BLOG

Öğütme Öncesi Tahıl Temizleme Prosesi

14 Eylül 20161 dk okuma

İnsanoğlunun en temel besin kaynaklarından birisi olan buğday, yetiştirme, hasat, taşıma ve depolama aşamalarında birçok kirleticiyle yüzyüzedir. Bu kirleticiler hem nihai ürün kalitesi hem de insan sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturmaktadır. Bu yüzden değirmenlerin, kaliteli ve gıda güvenliği açısından risk oluşturmayan bir un üretimi için öncelikle buğdayı etkin şekilde temizlemesi son derece önemlidir.

kapakUn değirmenlerine sevk edilen buğday ve benzeri tahılların içerisine yetiştirme, hasat, taşıma ve depolama aşamalarında karışmış bir çok yabancı madde bulunmaktadır. Aynı şekilde uygun olmayan koşullarda yetiştirilme ve depolanma sonucu tahıllar arasında zarar gören sağlıksız ve hastalıklı daneler de bulunabilir. İnsan sağlığı için tehdit oluşturmayan kaliteli bir üretim için tahıllar işlenmeden önce, içinde bulunan bu yabancı maddelerden (ot, tohum, hastalıklı daneler, taş, metal, vb.), sağlıksız ve hastalıklı danelerden arındırılmalıdır. Geçmişte bu arındırma işlemi daha çok yıkama işlemi ile gerçekleştirilirken, çevresel etkilerden dolayı günümüzde bu yöntem terk edilmiş ve kuru temizleme sistemine geçilmiştir. Bugün tahıl içindeki yabancı maddeler son derece gelişmiş teknolojilerle tahıldan uzaklaştırılmaktadır.

Dosya Kategorisindeki Yazılar