BLOG

Fas’ta değirmenciliğin gelişimi

07 Haziran 20183 dk okuma

“Fas’ta değirmencilik sektörü, eğitim faaliyetleri sayesinde geleneksel işleme yöntemlerini aşarak, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve çeşitlilikte ürün elde etme konusunda uzmanlık elde etmiştir. Fas’ta ve bölge ülkelerinde köklü geçmişe sahip tahıl üretimi ve tüketimi önemini hâlâ korumaktadır ve sektörün geliştirilmesine yönelik çabalar da artarak sürmektedir.”

Mahjoub Sahaba Fas Değirmecilik Eğitim Enstitüsü Direktörü Fas’ta değirmecilik endüstrisi; kırsal kesimlerdeki basit taş değirmenlerden şehirlerdeki modern valsli değirmenlere kadar yüzlerce işletme biriminden oluşmaktadır. Kişi başına tüketimin yılda 200 kilogramın üzerinde olduğu buğdayın üretilmesi ve öğütülmesi Fas için önemli faaliyetler arasındadır. Nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagiller tohumlarının da düzenli olarak tüketildiği Fas’ta buğday kaynaklı gıdalar temel beslenme alışkanlıklarında açık ara en büyük paya Fas’ta nüfusun yüzde 40’ından fazlası, yerel olarak yetiştirilen ya da nihai tüketim ürünü olan besinlerin üretimi, işlenmesi ve dönüştürülmesinde istihdam edilmektedir. Bu yüzden de tarımsal faaliyetlerin ülke için önemi büyüktür. Fas’ta hem yumuşak buğday hem de durum buğdayı üretilmektedir. Ancak üretim, kuraklık ve sulanabilir tarım alanların oranının yüzde 15 civarında kalması sebebiyle büyük değişkenlik arz etmektedir. Buğday üretimi, kurak yıllarda 3 milyon tona kadar düşebilirken, bol yağışın alındığı yıllarda 7 milyon tona kadar yükselebilir. Bu da Fas’ın her zaman iki tür buğdayın da net ithalatçısı konumunda olduğunu göstermektedir. Yumuşak buğday Avrupa Birliği ve Karadeniz bölgesinden, durum buğdayı ise özellikle Kanada’dan ithal edilmektedir.

Fas topraklarında üretilen durum buğdayının büyük kısmı taş değirmenlerde ya da küçük valsli değirmenlerde öğütülerek üretim bölgesine yakın yerlerde tüketilmektedir.  Küçük değirmenlerde üretilen un ve irmik, geleneksel ekmek ya da Kuzey Afrika’ya özgü kuskusa dönüştürülmektedir.

Büyük endüstriyel değirmenler ise en kaliteli un ve irmiği elde edebilmek için yerel buğdayın yanı sıra yüzde 50’yi aşkın oranda buğday ithal etmektedir. Fas’ta hükümetin hayata geçirdiği Yeşil Plan kapsamında, yerelde üretilen buğdayın kalite ve sürekliliğinin artırılması ve endüstriyel değirmenler için iç piyasaya sunulması adına ciddi çabalar gösterilmektedir.

Fas’ta baklagil ekimine de önem verilmekle birlikte, genelde talep fazlası üretim söz konusu olmaktadır. Ekonomik teşviklerin olmaması ve diğer mahsullerin daha yüksek getiri sağlaması sebebiyle çiftçiler son yıllarda baklagil ekimini azaltmaya başlamıştır. Yeşil Plan kapsamında çevrenin korunması, azot bağlanması ve yüksek protein ve lif içeriği sayesinde tüketici sağlığı üzerindeki avantajları dolayısıyla baklagillere olan ilgilinin canlandırılması için de çaba gösterilmektedir.

Fas’ta tahıldan un elde edilmesi önemli ve prestijli bir iştir ve bu iş için kullanılan teknoloji sürekli geliştirilmektedir. Öğütme, tahılın taşlar arasında sürtünmesi gibi basit bir işlemden, şaşırtıcı derecede karmaşık bir sürece evrilmiştir. Artık seçici gıda işleme tesisleri, ileri derecede eğitim gerektiren yüksek kaliteli un talep etmektedir.

Fas Ulusal Değirmenciler Federasyonu, eğitim ihtiyacının farkına neredeyse 25 yıl önce varmıştır ve teknisyenlere değirmencilik teknolojisi ve tahıl analizi konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak için IFIM adlı bir eğitim merkezi kurmuştur. Buradan mezun olan yüzlerce mezun, Kuzey Afrika ve Fransız etkisindeki Afrika piyasalarında çalışmaktadır ve artan işgücü talebi sayesinde bu sayı sürekli yükselmektedir. IFIM son yıllarda Kanada hükümeti ve Fransa Tahıl İhracatçıları Birliği’nden aldığı destek sayesinde ikincil ürün uzmanlığını da eğitim programına katmıştır.

Halihazırda IFIM, tahıl işleme sektörünün tüm yönlerinde iyi eğitilmiş uzmanlara ve ultra modern test ekipmanına sahiptir.  Ayrıca, endüstriyel ekstrüderler ile makarna ve kuskus ekipmanı üretiminde önde gelen bir Fransız şirketi olan Clextral tarafından pilot olarak geliştirilen ve dünya üzerinde kuskusa odaklanmış olan tek tesis IFIM tarafından satın alınmıştır. Bu platform, eğitim amaçlı kullanılmaktadır ve daha da önemlisi gıda işleme endüstrisine araştırma ve ürün geliştirme konusunda destek sağlamaktadır. Pilot tesis, yeni reçetelerin test edilmesi ve glütensiz makarna ile nohut, kinoa, manyok ve darı gibi yerel tohumlar kullanılarak yapılan kuskus gibi yeni ürünlerin geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

IFIM ayrıca yakında son teknolojiye sahip unlu mamuller eğitimi veren bir okul ile tam donanımlı bir mikrobiyoloji laboratuvarıı gibi eğitim ve araştırma platformlarını da devreye almayı planlamaktadır. Bu adımlar, eğitim ve müşteriye destek fırsatlarını daha da geliştirecektir. IFIM şu anda alanında Ortadoğu-Afrika bölgesindeki en iyi eğitim merkezi konumundadır ve dünya genelinden öğrencilere kapsamlı eğitim programları sunmaktadır.

IFIM ayrıca, Kanada’nın Rabat Büyükelçiliği’nin desteğiyle, kırsal bölgelerdeki kadınları ekonomik fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan önemli bir kalkınma projesi başlatmıştır. IFIM, küçük esnaf olarak, buğday ve diğer tahıllardan kuskus üreten kadın girişimcilere ürün kalitesini ve gıda güvenliği düzeyini artırmaları için eğitim vermektedir.  Kadın girişimciler için ayrıca IFIM’in Kazablanka’daki platformunda bulunan endüstriyel işleme ekipmanını kullanarak yeni ürünler geliştirme fırsatı da sağlanmaktadır.

Değirmencilik sektörü, eğitim faaliyetleri sayesinde geleneksel işleme yöntemlerini aşarak, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve çeşitlilikte ürün elde etme konusunda uzmanlık elde etmiştir. Fas’ta ve bölge ülkelerinde köklü geçmişe sahip tahıl üretimi ve tüketimi önemini hâlâ korumaktadır ve sektörün geliştirilmesine yönelik çabalar da artarak sürmektedir.

Makale Kategorisindeki Yazılar
25 Ocak 20229 dk okuma

Tahıl depolamada etkili ve sürdürülebilir teknolojiler

07 Haziran 20184 dk okuma

Avrupa’da gıda güvenliği ve haşereyle mücadeleye dair mevzuat birbiriyle uyumlu mu?

“Bir değirmen için gıda kalitesi ve güvenliği, hedefler listesinin en tepesinde yer alır. Zararlı b...

14 Eylül 20205 dk okuma

Gıda güvenliği ve depolanmış ürün zararlıları ile entegre mücadele

Veli Can İLKGÜN Satış Yöneticisi Bayer Çevre Sağlığı Türkiye “Gıda güvenliği ve tedarik zincir...