BLOG

MISIR İŞLETME ENDÜSTRİSİ

10 Ağustos 20182 dk okuma

“Günümüzde, mısır ve türev ürünlerinin tüketimindeki sürekli artışla birlikte, kuru öğütme endüstrisi süreçleri de modernleşmekte, daha basit, kompakt ve verimli hale gelmektedir. Modern endüstri; kontrol, eleme, tahıl işleme, ayıklama ve diğer işlemler gibi çeşitli aşamalar için daha gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duyar.

Her adım, genel sürecin önemli bir parçasıdır. Mısır öğütmede göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus işleme süreçlerinden doğru şekilde yararlanılması ve elde edilecek ürünler için konfigüre edilmiş verimli değirmen diyagramlarının uygulamaya konmasıdır. Mısır işlemede endüstriyel verimlilik buna bağlıdır.”

mısır değirmeni mısır değirmeni

Eduardo Vella Teknik Danışman

İnsanoğlunun en çok tükettiği üç tahıldan biri olan mısır, sofralarımıza iki farklı şekilde gelebilir. Doğal ya da endüstriyel. Mısır, insanlar tarafından, doğrudan ya da dolaylı olarak, gün geçtikçe daha fazla tüketilmektedir.

Artan dünya nüfusu için daha fazla gıdanın üretilmesi ve doğal kaynakların korunması gerektiğinden, mısır değirmeni endüstrisi de modernleştirilmektedir. Bu şekilde daha fazla üretimi, yüksek kalite, verimlilik ve gıda güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Geçmişte, insanlar bir mısır yemeği yapmak istediklerinde tahılı basit şekilde öğütülmekte ve mısır irmiği ve diğer gıdalar elde edilmekteydi.

Günümüzde, mısır ve türev ürünlerinin tüketimindeki sürekli artışla birlikte, kuru öğütme endüstrisi süreçleri de modernleşmekte, daha basit, kompakt ve verimli hale gelmektedir.

Modern endüstri; kontrol, eleme, tahıl işleme, ayıklama ve diğer işlemler gibi çeşitli aşamalar için daha modern ekipmanlara ihtiyaç duyar. Her adım, genel sürecin önemli bir parçasıdır.

Ürün üzerindeki ön ayıklama işlemi, mısırın depolanma şartlarını iyileştirir. Elektronik kantarlar; mısır ve türevlerinin miktarı hakkında bilgi verir, ayıklama işlemleri de mısır yabancı maddelerden arındırıldığı için daha iyi işleme şartlarını sağlar.

İşleme safhasında endospermin; kabuk, tohum özü ve kök ucu gibi mısırın diğer kısımlarından ayrılması gibi önemli bir ayrıştırma süreci vardır. Bu süreç çok önemlidir ve öğütme işleminin kalbi olarak değerlendirilir. Ayrıca bir sonraki adımın optimazsyonuna imkan sağlar. Bu aşamada yağ oranları azaltılabilir.

İşleme ve öğütme arasında endospermden farklı ürünler alabilirsiniz: • Tuzlu ya da tatlı yemeklerde kullanılmak üzere mısır lapası • Gevrekler, tuzlu ya da tatlı yemeklerde kullanılmak üzere mısır lapası parçaları • Gevrek, ekstrüzyon ve diğer kullanımlar için iri parçacıklar • Gevrek, ekstrüzyon ve diğer kullanımlar için orta boy parçacıklar • Gevrek, ekstrüzyon ve diğer kullanımlar için ince parçacıklar • Kurabiye, pasta, ekmek ve benzeri ürünler için kalın ve ince unlar • Makarna, bisküvi, pasta ekmek ve benzeri ürünler için krema

Bu ürünlerin kullanım alanları, öğütme aşamalarındaki farklı uygulamalarla daha da çeşitlendirilebilir. Bunların yanı sıra, jelatin hale getirme ve ön pişirme gibi süreçlerden de yararlanılmaktadır.

Bunları yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus işleme süreçlerinden doğru şekilde yararlanılması ve elde edilecek ürünler için konfigüre edilmiş verimli değirmen diyagramlarının uygulamaya konmasıdır. Mısır işlemede endüstriyel verimlilik buna bağlıdır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar