BLOG

Kırgızistan buğday unu için soruşturma başlattı

11 Eylül 20131 dk okuma
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yaptığı bir duyuruda Kırgız Cumhuriyeti’nin buğday unu için korunma soruşturması başlattığını açıkladı. Kırgız Cumhuriyeti, 2 Temmuz 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) komitesine buğday unu için koruma soruşturması başlattığını duyurdu. Korunma soruşturmasının amacı ise artan buğday unu ithalatının, iç pazarda ciddi zararlara yol açıp açmadığının ya da yol açma tehlikesi arz edip etmediğinin tespit edilmesi. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Kırgızistan buğday unu ithalatını geçici olarak sınırlayabilir veya ithalatla ilgili vergilerde artırıma gidebilir. Kırgızistan’ın korunma soruşturması başlatmasının temelinde 2010 ve 2012 yılları arasındaki dönemde yapılan buğday unu ithalatıyla ilgili analizler önemli bir etken. Bu ön analizde belirlenen durumlar ise şöyle sıralanıyor: -      İthalat hacmi, 2010 yılı ile kıyaslandığında, 2011 yılında 5.3 kat ve 2012 yılında 4.35 kat artmıştır; -      2010-2012 yıllarında yerel buğday unu üreticilerinin mali ve ekonomik göstergeleri olumsuz dinamiklerle tanımlanmıştır; -      Verilen dönem içerisinde un üretimi yapan yerel işletmelerin toplam üretim kapasitesindeki iş yükü % 42.3’ten % 29.1’e düşmüştür; -      2011 yılı un üretim hacmi, 2009 yılı ile kıyaslandığında % 6.7 oranında ve 2010 yılı ile kıyaslandığında da % 8.2 oranında düşüş göstermiştir. -      Kırgızistan’da unun toplam tüketim değerinde ithalatın özgül ağırlığı, 2012 yılında 2010 yılındaki % 5’lik orandan % 24.85 oranına çıkmıştır. 2013’ün ilk çeyreğinde ise bu oran % 33’ü bulmuştur.  
Haberler Kategorisindeki Yazılar
02 Mayıs 20194 dk okuma

Başkan Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında hububat alım fiyatlarını a...

09 Nisan 20181 dk okuma

Türkiye’den Suriye’deki savaş mağdurlarına 100 bin ton ekmeklik un

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Suriye’de yaşayan ve ülkedeki olaylardan zarar g...