BLOG

HUBUDER, Mayıs ayında yeni sezona ışık tutacak

15 Nisan 20164 dk okuma
Gülfem EREN, HUBUDER: "2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl" konulu 3. Hubuder Konferansı, 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilecek. Konferansta yabancı konuşmacılar Karadeniz, Avrupa, Kuzey Amerika ve genel olarak dünyadaki hasada ilişkin beklentilerini anlatırken; Türkiye’den katılan konuşmacılar da Türkiye un sanayii, önümüzdeki dönemde dünya, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bölge bölge Türkiye’deki tahıl üretimiyle ilgili değerlendirmeler yapacaktır." h_76_6 Hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulan Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER) Başkanı Gülfem EREN, bu ay dergimizin konuğu oldu. Üyeleri arasında yerel hububat tüccarları, hammadde ithalatı yapan firmalar, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri ve un, yem, makarna sanayiinin önde gelen üretici firmalarının yer aldığı belirten EREN, tahılda fazlasıyla devlet kontrolü altında olan piyasa regülasyonlarının liberalleşmesi, ürün ihtisas borsaları ve lisanlı depoculuk uygulamalarının yaygınlaşması için faaliyetlerini hızlandırmayı planladıklarını belirtiyor. 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan "2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl" başlıklı konferansları hakkında da bilgiler aktaran Gülfem EREN ile HUBUDER’in yol haritasını, düzenledikleri konferanslar dizisinin amacını ve hedeflerini, Türkiye’de hububat üretimine dair genel durumu değerlendirdik. Sayın Eren, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak sektördeki faaliyetleriniz neler? Derneğimiz, tarım sektörünün en önemli oyuncularından olmasına karşın bir dernek çatısı altında faaliyet göstermeyen ve tahıl ticaretiyle uğraşan firmaları temsil etmek amacıyla, resmi olarak 2013 senesinde kurulmuştur. Derneğimizin 72 üyesi bulunmaktadır. Hubuder çok genç bir dernek ancak hızla yol alıyor. Mümkünse kurulduğunuz günden bu yana yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz? 2013 yılından bu yana nasıl bir gelişme kaydettiniz? Derneğimizin en önem verdiği hususlardan biri hızla değişen piyasalar hakkında üyelerini bilgilendirmektir. Tahıl piyasalarıyla ilgili TMO bültenleri ile gümrük ve ithalatı ilgilendiren mevzuat gelişmeleri, üyelerimize anında duyurulmaktadır. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmelere ait aylık raporlar da derneğimizce düzenlenerek dağıtılmaktadır. Derneğimizin faaliyetleri arasında; uluslararası ticaret kuralları konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla CLYDE & CO avukatlık firması ile Çırağan Otel’de düzenlenen GAFTA seminerini, TMO üst düzey yöneticilerinin ve yurt dışından konuşmacıların katılımıyla her yıl Mayıs ayında hasat öncesi Türkiye ve Dünyada Hububat Konferansı’nı, ayrıca her yıl Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Tahıl Konferansı’na desteğimizi ve üyelerimize verdiğimiz indirimi sayabiliriz. Mayıs ayında bir konferansınız olacak. Sanırım bu yıl üçüncüsünü yapıyorsunuz. Bize biraz bu konferans hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman ve nerede yapılıyor, kimler katılıyor? Konferansımız "2016/2017 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl" konulu 3. Hubuder Konferansı’dır ve 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 250 kişinin katılmasını öngördüğümüz konferansta yabancı konuşmacılar Karadeniz, Avrupa, Kuzey Amerika ve genel olarak dünyadaki hasada ilişkin beklentilerini anlatırken; Türkiye’den katılan konuşmacılar da Türkiye un sanayii, önümüzdeki dönemde dünya, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bölge bölge Türkiye’deki tahıl üretimiyle ilgili değerlendirmeler yapacaktır. Derneğimiz, üyelerimizin fikir ve talepleri doğrultusunda kendine yön çizmeyi ve mümkün olduğu kadar üyelerinin beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Bu sebeple konferans sırasında bir istişare kurulu toplantısı da gerçekleştireceğiz. Bu toplantıları senede iki kere yapmayı ve üyeler ile bilgi alış verişi için dernek bünyesinde bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Genel olarak bu konferanslar dizisinin amacı ve hedefi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kimler bu konferansa katılmalı ve bu konferansların katılımcılara sağlayacağı katkılar nelerdir? Bu konferansların amacı, Karadeniz, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyada yeni hasatla ilgili beklentiler, arz talep dengelerinde ve fiyatlarda oluşabilecek olası değişikliklerle ilgili katılımcıları bilgilendirmektir. Piyasaların hem Türkiye hem de küresel ekonomilerdeki dalgalanmalardan etkilenmesi nedeniyle, döviz kuru ve mali piyasalara ilişkin öngörülere ayrı bir yer veriyoruz. TMO’nun sunumu ve konferansın öğleden sonraki konuşmaları, Türkiye’deki üretim beklentilerine odaklanıyor. Böylece dinleyiciler yeni hasat sezonuna dair bütünleyici bir değerlendirmeyi izleme fırsatına sahip oluyorlar. Derneğimiz un, yem, yumurta, beyaz et, bisküvi, makarna gibi tahıl kullanan bütün sektörlere hitap ettiğinden, tüccarların yanı sıra ilgili sektörlerin temsilcilerine ve gözetim, liman ve gümrük hizmetleri sunan tüm firmalara, gelecek sezona ait planlama yapabilmeleri açısından yararlı olacaktır. Üyeleriniz, tahıl piyasasının ne kadarlık kısmını temsil ediyorlar? Üyelerimiz arasında yerel hububat tüccarları, hammadde ithalatı yapan firmalar, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firma temsilcileri ve bu sektörlere hizmet veren işletmelerin yanı sıra yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü un, yem, makarna sanayiinin önde gelen üretici firmaları da yer almaktadır. Tahıl ticaretini yönlendiren hemen tüm önemli firmaların derneğimiz tarafından temsil edildiğini söyleyebiliriz. Zira tahıl ticareti konusunda faaliyet gösteren tek bağımsız sivil toplum kuruluşu Hubuder’dir. Türkiye, hububat üretiminde hangi düzeyde? Türkiye’deki tahıl ticaretine konu olan ürünlerin ne kadarlık bir bölümü yurtiçinde üretiliyor? Ülkemizde üretilen tahıl ürünlerinin ihtiyacı ve beklentileri karşıladığını düşünüyor musunuz? Elbette iklim şartlarına bağlı olmakla birlikte, Türkiye’nin tahıl üretimi normal senelerde iç tüketimini karşılamaktadır. Ancak Türkiye’nin un, makarna, beyaz et ve yumurta ihracatı dış ticaretimizde önemli bir yer tutmaktadır. Beklenmedik üretim problemleri doğmadığı taktirde, Türkiye’de ithalat, ihracatın tahıl eşdeğeri miktarındadır. Kanaatime göre üretimimizin yeterli olup olmadığını değerlendirirken, iklim ve toprak yapısı itibariyle en avantajlı olduğumuz mahsüllere bakmak ve bunu yağlı tohumlar ihtiyacımızı da dikkate alarak daha geniş bir analize tabi tutmak gerekir. Yeni sezon üretim beklentilerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yeni sezona dair üretim beklentileri neler, tahıl ticaretinde nasıl bir sezon geçireceğimizi düşünüyorsunuz? Türkiye açısında Mart, Nisan ve hatta Mayıs yağmurları hasadın kaderini değiştirecek derecede önem taşımaktadır. An itibariyle İç Anadolu bölgesinin kurak gittiğini ve bunun da özellikle arpa üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda gerçekçi bir üretim değerlendirmesi yapmak için erken. O yüzden konferansımızı üretim beklentilerinin daha netleştiği Mayıs ayında yapıyoruz. Dünyada da sıcak geçen kış nedeniyle kuraklık olacağına dair bazı spekülasyonlar olsa da, bundan sonraki iklim şartlarını görmemiz gerekiyor. Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan herhangi bir projeniz var mı? Derneğimiz, TMO ve ilgili kamu kurumları ile yakın işbirliği içinde tahılda fazlasıyla devlet kontrolü altında olan piyasa regülasyonlarının liberalleşmesi, ürün ihtisas borsaları ve lisanlı depoculuk uygulamalarının yaygınlaşması için faaliyetlerini hızlandırmayı planlamaktadır.
Röportaj Kategorisindeki Yazılar
25 Temmuz 20198 dk okuma

‘Geleceğimiz için buğday ekim alanlarını 7.5 milyon hektarın altına düşürmemeliyiz’

Ayhan Atalay, Ata Tohumculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı: “Uzun yıllardır buğday ekim alanlarının ort...

05 Ağustos 20164 dk okuma

Macar değirmenciler yeni teknolojilere açık

Zoltán LAKATOS, HGFA: “İleri teknolojik gelişmeleri, teknolojik yenilikleri izlemek ve enerji tasar...

16 Haziran 20156 dk okuma

Bühler AG CEO’su Calvin Grieder’ın Gözünden İDMA, Türkiye ve Bühler: “İyi bir kombinasyon"

Bühler Group, İstanbul’da düzenlenen İDMA Fuarı’na dikkat çekici bir sunumla katıldı. “Gıda işlemed...