BLOG

Nigel BENNETT, NABIM: “Dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biri”

14 Eylül 20164 dk okuma

“İngiltere un değirmenciliği endüstrisi dünyanın teknik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir. Onlarca yıldır süregelen yeniden yapılandırma süreci karşılaştığı zorluklarla yüzleşebilme yeteneğine sahip meyilli ve etkili bir endüstri meydana getirmiştir. İngiltere'deki değirmencilik şirketleri müşterilerinin isteklerini etkili ve verimli şekilde karşılamak için gereken teknolojik gelişmelere yatırım yapmada dikkatlidir.”

nabimBu ay Değirmenci Dergisi, İngiliz ve İrlandalı Değirmencilerin Ulusal Birliği NABIM’in Birlik Sekreteri ve İstihdam İşleri Müdürü olan Nigel Bennett ile bir röportaj gerçekleştirdi. Yüzyılı aşkın bir süredir İngiltere un değirmenciliği endüstrisini temsil eden NABIM’in şu anda çok uluslu yan kuruluşlardan küçük işletmelere kadar toplamda 30 üyesi var. İngiltere değirmencilik endüstrisinin dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biri olduğunu belirten Nigel Bennet, değirmencilik şirketlerinin teknolojik gelişmelere yatırım yapmada dikkatli olduklarını da sözlerine ekledi.

Kendisiyle İngiltere değirmencilik endüstrisi, değirmencilik şirketlerinin yeni teknolojilere yönelik yaklaşımları, NABIM’in devam eden projeleri ve gelecekteki planları hakkında konuştuk. Detayları Nigel Bennett’ten alalım.

Sayın Bennet, öncelikle bizlere NABIM hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ne kadar üyeniz var ve bir endüstri derneği olarak faaliyetleriniz neler? Temsil ettiğiniz üyeler hakkında neler söyleyebilirsiniz? NABIM 1878 yılında kuruldu, öncelikli görevi Macaristan ve Avrupa'nın başka yerlerinde kullanılmakta olan yeni valsli değirmen ekipmanın bir sergisini organize etmek olmuştur. Yıllardır İngiltere un değirmencilik endüstrisinin hemen hemen tamamını üyeliğe aldık; günümüzde bunlar, çok uluslu yan kuruluşlardan küçük işletmelere kadar 30 şirketten oluşmaktadır.

İngiltere değirmencilik endüstrisi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı ve kapasitesi, kullanılan teknolojinin seviyesi ve üretilen ürün grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz? İngiltere'de 48 adet ticari un değirmeni var. Her yıl endüstri değirmenleri yaklaşık 5,5 milyon ton buğday işliyor. Bisküvi, kek, yemek malzemeleri, evde pişirme, nişasta üretimi ve bunun gibi daha birçok madde için üretilen unun yanı sıra beyaz, tam buğday ve esmer ekmek unları da üretiyoruz. Beyaz ekmek unu, üretimin yaklaşık olarak % 50’sine tekabül ediyor.

İngiltere değirmencilik endüstrisi dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir. Yüksek derecede otomatikleştirilmiş ve sermaye yoğundur, yaklaşık 2,500 çalışandan oluşan toplam iş gücünü barındırmaktadır.

Değirmenlerin yeni teknolojilere yaklaşımı nedir? Son zamanlarda değirmencilik ve teknoloji yatırımlarında bir artış yaşandı mı? İngiltere'deki değirmencilik şirketleri, müşterilerinin isteklerini etkili ve verimli şekilde karşılamak için gereken teknolojik gelişmelere yatırım yapmada dikkatlidir.

İngiltere ve İrlanda'daki tüm değirmenciler üretimlerini tamamen yurtiçi tüketime yönelik mi gerçekleştiriyorlar? Eğer varsa, ihracattaki hedef ülkeler hangileri ve elinizdeki veriler ışığında bu ihracatın miktarı ne kadar? İngiltere un üretiminin büyük bir kısmı yurt içi kullanıma yöneliktir. Ancak, yaklaşık % 5’i, çoğunlukla diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilir.

Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Değirmenlerde işletilen hammaddenin ne kadarı ülkenizde üretiliyor ve ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz? Hasadın kalitesine bağlı olarak değirmende öğüttüğümüz buğdayın % 80’inden fazlası İngiltere'de yetiştirilmektedir. Buğday Avrupa'dan (çoğunlukla Almanya, Fransa ve bazı yıllar da Ukrayna), Kanada ve ABD'den ithal ediliyor.

İngiltere ve İrlanda'nın un tüketim miktarı ve tüketim kültürü hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Unlu mamul tüketiminde tüketicilerin tercihleri nelerdir? İngiltere'de her gün değirmencilik endüstrisi müşterileri 6,5 milyon somun ekmek, 5 milyon bisküvi, 4,5 milyon kek ve çörek ve 2 milyon pizza üretmektedir.

Değirmencilik ve tahıl işleme açısından ülkenizi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda, konumunuzla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekte, sanayinizi dünya çapında güçlendirmek için neyi amaçlıyorsunuz? İngiltere un değirmencilik endüstrisi, dünyanın teknik olarak en gelişmiş endüstrilerinden biridir. Onlarca yıldır süregelen yeniden yapılandırma süreci, karşılaştığı zorluklarla yüzleşebilme yeteneğine sahip, meyilli ve etkili bir endüstri meydana getirmiştir.

Özellikle bir dernek olarak, endüstriniz ile ilgili olarak şu anda gerçekleştirdiğiniz veya gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mı? 1. Öncelikli görevlerimizden biri İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına hazırlanmak. 2. Değirmencilik endüstrisi bünyesindeki yetenekleri koruma ve geliştirmeyi amaçlayarak yeni eğitim kaynakları sağlamaya devam ediyoruz. 3. Hububat tedarik zincirinde, maliyet etkinliğini en üst düzeye çıkarmak, verimliliği arttıracak yeni teknolojileri tanıtmak ve bunların yanı sıra izlenebilirliğe ve gerekli hassasiyete yardımcı olmak için başkalarıyla birlikte çalışıyoruz. 4. Şartnameye göre unu üretirken meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek amacıyla gıda güvenliğine yönelik potansiyel tehditleri devamlı olarak denetliyoruz (örneğin mikotoksinler). Aktif üyemiz olan Avrupa Un Değirmencileri Birliği, hem veri toplama ve analizi hem de eksik yasalara karşı lobicilik bakımından bu çalışmaya yardım ediyor. 5. NABIM, ekmeği teşvik etmek amacıyla tüketicilere yönelik yapılan bir PR kampanyası ve okullarda kullanılmak üzere eğitime yönelik kaynaklar sağlayan www.grainchain.com dahil, birçok yönden tanıtım faaliyetleriyle de ilgileniyor. Çeşitli faaliyetler farklı kitleleri hedef alır: Örneğin, genç kadınlar, öğretmenler ve ev fırıncıları. Ancak tüm faaliyetler un, ekmek ve fırın ürünlerinin besin değerleri hakkında tutarlı bir mesaj verir.

Son olarak, derneğiniz, İngiltere ve İrlanda'daki un değirmenciliği endüstrisi hakkında neler eklemek istersiniz? Hem İngiltere'de hem de dünyada, değirmencilik bilgisini ve anlayışını artırmaya yardım etmede ve her yıl dünya çapında yüzlerce öğrencinin çalıştığı uzaktan eğitim programının sürdürülmesinde, üstlendiğimiz rolden gurur duyuyoruz. Değirmenciler tarafından yine değirmenciler için geliştirilen ve iletilen bu yedi modül programı, yıllardan beri başarılı bir şekilde sürdürülüyoruz. Fakat günümüz koşullarına uygun olarak devam ettiriliyoruz. Yıllık bazda her yıl çalışma materyali üretiliyor ve her yıl İngiltere değirmencilerinin uzmanları, verdikleri süre zarfı ve bir ekibi neticesinde en az bir tane ders kitabı yayını üretiliyor. Okuyucularınız derslerimiz hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olmak için www.nabim.org.uk/training/distancelearning- programme adresini ziyaret edebilirler.

Röportaj Kategorisindeki Yazılar
03 Ocak 20184 dk okuma

‘ABD’de organik gıda sektörü 10 yılda yüzde 300 büyüyecek’

“ABD’nin yerli üretim ile organik tahıl ihtiyacını karşılaması imkansız. Gelecek on yıl içerisinde,...

14 Ekim 20167 dk okuma

Aziz Khan, SAP: “Teknoloji yatırımı için yerimiz var”

“Güvenle söyleyebilirim ki, teknolojiye yapılan hiçbir yatırım yeterli değildir. Çünkü teknoloji 21...

08 Kasım 202215 dk okuma

‘Hayalim, Türkiye’nin kendi buğdayıyla un ihracat şampiyonu olması’