BLOG

Nem, Isı Kontrol ve Fumigasyon Yöntemleri

10 Temmuz 20141 dk okuma

Değirmencilikte son ürün yani un kalitesi öncelikle kullanılan buğday hammaddesinin kalitesiyle ilgilidir. Kaliteli bir buğday ne kadar doğru bir şekilde depolanıp işlenirse sonuç da aynı oranda verimli olacaktır. Depolama, buğday kalitesini etkileyebilecek en önemli aşamadır. Tahıl depolama alanlarındaki nemi, ısıyı ve zararlıları kontrol altına almak, kaliteli bir üretimin başlangıcıdır. 

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan tahılların ekimi ve hasadı yılın ancak belli dönemlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu tahıl işlenmesi ve tüketimi, bütün yıl boyunca devam etmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin hasattan sonra belli bir süre depolanması bir zorunluktur. Depolama ise tahılın ve dolayısıyla son ürünün kalitesini bozan çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Tahılı bozabilecek riskleri minimize etmek ise depolamanın doğru şekilde yapılabilmesiyle mümkündür. Nem, ısı ve böcekler gibi zararlı canlılar, hem insan sağlığı açısından hem de tahılların kalitesi açısından risk oluşturan öğelerdir. Bu risklerin ortadan kaldırılması için tahılın ve depolama alanın nem ve ısı değerleri kontrol altında tutulmalı ve zararlı aktivitelerinin gelişmesi önlenmelidir. Nem, ısı ve zararlılar aynı zamanda tahıl işlenmesi sırasında da risk oluşturmaktadır. Tahılın depolanması ve işlenmesi aşamasında, bu riskleri ortadan kaldıran ya da kontrol altında tutan birçok yöntem vardır. Bu dosyada, bu yöntemlerin bir kısmını bulabilirsiniz.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
15 Mart 20218 dk okuma

Tutarlı un üretim kalitesini sağlamak için analitik cihazlar

Corinne CHARRIÉ Pazarlama Çözümleri EMEA Bölgesi Gıda Lideri “PerkinElmer, bünyesinde olan ve ...

07 Mayıs 20181 dk okuma

TESİSLERDE KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI

Bakım maliyetleri, değirmencilik sektöründe ikinci büyük gider kalemini oluşturur. Dolayısıyla deği...

11 Aralık 20187 dk okuma

“Nesnelerin İnterneti Teknolojisi ile donatılmış, tek kişinin çalıştırabildiği un fabrikaları gelecek”

“Değirmencilik sektöründe son 10 yıla bakıldığında Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan firmaların gel...