BLOG

MISIR ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE MISIR İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

10 Ağustos 20181 dk okuma

Dünya çapında üretimi en fazla yapılan tahıllardan biri olan mısır; insan tüketimi, hayvan yemi ve yakıt amaçlı kullanılıyor. Sürekli artan dünya nüfusu için daha fazla gıdanın üretilmesi ve doğal kaynakların korunması gerektiğinden, temel besin maddelerinden biri olan mısırın işlenmesine yönelik teknolojiler de buna paralel olarak sürekli gelişmekte. Geliştirilen yeni teknolojiler, daha fazla üretim, yüksek kalite, verimlilik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

mısır değirmeni mısır değirmeni

Mısır, dünyanın birçok yerinde temel besin maddesi olarak kullanılan stratejik bir tahıldır. Antarktika dışında her kıtada yetiştirilen mısır; buğday ve pirincin önünde, küresel üretimi en fazla olan tahıldır.

Gıdaya ve yeme artan taleple birlikte önemi daha artan mısır, sürdürülebilir bir gıda güvenliği için önde gelen ürünlerden biridir. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tahminlerine göre 2018 yılında küresel mısır üretimi 1 milyon 45 bin olarak gerçekleşecek.

Dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir kaynak olan mısırın insan tüketimi için ürüne dönüştürülmesine yönelik iki temel endüstriyel işleme kategorisi vardır.

Bunlar kuru ve ıslak öğütmedir. Islak öğütme işleminde mısır, nişasta, protein, yağ ve lif gibi göreceli olarak saf kimyasal bileşiklerine ayrılır. Islak mısır öğütme işleminden elde edilen ürünler ve eş ürünler genellikle doğrudan tüketici tarafından kullanılmaz ve tüketimden önce daha fazla endüstriyel işlem gerektirir.

Islak mısır değirmeni ürünleri genellikle küçük ölçekte ticari olarak veya evde üretilir. Endüstriyel kuru işleme ise asıl mısır özü ve lif içeriğinin tümünü veya bir kısmını koruyarak mısırın parçacık boyutunun küçültülmesini kapsar.

Mısırın tahıl işleme makinesinde öğütülmesi, hem mısır özünün, hem de lifin büyük bir kısmının alınmasıyla kuru ve raf ömrü uzun ürünlerin elde edilmesini sağlayarak mekanik ayırma ve işlemeyi kapsamaktadır.

Parçacık boyutunun düşürülmesi ve ayrılması, çekiçli değirmenler, taş değirmenler, valsli değirmenler, elekler, un elekleri, özel separatörleri ve aspiratörler dahil olmak üzere buğday unu öğütmede kullanılan aynı ekipmanlar ile gerçekleştirilir.

Bu sayımızda 7 bin yıldır yetiştirilen bu hayatî ürünün işlenmesine yönelik son teknolojileri inceledik. Tahıl ve bakliyat işleme teknolojilerinde dünyanın öncü markası Bühler ile değirmencilik sektörünün önde gelen bir diğer şirketi Brezilyalı Sangati Berga’nın görüşlerine başvurduk.

Dosya Kategorisindeki Yazılar