bu da, tahılların depolanma koşullarının ne denli önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü uygun depolama koşulları sağlandığında, tahıllarda yaşanan kayıp ve bozulma oranı ciddi miktarda azaltılabilmektedir.

Bu ayki sayımızın kapak dosyasını tahılların depolanmasında dikkat edilecek faktörlere ve depolama sistemlerine ayırdık. Dosya içerisinde, tahılın kalitesi ve depolanma süresi üzerinde ciddi etkileri olan nem, sıcaklık, havalandırma ve zararlılar ile mücadele gibi faktörler ile toz patlamaları gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Dosya Kategorisindeki Yazılar