BLOG

Değirmencilikte Proses Kontrolü ve Otomasyon

06 Mart 20171 dk okuma

Günümüzde yüksek kapasite ile üretim gerçekleştirilen neredeyse tüm tesislerde proses kontrolü yapılmakta ve otomasyondan faydalanılmaktadır. Fakat belli kapasitenin altında çalışan çoğu tesiste hala proses kontrolü yapılmamaktadır. Otomasyon ve proses kontrolü, bir tesiste hem mali kayıpları önlemekte, hem de ürünün kalitesini belirgin biçimde artırmaktadır. Bu sebeple söz konusu uygulamalar aslında kazanımı oldukça yüksek yatırımlar olarak önem kazanmaktadır. 

kapakdosyasi87Buğday tanesi un haline gelinceye kadar tesis içerisinde birçok prosesten geçmektedir. Bu süre zarfında geçilen prosesin verimine bağlı olarak elde edilen son ürünün de kalitesi değişmektedir. Üretimin her aşamasında kaliteyi garantilemek içinse proseslerin izlenmesine ve kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Un üretimi gerçekleştiren bir tesiste otomasyon ve proses kontrolünün önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Kaliteli bir otomasyon sistemi prosesin her bir noktasından bilgi iletebilir ve proseslerden toplanan bilgiye göre sisteme müdahale edilerek kusurlu üretime yol açabilecek aksamalar engellenebilir. Bu sayede ekipmanlar içinde ürün sıkışması, makinelerde aşırı yüklenme, arızalanma gibi birçok sorunun önüne geçilmektedir. Un değirmenciliği sektöründe yüksek olan rekabet düşünüldüğünde, otomasyon ve proses izlemenin un üreticilerini daha ileri seviyelere taşıyabilecek uygulamalar olduğu aşikardır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
09 Eylül 20143 dk okuma

Vals Toplarının Zedelenmiş Nişastaya Etkisi ve Vals Topu Kontrolü

“Farklı basınçlarda ve vals aralıklarında yapılan denemelerde zedelenmiş nişasta miktarı değişmekte...

02 Kasım 20165 dk okuma

Değirmencilikte Kırma, Öğütme ve Redüksiyon

“Ürün kalitesinde istikrarı sağlamak için fabrikada iyi bir kontrol sistemi oluşturmak gerekmektedi...