BLOG

Bulgaristan tahıl sektörü, riskler ve fırsatlar girdabında tam yol ilerliyor

08 Şubat 20248 dk okuma

Bulgaristan tahıl sektörü, son iki sezonda küresel hububat piyasalarının çalkantılı sularında başarılı bir şekilde yol aldı. Bulgar tahıl ve yağlı tohum endüstrisinin aktörleri, başlıca Karadeniz tahıl sevkiyatlarının Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle büyük bir yön değişikliğine uğramasına, küresel fiyatların artan dalgalanma ve uzun vadeli düşüşler yaşamaya devam etmesine rağmen, lojistik darboğazlar ve hükümet müdahaleleri ile birlikte, rüzgarı yelkenlerinde tutmayı başarıyor. Sektör, bazı artan risklere ve görünürdeki dengesizliklere rağmen başarılı bir şekilde doğru yönde ilerlemeye devam ediyor. 

Preslav Raykov 
Emtia Ticareti Yöneticisi

Karadeniz ticaret yollarının kesintiye uğraması, çiftlik çıkış fiyatlarının yükselmesi, hala devam eden enflasyonist baskılar, ihracat ve lojistik altyapısına yeterli devlet yatırımının yapılmaması, bu yıl ülkedeki toplam tahıl üretiminin düşmesine neden olan ve Bulgaristan’ın küresel tarım piyasalarındaki rekabet gücünü kısa vadede etkileyen başlıca zorluklar olarak sıralanabilir. 

Tüm bunlar, rekor düzeyde yüksek sıcaklıklara sahne olan büyüme sezonundaki kaçınılmaz iklim faktörleriyle birleşince, bu karmaşık zorluklar girdabında yol almaya çalışan Bulgar çiftçiler, tüccarlar, işleyiciler ve hükümet yetkilileri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak, Bulgaristan tarım sektörü zor bir dönemden geçse de uzun vadede doğru yönde ilerlemeye devam ediyor. Zira tahıl sektörü Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi için en önemli sektörlerden biri olmaya devam ediyor.  2023 yılı tahıl ihracat gelirinin yaklaşık 3.9 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Sektör, ihracat rakamlarında bu uzun vadeli yükseliş trendi ve Bulgar tahıl ürünlerine yönelik artan taleple yoluna devam ediyor. Son iki yıldır olduğu gibi bu sezon da yerel tarım piyasasında rekor verim ve rekor fiyatlardan oluşan “çiftçi dostu” kombinasyonun artık mevcut olmadığı gerçeğine rağmen, sektör son 5-7 yıldır ortalama %50’nin üzerinde gelir artışıyla ülkede en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alıyor. Bu da sektörü özel yatırımlar ve giderek daha fazla şekillenip somutlaşan uzun vadeli vizyoner fikirler için iyi ve cazip bir yer haline getiriyor. 

Bu güçlü ihracat trendini ve uzun vadeli cazibeyi takip eden Bulgar tahıl şirketleri, toplam gelirlerini %37 gibi şaşırtıcı bir oranda artırarak 2,17 milyar Avro işletme geliri elde ederken, aynı zamanda üst üste üçüncü yıl da bölgedeki birinciliklerini koruyarak %23,2’lik bir toplam net kâr marjı elde etti. Ancak Ukrayna’nın transit tahıl sevkiyatını kolaylaştırmak için çoğunlukla komşu Romanya’daki Köstence limanı ile artan rekabetin, Bulgar üreticiler ve tahıl tüccarları üzerinde baskı yarattığını belirtmek gerekir. Fakat sonuçta bu durum sektör için uzun vadeli olumlu etkilere yol açacaktır, çünkü etkili bir şekilde rekabet edebilmek için yenilik ve iyileştirme yapmaları gerekecektir.  

SAĞLAM İHRACAT TALEBİ SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR   

Piyasa fiyatları en yüksek seviyelerinden geri geliyor. Bu da tahıl ve yağlı tohum endüstrisinin üretim tarafında, esas olarak tohum, yakıt, gübre ve bitki koruma ürünlerinin yüksek fiyatlarından kaynaklanan bazı kırılganlıklara dönüşüyor. Tüm bunlar,  2022-23 sezonunda düşüş gösteren verim ve üretim seviyelerine de yansıdı. 2023-24 sezonu tahıl üretim rakamlarına bakıldığında ise Bulgaristan’ın toplam tahıl üretiminin bir önceki yıla kıyasla neredeyse %26 oranında azaldığı görülüyor. Ülkenin tahıl sektörü, buğdayda %12 (6,8 milyon ton), arpada %11 (625.000 ton) ve mısırda %26 (2,55 milyon ton) olmak üzere geniş bir yelpazede üretim düşüşü yaşadı. Üretimdeki bu düşüşlere rağmen, en önemli ihraç tahılı olan buğdayda ülke bir yükseliş kaydetti ve bölgedeki ve dünyadaki bazı büyük ithalatçılar arasında iyi bir satış potansiyeli yakaladı. 

Büyük başlangıç stokları ve bu yılın ikinci yarısındaki olumlu ihracat talebi, Bulgaristan’ın 2023-24 sezonu buğday ihracatını kasım sonu itibariyle 3.3 milyon tonun üzerine çıkararak, MENA bölgesindeki başlıca bölgelerden gelen sağlam taleple karşılandığı küresel piyasalara güçlü bir geri dönüş yapmasını sağladı. Küresel buğday fiyatları, bir önceki sezona kıyasla çok daha düşük olsa da, sektörden gelen bazı kırılmaların üretim maliyetlerinin altında olduğu iddialarına rağmen, bu yıl üreticilere hala olumlu bir kâr marjı sağladığı kaydedildi. 

Diğer bir önemli tahıl olan mısırda ise Bulgaristan olumsuz iklim gelişmelerinden büyük zarar gördü. Çok sıcak ve kuru yaz havası, ülkedeki mısır mahsulü üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattı. Verim tablosu farklı bölgelerde çok karışık olsa da toplam hasat 4.2 ton/ha ortalama verimle 2.5 milyon tona ulaştı. Hem üretim hem de verimdeki bu düşüş ihracat potansiyelinin de azalmasına yol açtı. Bulgaristan’ın bu sezon geçen sezondan 0,4 milyon ton daha az, sadece 1 milyon ton mısır ihraç etmesi bekleniyor. 

İki yıl üst üste yaşanan olumsuz hava koşulları ve düşük verim nedeniyle Bulgaristan›da mısır tarımının cazibesi ciddi ölçüde azalabilir ve 2024 baharında bu ürünün ekildiği alan önemli ölçüde azalabilir. Bu yıl boyunca mısır, diğer tahıl ve yağlı tohumlara kıyasla en yüksek üretim maliyetini gerektirdi, düşük verim ve fiyatlar nedeniyle en düşük kârlılığa sahip oldu. Bu da birçok üreticinin mısır yetiştirmeye devam etmek istememesine neden oldu. Bunun yanı sıra, bu yıl diğer Karadeniz ülkelerinde bol miktarda mısır arzı olması, Bulgar çiftçiler üzerinde ek bir baskı oluşturdu.

YAĞLI TOHUMLARDA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Yaklaşık 10 yıldır, Bulgaristan’ın yağlı tohum yerel üretim düzeyi ve işleme endüstrisinin ihtiyaç duyduğu hammadde önemli ölçüde değişkenlik gösterdi. Daha açık bir ifadeyle, yerel işleme endüstrisi, çoğunlukla ithalatla karşılanan hammaddeye büyük ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, Ukrayna’daki çatışmanın patlak vermesinden sonraki durum, bu pazarı hacim ve fiyat açısından oldukça canlı hale getirmiştir. Yağlı tohum işleme endüstrisinin başarılı yatırımları ve vizyonu, Bulgaristan’ı AB’nin rafine ayçiçek yağı tedarikçileri arasında en üst sıraya yerleştirmiş ve ülkeyi biyoyakıt segmentinde ileriye taşımıştır. Bulgaristan, fırıncılık endüstrisi için ayçiçeği tohumu ihracatında dünya lideri olmaya devam ediyor ve bu da ülkedeki yağlı tohum işleme segmentine önemli bir katma değer sağlıyor. Bu sezon için ülkedeki toplam yağlı tohum üretiminin 2.48 milyon ton olması öngörülüyor. 

Ülkedeki olumsuz iklim koşulları bu sezon ayçiçeği üretiminde ciddi bir düşüşe yol açtı. 2022›de 2,1 milyon ton olan toplam üretim, bu yıl hasat sonunda 1,6 milyon tona gerileyerek yıllık %23›lük bir düşüş yaşadı ve yağ içeriği %40›a ulaşmakta zorlanarak çok düşük kalitede kaldı. Genel olarak, kolza tohumu ve ayçiçeği için ortalama verimin geçen sezonla aynı seviyede olması beklendiğinden, Bulgaristan’ın 2023-24 sezonu yağlı tohum üretiminin sabit kalması tahmin ediliyor. 

Kolza tohumu tarafında ise Bulgaristan, Avrupa pazarlarında biyoyakıtlara yönelik artan talebin yanı sıra, ülkenin bu alandaki üretim tesislerini daha da genişletme potansiyeli nedeniyle yüksek ithalat rakamları kaydediyor. Bir önceki yıl 299.000 ton olan kolza tohumu üretimi 2023 yılı için 275.000 ton olarak tahmin ediliyor. Biyoyakıt için kolza talebinin artmasıyla birlikte, yıl içinde kolza tohumu ithalatı bir önceki sezon 52.000 tondan yıl ortası itibariyle %86 artarak 96.000 tona ulaştı. 

Bulgaristan, 2022-23 sezonunda toplam AB ithalatındaki %38’lik payıyla Ukrayna’dan en fazla ayçiçeği tohumu ithal eden AB ülkesi konumundaydı. Ancak bu durum, Bulgar hükümetinin Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ithalatına getirdiği yasak nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Makul bir ekonomik analize ve yerel kırma sektörü ve işleyicilerle koordinasyona dayanmadan alınan bu karar, ülkedeki kırma ve kabuk soyma segmentlerinde ciddi aksamalara yol açmış, hem yağlı hem de kabuklu tohumlar için toplam işlenmiş hacimlerde neredeyse %40’lık bir düşüş yaşanmıştır.  Bu arz darlığı, ayçiçeği tohumu piyasalarında yerel rekabetin artmasına yol açmış, bu da Bulgaristan endüstrisinin önemli bir alıcı olduğu Ukrayna, Romanya, Moldova ve Türkiye’de fiyatların yükselmesini desteklemiştir. Normalde Bulgaristan’ın son 15 yılda büyük ölçüde geliştirdiği yerel kırma kapasitesini karşılamak için neredeyse 1.8 milyon ton ayçiçeği tohumu ithalatına ihtiyacı var. Söz konusu karar ve hükümet ile yerel üreticiler arasında net bir iletişimin olmaması çiftçiler için büyük bir belirsizliğe yol açmış, çiftçiler pozisyonlarını korumaya başlamış ve yerel arzı daha da daraltarak yerel üreticiler üzerinde bir sonraki sezon için nakit ve tedarik baskısı oluşturmuştur. 

Avrupa Birliği, soya fasulyesi ve bezelye gibi protein ürünlerinin yerel ve bölgesel olarak üretilmesi ve işlenmesine yönelik teşvikleri artıracak olan protein stratejisini uygulama yolunda olduğundan, Bulgaristan yağlı tohum işleme sektörü önümüzdeki yıllarda diğer yağlı tohumların işlenmesinde de genişleme fırsatına sahip. Bulgaristan halihazırda bu segmentlerde ve mevcut yağlı tohum işleyicilerinde bazı yatırım faaliyetlerinin arttığını gözlemlemektedir.  

ALTYAPI EKSİKLERİ ÖZEL SERMAYE TARAFINDAN GİDERİLİYOR 

Altyapı tarafında ise Bulgaristan hükümeti, Ukrayna’daki çatışmaların başlamasının ardından ortaya çıkan mevcut fırsatları gerektiği gibi değerlendirmek için kesinlikle yeterli çabayı göstermiyor. Liman ve lojistik faaliyetlerine yönelik altyapı harcamaları için oldukça önemli miktarları pazarlık konusu yapabilen Romanya ve Polonya’nın oldukça uzağında kalan Bulgaristan, bu trendin hala gerisinde kalmaya devam ediyor. Varna ve Burgaz limanları ile Tuna nehri limanı ve terminalleri, ülkedeki artan ihracat altyapısı ihtiyacını karşılayabilmeleri için yeterince desteklenmiyor.

Buna rağmen, özel sermaye altyapı harcamalarında, yeni ihracat ve işletme tesisleri projelerinde (hem deniz hem de nehir) oldukça aktif rol alıyor. Özel sektör, son 7 yılda tahıl depolama ve kurutma tesislerinde oldukça yoğun yatırım faaliyetlerinin yanı sıra lojistik ve ülke içindeki tahıl altyapısının genişletilmesi ve modernizasyonu için genişletilmiş operasyonel tesislere imza attı. Tüm bunlar çiftçilerin faaliyetlerini genişletmeleri, tahıl ticareti ve riskten korunma faaliyetlerinde daha fazla yer almaları için oldukça iyi teşvikler sağladı.  

Buna rağmen, özel sermaye altyapı harcamalarında ve yeni ihracat ve işletme tesisleri projelerinde (hem deniz hem de nehir) oldukça aktif rol alıyor. Sektör, son 7 yılda tahıl depolama ve kurutma tesislerinde oldukça yoğun yatırım faaliyetlerinin yanı sıra lojistik taşıma ve ülke içindeki tahıl altyapısının genişletilmesi ve modernizasyonu için genişletilmiş operasyonel tesisler gördü. Tüm bunlar çiftçilerin faaliyetlerini genişletmelerinin yanı sıra tahıl ticareti ve riskten korunma (hedging) faaliyetlerinde daha fazla yer almaları için oldukça iyi motivasyon sağladı. 

Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar