BLOG

Tahıl depolama sistemleri ve lojistiğin önemi

07 Şubat 20183 dk okuma

“Tahıl tedariği ve lojistiği ,yatırım kararının doğru lokasyonda yapılması ile başlar ve doğru ekipmanların doğru işletme düzeneğine sahip olmasıyla birlikte değerlendirilir. Bundan sonraki süreçte ise ürün kabulü, işlenmesi ve depolanması tüketiciye ulaşmadan önceki son önemli adımları oluşturmaktadır. Doğru tedarik zincirinin oluşturulmasındaki en önemli halka ise işlenmiş ve depolanmış ürünlerin doğru noktalara, sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için doğru lojistik yöntemlerinin ve enstrümanlarının kullanılmasından geçer.”

Sadık TÜFEKÇİ Avrasya Bölgesi Satış Müdürü, PETKUS Technologie GmbH

Ekilebilir alanların azalması, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketim talebi, gıda ürünlerine olan stres yükünü artırmaktadır. Gıdaya olan talebin artması, azalan ekilebilir tarım alanlarında verimlilik artışı gerektirmektedir. Ürünlerin tarladan son kullanıcıya en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayabilmek için yüksek teknoloji ve kaliteli ekipman kullanımı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bununla beraber, tesis lokasyonu seçimi, lokasyona bağlı ekipman seçimi, lojistik kolaylığı ve doğru operasyon ve yönetimle tahıl üretimi ve depolanması konusu sağlıklı bir hale gelecektir.

Doğru yatırım lokasyonu seçimi Doğru lokasyon seçimi, tarla üretimine elverişli arazilerde yapılan üretimin yoğun olduğu bölgeler ile tesis kurulumu yapılacak bölgenin birbirlerine olan yakınlıklarıyla doğru orantılıdır. Tesis ile üretim arazisi birbirine ne kadar yakın ise, ilk lojistik kolaylığı o kadar yüksek olacaktır. Doğru lokasyon seçimi, ürün temini, üretim maliyetleri, sabit giderleri ve dolayısıyla da verimlilik ve karlılığı etkileyen en önemli etkendir.

Silo tesisleri uzun dönemli bir yatırım kararı olduğu için, daha sonradan değiştirilmesi zor ve yüksek maliyetlidir. Tesisin bulunduğu lokasyon, şirketin ulaşmayı hedeflediği üretim ve talep tahminine uygun biçimde kararlaştırılmalıdır. Bu anlamda lokasyon uzun dönem stratejik bir karar olarak görülüp, titizlikle seçilmelidir.

EKİPMAN SEÇİMİ Tahıl eleme ve depolama sistemlerinde ekipman seçimi önemli bir rol oynamaktadır. Hasat sezonunun kısa olmasından dolayı, tahıl çok kısa bir zaman içerisinde toplanmalı, analiz edilmeli, işlenmeli ve saklanmalıdır. Bu nedenle tahıl depolama sistemlerinde cevaplanması gereken en önemli sorular; zaman, esneklik, güvenilirlik ve pratikliktir.

Silo sistemlerinde kullanılacak hammadde bile, lokasyona özel seçilmelidir. Örnek vermek gerekirse, denize yakın olan bölgelerde, sadece tek başına galvanizli sacın deniz suyuna olan dayanıklılığın az olması ve deniz suyunun korozyonu arttırma riski fazla olduğundan, uygun kalitede galvanize edilmiş celik sacla birlikte uygun galvanizli sac üzeri boyama teknikleri de kullanılmalıdır.

Ekipman seçiminde önemli olan bir diğer nokta ise, tesisin esnek operasyona izin veriyor olmasıdır. Esnek operasyona örnek vermek gerekirse, iki çeşit tahılın aynı anda tesise kabulü, ürün alımı ve kamyon boşaltma operasyonunun aynı anda yapılabiliyor olabilmesi bunlardan bazılarıdır. Ekipman seçimiyle beraber tedarikçi firmanın hızlı ve iyi bir servis ağına sahip olması, kolay yedek parça tedariği, bakım kolaylığı, otomasyon, incelenmesi gereken diğer faktörlerdir.

LOJİSTİK OLANAKLARI Tesisin bulunduğu konumda lojistik olanakları en üst seviyede olmalıdır. Bu olanaklar, müşteriye yakınlık, tedarikçiye yakınlık, ithalat-ihracat işlemleri için gümrük noktalarına yakınlık olarak sıralanabilir. Tesisin coğrafi konumunun ihracat yapılması hedeflenen ülkelere yakın olması, bu konumdan ihracat hedeflenen ülkelere lojistik kolaylığının olması, nakliyat ve diğer lojistik giderlerini düşürecek olduğundan, avantaj sağlama adına önemli bir seçimdir.

DOĞRU OPERASYON Doğru lokasyon, ekipman ve lojistik olanaklarına sahip olmanın yanı sıra, eldeki malzemeyi doğru kullanmak ve yönetmek, en az yukarıda saydığımız üç süreç kadar önemlidir. Bu kapsamda dikkat edilmesş gereken noktalar şunlardır: - İnsanî ve maddî kaynakların doğru kullanımı, - Bilgi ve tecrübenin işe ve operasyona aktarımı, - Zamanın verimli kullanımı etkili ve verimli bir operasyon için şarttır.

Doğru operasyon ile yapılan iyileştirme çalışmaları verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Verimliliğin artması ile beraber işletmenin daha ekonomik çalışması sağlanacaktır. Bu da karlılığı beraberinde getirecektir. Bütün işin operasyon kısmının hızlı ve doğru bir sisteme oturması, makine düzeninin doğru çalışması kadar önemlidir.

Tahıl tedariği ve lojistiği ,yatırım kararının doğru lokasyonda yapılması ile başlar ve doğru ekipmanların doğru işletme düzeneğine sahip olmasıyla birlikte değerlendirilir. Bundan sonraki süreçte ise ürün kabulü, işlenmesi ve depolanması tüketiciye ulaşmadan önceki son önemli adımları oluşturmaktadır. Doğru tedarik zincirinin oluşturulmasındaki en önemli halka ise işlenmiş ve depolanmış ürünlerin doğru noktalara, sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için doğru lojistik yöntemlerinin ve enstrümanlarının kullanılmasından geçer.

Dosya Kategorisindeki Yazılar
05 Mart 20187 dk okuma

GIDA GÜVENLİĞİ, AÇLIKLA MÜCADELE VE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ

BM önderliğinde son yıllarda artan çabalara rağmen gıda güvenliği küresel ölçekte hâlâ tehdit altın...

08 Nisan 20144 dk okuma

Baklİyat: Yenilikçi Teknolojiyle Yüksek Kalite ve Verim

Prasad JARIPATKE Bakliyat İşletme Bölümü Başkanı İnsanlar binlerce yıldır bakliyat ekimi gerçekle...