BLOG

İklim değişikliği buğday tarlalarının yüzde 60’ını yok edebilir

14 Kasım 20191 dk okuma

Bilim adamlarının yaptığı yeni bir çalışma, iklim değişikliklerinin etkisini azaltmaya yönelik adımların atılmaması halinde dünya genelinde buğday yetiştirilen alanların yüzde 60’ının bu yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.

Science Advances dergisinde yayınlanan bir araştırma, dünya nüfusunun beslenmesinde temel kaynaklardan biri olan buğday üretimi konusunda önemli tespit ve uyarılarda bulundu. Söz konusu çalışmayı, aralarında Avusturya’daki Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü (IIASA), Çek Cumhuriyeti’ndeki Küresel Değişim Araştırma Enstitüsü ve ABD’deki Arkansas Üniversitesi’nin de yer aldığı çeşitli kurumlardan araştırmacılar yürüttü. Araştırma ekibi, her birinin üç değişik senaryosu olan 27 farklı iklim modelini analiz etti. Analizlerde, tüm dünyada buğday ekili alanlarda kuraklıklar ile çoklu ya da peş peşe yaşanabilecek su kesintilerinin olasılıkları hesaplandı. Analizlerden çıkan sonuca göre, tarihi olarak dünya çapında şiddetli kuraklıktan etkilenen toplam alanla gıda fiyatlarının yakından ilişkili olduğu tespit edildi. Çalışmada belirtildiğine göre, günümüzdeki hava modelleri göz önüne alındığında, söz konusu ciddi kuraklıklar, şu andaki buğday yetiştirme alanlarının neredeyse yüzde 15’ini etkileyebilir. Uzmanlara göre, eğer küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklık artışı, sanayi devrimi öncesindeki seviyenin en fazla 2 santigrat derece üzerinde tutulabilse bile, 2041 ile 2070 arasında dünyadaki buğday üretim alanlarının neredeyse yüzde 30’u eş zamanlı kuraklığa maruz kalabilir. Bu oran yüzyılın sonunda ise yüzde 60’a kadar çıkabilir. Konuyla ilgili konuşan araştırmanın başyazarlarından olan ve Küresel Değişim Araştırma Enstitüsü’nden Miroslav Trnka, “Eğer sadece bir ülkede veya bölgede kuraklık görülüyorsa, bunun etkisi daha az olacaktır. Ancak birçok bölge, eş zamanlı olarak kuraklıklar yaşıyorsa bu, küresel üretime ve gıda fiyatlarına etki edebilir ve gıda güvensizliğine yol açabilir.” uyarısında bulundu. 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’teki 2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda 194 ülke ve Avrupa Birliği temsilcileri tarafından kabul edilmiş ve 2016’da yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında, şimdiye kadarki en geniş katılımlı ortak metninde küresel ısınmanın 2100’de, Sanayi Devrimi öncesi döneme göre 2 ila 1.5 derece arasında sınırlandırılması hedefleniyor.

Haberler Kategorisindeki Yazılar