BLOG

Değirmen fumigasyonunda nasıl BAŞARISIZ olunur?

07 Mayıs 20183 dk okuma

“Fumigasyon, böcek popülasyonu “kontrol eşiğini” aştığında düzeltici bir eylem olarak programlanmalıdır. Böcek popülasyonunu düşürmek için birçok düzeltici eylemden yararlanılabilir ancak fumigasyonun değeri püskürtme, sislendirme ve temizleme ile kıyaslanamaz. Fumigasyondan sonraki gün değirmene tahıl gelmeye başlayacaktır. Bu tahılda böceğin bulunmaması gerektiği açıktır. İyi bir planlama ile tahıl fumigasyonu, değirmen fumigasyonu ile birlikte yapılabilir.”

Vasilis Sotiroudas - Gıda Bilimi Uzmanı, Control Union vsotiroudas@controlunion.com

Değirmen fumigasyonu birçok değirmen için pahalı ve önemli bir prosedürdür. Değirmen bantlarındaki, boş depolardaki ve değirmen binasındaki böcek popülasyonunu sıfıra indirmeye yardım eder. Değirmenler, fumigasyon yapılması için birkaç gün durur ve bu işleme genellikle temizleme ve ekipman bakımı da eşlik eder. Fumigasyona ne zaman ihtiyaç duyulur? Fumigasyon, böcek popülasyonu “kontrol eşiğini” aştığında düzeltici bir eylem olarak programlanmalıdır. Böcek popülasyonunu takip etmek için değirmende çeşitli bölgelerde böcekleri toplamak için feromon tuzaklar ve UV tuzaklardan oluşan komple bir sistem bulunması gerekir. Böcek tuzaklarının, bir değirmende olması beklenen depolanmış tüm ürünlere gelen böcekleri yakalayabilecek potansiyele sahip olması gerekir. Bu böceklere şu türler ile bitki zararlıları da dahildir: Tribolium, Sitophilus, Rhyzopertha, Oryzaephilus, Plodia interpunctela, Efestia elutela, Trogoderma, Psocids. (Bitki zararlıları böcek değildir, örümcekler sınıfından küçük eklembacaklılardır).

Komple bir takip sisteminde tüm katlarda ve alanlarda tuzaklar olmalıdır ve tuzaklar en geç bir ay aralıklarla kontrol edilmelidir. Tuzak başına ayda ortalama 1-2 haşere yakalanması kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir ve düzeltici bir eyleme ihtiyaç yoktur. Bu sayı artarsa harekete geçmek gerekir.

Böcek popülasyonunu düşürmek için birçok düzeltici eylemden yararlanılabilir ancak fumigasyonun değeri püskürtme, sislendirme ve temizleme ile kıyaslanamaz.

DEĞİRMENİN HAZIRLANMASI Fumigasyon planlaması, aşağıdaki gibi çeşitli hususları içermek zorundadır:

Depoların boşaltılması: Değirmen depoları ve silolar ancak fumigant etiketinde buna izin verildiği belirtiliyorsa dolu bırakılabilir. Isıl işlem söz konusu ise tüm depolar boşaltılmalıdır. Dolu ya da kısmen dolu bırakılan depolar, böceklerin tahıl ya da unun içine saklanarak ısıdan kurtulup hayatta kalmalarına imkan sağlanmış olabilir.

İşlemden olumsuz etkilenecek malzemeler, paketli ürünler, boş paketler ya da diğer şeyleri kaldırın. Isıl işlem sırasında yangın söndürücüleri, basınçlı şişeleri ve alev alabilecek malzemeleri kaldırın. Kapsamlı bir temizlik yapın.

Fumigant kullanılıyorsa değirmeni izole edin. İzolasyon, fumigasyonun en önemli kısmıdır. İzolasyonun ardından basınç testi yapın. Basınç testi tatmin edici sonuç vermeden fumigasyona başlamayın.

Hava durumuna bakın. Rüzgar bekleniyorsa, funigasyonu erteleyin ya da fumigant kullanmayın. Isıl işlem uygulayın. Hava sıcaklığı düşükse fumigasyon protokolüne bakın. Değirmendeki ortam sıcaklığını artırmak için ısıtıcı kullanmamanız durumunda fumigasyona devam etmenize izin vermiyor olabilir.

Fumigant: sülfüril florid Etikete bakın ve uygun dozajı kullanın. Gazı binaya dağıtmak için fanlardan yararlanın. Kaçağı telafi etmek için ekstra gazınız olsun. İzleme, uygun ekipman ve yazılımlar kullanılarak yapılmalıdır.

Fumigant: fosfin Bakırla etkileşime girdiği için, değirmen fumigasyonunda fosfin kullanılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik cihazları aşındırır.

Isı Isı kullanıldığında, binayı izole etmek gerekmez. İşlemi takip etmek ve yetersiz ya da aşırı ısıtılan noktaları belirlemek için birçok alana sensörler yerleştirilmelidir. İzleme, uygun ekipman ve yazılımlar kullanılarak yapılmalıdır.

Püskürtme Tüm fumigantlar ve ısı, binanın iç kısmını kapsar. Böceklerin dış duvarlar üzerinde hareket etmesi ihtimali de çok yüksektir. Bu, özellikle ısıl işlem sırasında ciddi şekilde beklenir. Zira yetişkin böcekler ısıdan kaçmaya çalışır ve bir pencereden ya da başka bir yerden kaçmaya çalışır. Dış duvarlara temas zehrinin püskürtülmesi ayrıca bir seçenek olarak değerlendirilmemelidir. Bu, fumigasyonun bir parçası olmalıdır. Çoğu değirmende söz konusu olduğu gibi yüksek bir binaya püskürtme yapmak için özel vinçli kamyonlara ihtiyaç duyulabilir. Havanın yağmurlu olmamasına da dikkat edilmelidir.

Tahılın fumigasyonu Fumigasyondan sonraki gün değirmene tahıl gelmeye başlayacaktır. Bu tahılda böceğin bulunmaması gerektiği açıktır. İyi bir planlama ile tahıl fumigasyonu, değirmen fumigasyonu ile birlikte yapılabilir. Silo fumigasyonu ve ayrıca gaz resürkilasyonunun takip edilmesi önemlidir.

İnsanların güvenliği Değirmene girmeden önce fumigatörlerde gaz konstantrasyonu olmaması sağlanmalıdır. Havalandırma, fumigasyon kadar önemlidir. Ayarlanmış sensörler bulunmalıdır ve değirmenin her tarafından bilgi sağlamalıdır. İşçilerin içeri girmesine izin verilmeden önce uzman bir fumigatörün doğru ölçen bir aletle kapsamlı bir inceleme yapması gerekir. Fumigantın dışarı atılmasını sağlamak için fanlar bulunmalıdır. Risk almanın gereği yoktur.

Tamamlayıcı denetim Her bir fumigatör, fumigasyonun ardından değirmende kapsamlı bir denetim gerçekleştirmelidir. Denetimde, bundan sonraki uygulamalarda yapılmaması için not edilecek eksiklik ve yanlışlıklar ortaya çıkarılmalıdır. İdeal olarak bu denetim, değirmenin temsilcisi ile birlikte yapılır.

Değirmen yöneticilerinin rolü Fumigasyonun yapıldığı hafta sonu, değirmen personelinin sahilde güneşleneceği bir hafta sonu olmamalıdır. Birleşik Zararlı Organizma Denetimi eğitimi almış bir değirmen personeli, fumigasyon sürecini fumigatörlerle birlikte takip ederek onların çalışmasını değerlendirmeli ve değirmenin zayıf noktalarını göstererek onlara yardımcı olmalıdır. Zararlı organizma denetimi her zaman fumigatörlerle sektördeki insanların birlikte gösterdiği bir çaba olmalıdır.

Başarısız bir fumigasyon, başarılı olana göre daha kolaydır.

Makale Kategorisindeki Yazılar
13 Eylül 201714 dk okuma

ISO 50001 Uygulaması için Un Değirmenlerinde Enerji Sayacı Optimizasyonu

“Uluslararası standartlarda ve ISO 50001’de belirtildiği gibi, enerji verimliliği, enerji tüketim...

05 Mayıs 20213 dk okuma

Değirmende öğütme performansını nasıl artırabiliriz?

“Bir değirmende öğütme performansını belirleyen en önemli faktör, fabrikanın diyagramı ve vals topl...