BLOG

AB ve FAO gıda israfına karşı ortak mücadele edecek

08 Kasım 20171 dk okuma
AB ve FAO, gıda israfının önlenmesi ve giderek artan bir tehdit olan antimikrobiyal direnç konusunda birlikte mücadele etmek için mutabakata vardı. Avrupa Birliği’nin (AB) Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komiseri Vytenis Andriukaitis’le BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü José Graziano da Silva, iki uluslararası kuruluşun gıda güvenliğini sağlama, gıda israfı ve antimikrobiyal direnç konularında birlikte çalışması ve işbirliği yapması için anlaşmaya vardı. Bu konuya dair tarafların ortak pozisyonlarını ortaya koyan niyet mektubu Silva ve Andriukaitis tarafından 29 Eylül 2017’de imzalandı. Buna göre FAO ve AB, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar kişi başına düşen gıda israfını yarıya indirmek için yakından çalışma sözü verdi. Taraflar aynı zamanda çiftliklerde ve gıda sistemlerinde antimikrobiyal direncin (AMR) yayılımına karşı işbirliği yapacak. Dünyada insan tüketimi için üretilen gıdaların üçte biri, -1.3 milyar ton- israf oluyor. Bu durum her yıl dünyanın sınırlı doğal kaynaklarını heba ederken büyük mali kayıplara yol açıyor. Yalnızca Avrupa’da yaklaşık 88 milyon ton gıda her yıl heba ediliyor. Bunun AB’ye maliyetinin ise 143 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, hem insan hem hayvan sağlığında antimikrobiyal ilaçların kullanımı ve suiistimalinin artması, bu ilaçlara dirençli hastalıkların kaynağı olan mikroplarda artışa sebep oluyor. Gittikçe büyüyen bir tehdit olan AMR, bazı çalışmalara göre yılda 10 milyon kişinin ölümüne, 2050 yılına kadar da küresel ekonomide 100 milyon dolar kayba neden olacak. Kamu sağlığına yönelik risklere ek olarak, AMR dünya genelinde çiftçilikle uğraşan milyonlarca insanın ekonomik refahının yanı sıra gıda güvenliğine de olumsuz etki ediyor.
Haberler Kategorisindeki Yazılar
07 Kasım 20181 dk okuma

Riyad yönetiminden özel sektörün yemlik arpa ithal etmesine yeşil ışık

Suudi Arabistan’da devlete bağlı tahıl alım şirketi SAGO, özel sektöre yemlik arpa ithal etme izni ...