BLOG

Değirmencilikte Proses Kontrolü ve Otomasyon

06 Mart 20171 dk okuma

Günümüzde yüksek kapasite ile üretim gerçekleştirilen neredeyse tüm tesislerde proses kontrolü yapılmakta ve otomasyondan faydalanılmaktadır. Fakat belli kapasitenin altında çalışan çoğu tesiste hala proses kontrolü yapılmamaktadır. Otomasyon ve proses kontrolü, bir tesiste hem mali kayıpları önlemekte, hem de ürünün kalitesini belirgin biçimde artırmaktadır. Bu sebeple söz konusu uygulamalar aslında kazanımı oldukça yüksek yatırımlar olarak önem kazanmaktadır. 

kapakdosyasi87Buğday tanesi un haline gelinceye kadar tesis içerisinde birçok prosesten geçmektedir. Bu süre zarfında geçilen prosesin verimine bağlı olarak elde edilen son ürünün de kalitesi değişmektedir. Üretimin her aşamasında kaliteyi garantilemek içinse proseslerin izlenmesine ve kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Un üretimi gerçekleştiren bir tesiste otomasyon ve proses kontrolünün önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Kaliteli bir otomasyon sistemi prosesin her bir noktasından bilgi iletebilir ve proseslerden toplanan bilgiye göre sisteme müdahale edilerek kusurlu üretime yol açabilecek aksamalar engellenebilir. Bu sayede ekipmanlar içinde ürün sıkışması, makinelerde aşırı yüklenme, arızalanma gibi birçok sorunun önüne geçilmektedir. Un değirmenciliği sektöründe yüksek olan rekabet düşünüldüğünde, otomasyon ve proses izlemenin un üreticilerini daha ileri seviyelere taşıyabilecek uygulamalar olduğu aşikardır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
09 Ekim 20188 dk okuma

AB ve Avustralya buğdayını kuraklık vurunca, Karadeniz havzası umut oldu

“Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan dünyanın en büyük 7 tahıl tedarikçisi (ABD, Rusya, Ukrayna, ...

24 Ocak 20191 dk okuma

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TAHIL ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

“Küresel iklim değişikliğinin çevre üzerindeki etkileri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Görülmemiş...