BLOG

Dünya Pirinç Pazarı

27 Şubat 20175 dk okuma

Pirinç, dünyada tahıllar içerisinde üretim açısından mısır ve buğdaydan sonra üçüncü sırada gelen önemli bir tahıl çeşididir. 2014/15 sezonunda 478,5 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 472,3 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. rice86Pirinç tarımı ilk olarak M.Ö 3.000’lerde Hindistan’da başlamış, daha sonra Batı’ya doğru yayılmıştır. Avrupa’ya gelişi ortaçağa rastlar. Türkiye’ye ise 500 yıl önce güneyden girdiği sanılmaktadır.

Pirincin dünya çapında önemini ve tarım ürünleri arasındaki yerini anlamak için dünyada tahıl ürünlerinin üretim, tüketim ve ticari döngüsünü araştıran kurumlar tarafından açıklanan verileri inceleyip karşılaştırarak sizler için bir değerlendirme hazırladık.

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Ocak ayında yayınlanan raporuna göre; 2014/15 sezonunda 478,5 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 472,3 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. USDA’nın verilerine göre; dünya pirinç üretimi 2016/17 sezonunda yükselişe geçerek Ocak ayında 480 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan raporuna göre, 2014/15 sezonunda 480 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin 2015/16 sezonunda ise 472 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. IGC’nin öngörülerine göre, dünya pirinç üretimi 2016/17 sezonunun Ocak ayında 482 milyon tona yükselecek. USDA’nın verileri ile IGC’nin verileri arasında çok fazla fark bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun Aralık 2016 tarihli raporuna göre, 2014/15 sezonunda üretilen pirinç miktarı 497,7 milyon olarak gerçekleşti. 2015/16 sezonunda ise bu rakamın 491,3 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. FAO’nun 2016/17 sezonu için öngördüğü dünya pirinç üretim miktarı ise 496,7 milyon ton. Dünya pirinç tüketiminde ise üretimdeki dalgalanmalara paralel olarak bir hareket söz konusudur. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın verilerine göre, 2014/15 sezonunda 477,7 milyon ton olan pirinç tüketiminin 2015/16 sezonunda 470,5 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda ise tüketimin tekrar yükselişe geçerek 477,8 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Dünya pirinç tüketiminde USDA ile IGC’nin tahminleri arasında bir miktar fark olduğu göze çarpıyor. IGC’nin raporlarına göre, 2014/15 sezonunda 478 milyon ton olan pirinç tüketiminin, 2015/16 sezonunda 473 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda ise tüketimin tekrar yükselişe geçerek 482 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. FAO’nun raporuna göre ise yiyecek, yem ve diğer amaçlarla pirinç kullanımının 2014/15 sezonunda 393,9 milyon ton; 2015/16 sezonunda ise tahmini olarak 397,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği belirtiliyor. FAO’nun 2016/17 yılı için öngördüğü pirinç kullanım miktarı ise 402,5 milyon tondur.

DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER Dünya pirinç üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek üretim miktarı Çin’e aittir. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 478,5 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin 144,5 milyon tonunu Çin karşılamaktadır. Çin’in 2015/16 sezonu üretim miktarının ise 145,7 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Çin’in 2016/17 sezonunda ise 144,8 milyon ton pirinç üretimi yapacağı öngörülmektedir. Pirinç üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 2014/15 sezonunda 105 milyon ton olan pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 104 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda ise 2 milyon tonluk artışla yaklaşık 106,5 milyon ton üretime yükseleceği öngörülüyor.

Çin ve Hindistan, 472 milyon ton (2015/16) olan dünya pirinç üretiminin yarısından fazlasını tek başlarına karşılamaktadır. Bu iki ülkeyi 36 milyon tonluk üretimle Endonezya takip etmektedir. Endonezya’nın hemen ardından sırayı alan Bangladeş’in ise 2015/16 sezonunda 34,5 milyon ton pirinç üreteceği tahmin edilmektedir.

Bangladeş’i sırasıyla 27,4 milyon tonla Vietnam; 15,8 milyon tonla Tayland; 12,2 milyon tonla Burma; 11,3 milyon tonla Filipinler; 7,6 milyon tonla Japonya ve 7,2 milyon tonla Brezilya takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER Günümüzde ise üretimde olduğu gibi pirincin en çok tüketildiği ülke Çin’dir. 2014/15 sezonunda 144,5 milyon ton pirinç tüketilen Çin’de 2015/16 sezonunda yaklaşık 500 bin tonluk düşüşle tüketimin, 144 milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Çin’in pirinç tüketim miktarının 2016/17 sezonunda 144 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir.

Çin’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Hindistan’a aittir. Hindistan’ın 2014/15 sezonunda pirinç tüketim miktarı 98 milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise yaklaşık 5 milyon tonluk düşüşle Hindistan’ın pirinç tüketim miktarının 93 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Hindistan için öngörülen tüketim miktarının 97 milyon ton olduğu görülmektedir. Dünya pirinç tüketiminde, Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer alan Endonezya’nın 2014/15 sezonunda tüketim miktarı 38,3 milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise tüketim miktarını 37,9 milyon tona düşürmesi tahmin edilen Endonezya’nın 2016/17 sezonunda 37,5 milyon ton pirinç tüketeceği öngörülmektedir.

Endonezya’yı sırasıyla 35 milyon tonla Bangladeş; 22,6 milyon tonla Vietnam; 13 milyon tonla Filipinler; 10,8 milyon tonla Burma; 9,4 milyon tonla Tayland ve 8,5 milyon tonla Japonya takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonu dünya pirinç ihracatında en büyük pay, 11 milyon ton ile Hindistan’a aittir. Hindistan pirinç ihracatı, 2015/16 sezonunda 10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’ın pirinç ihracatının, 2016/17 sezonunda ise 10 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir.

Hindistan’ın ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke Tayland’dır. 2014/15 sezonunda, yaklaşık 9,7 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştiren Tayland’ın, 2015/16 sezonunda 9,5 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Tayland’ın 2016/17 sezonunda ihracat miktarının tekrar 9,7 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. 2015/16 verilerine göre dünya pirinç ihracatında üçüncü ülke Vietnam’dır. 2014/15 sezonunda 6,6 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştiren Vietnam’ın, 2015/16 sezonunda ihracatını 5,1 milyon tona düşüreceği tahmin edilmektedir. 2016/17 sezonunda ülke için öngörülen ihracat miktarının 5,8 milyon ton olduğu görülmektedir.

Dünya pirinç ihracatında 2015/16 verileri bazında, 4,3 milyon tonla dördüncü sırada yer alan Pakistan’ı sırasıyla 3,5 milyon tonla ABD; 1 milyon tonla Burma ve 920 bin tonla Uruguay takip etmektedir.

Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. USDA verilerine göre, 2014/15 sezonunda 5,1 milyon ton pirinç ithal eden Çin’in, 2015/16 yılında ise 4,5 milyon ton pirinç ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Çin için öngörülen ithalat miktarı 5 milyon tondur. İkinci sırada yer alan Nijerya ise 2014/15 sezonunda 2 milyon ton ithalat gerçekleştirdi ve Nijerya’nın 2015/16 sezonunda da aynı miktarda ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda ise Nijerya’nın ithalat miktarının 1,9 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

Pirinç ithalatında Çin ve Nijerya’yı, 1,8 milyon tonla AB ülkeleri; 1,5 milyon tonla Suudi Arabistan; 1,3 milyon tonla Fildişi Sahilleri; 1,1 milyon tonla Endonezya ve İran takip etmektedir.

USDA verilerine göre; 2016/17 sezonunda dünya genelinde öngörülen pirinç ithalatı yaklaşık 40,7 milyon ton olacaktır. Bu miktar, 2015/16 sezonu tahmini pirinç ithalatı miktarından yaklaşık 1 milyon ton daha fazladır.

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ Türkiye’de çeltik ekim alanları giderek yaygınlaştırılmış ve beraberinde pirinç üretimi de artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde Türkiye’de 2011 yılında yaklaşık 994 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen çeltik ekiminin, 2012 ve 2013 yıllarında 1 milyon hektara çıktığı görülmektedir. 2014 yılında 1 milyon 108 bin hektara yükselen ekim alanları, 2015 yılında ise 1 milyon 158 bin hektar olarak kaydedilmiştir. Birim alandan alınan verimde 2012 ve 2013 yılları arasında artış görülürken, 2014 yılında düşüş yaşanmıştır.

Çeltik üretim miktarına bakıldığında 2011 yılında 900 bin ton olan üretimin, 2012 yılında 880 bin tona gerilemiştir. 2013 yılında tekrar 900 bin tona yükselen üretim, 2014 yılında 830 bin ton seviyesine düşmüş ve 2015 yılında ise 920 bin tona yükselmiştir.

2011 yılında 905 kilogram olan verim, 2013 yılında 814 kilograma düşüyor ve 2015 yılında ise 794 kilograma kadar geriliyor. Bu miktarlar iç tüketimi karşılamaya yetmediği için her yıl 250 ile 550 bin ton arasında pirinç ithal edilmektedir.

Araştırma Kategorisindeki Yazılar