BLOG

AB hububat pazarı büyümeye devam edecek

10 Şubat 20202 dk okuma

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Tarımsal Görünüm Raporu’na göre AB’nin tahıl üretimi 2030 yılı itibariyle 320 milyon tona ulaşacak. Yerel olarak üretilen bitki bazlı protein ürünleri için yem ve gıda talebini karşılamak üzere soya fasulyesi ve bakliyat üretimi de önemli miktarda artacak.

Avrupa Birliği (AB) hububat pazarının daha da farklılaşarak büyümesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Avrupa Birliği Tarımsal Görünüm Raporu’na göre, 2019 yılında 312 milyon ton olarak gerçekleşen AB’nin tahıl üretimi 2030 yılı itibariyle 320 milyon tona ulaşacak. Komisyon, Karadeniz bölgesinde artan üretim ile birlikte, küresel düzeyde artan rekabet nedeniyle ihracatın da orta derecede artmasını bekleniyor.

Protein bitkileri ile ilgili olarak da AB üretiminde güçlü bir büyüme bekleniyor. 2019’da 3,9 milyon ton olan üretimin 10 yıl sonra 6,3 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin en büyük itici gücü ise hem yem amaçlı hem de insan tüketimi için bitki bazlı protein ürünleri ve yerel olarak üretilen protein kaynaklarına gelecek güçlü talep olacak. 2019-2030 AB tarımsal görünümüne göre, Çin’deki Afrika domuz gribi krizi ve diyetlerde bitki bazlı proteine geçiş, önümüzdeki on yıl boyunca AB tarım pazarlarını yeniden şekillendirebilir. Bu da domuz eti fiyatlarının dalgalanmasına ve daha fazla bakliyat ile soya yetiştirilmesine yol açabilir. Raporda, “Daha fazla rekabete rağmen, hububat üretiminin yerel yem ve endüstriyel kullanımlar için az da olsa artması ve istikrarlı bir küresel talep sağlaması bekleniyor. Yerel olarak üretilen bitki bazlı protein ürünleri için yem ve gıda talebini karşılamak üzere soya fasulyesi ve bakliyat üretimi büyümeye devam edecektir. ”ifadelerine yer verildi. AB’de tahıl ekili alanı şu anda yağlı tohumlardan dört kat daha büyük. Söz konusu dönemde tahıl ekim alanının yaklaşık yüzde 1 oranında artması ve 55,6 milyon hektara ulaşması, yağlı tohum alanının ise 200 bin hektar azalarak 11,4 milyon hektara düşmesi bekleniyor. Buna karşın, her ne kadar bir önceki 10 yıla göre daha yavaş bir hızda olsa da, bakliyat alanının her yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 2030’da 2,4 milyon hektara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre küresel talep güçlendikçe dünya buğday ticareti de büyümeye devam edecek. AB, yüksek toprak verimliliği ve önemli ithalatçı pazarlara yakın konumu sayesinde üçüncü ana ihracat bölgesi olmayı sürdürecek. Raporda buğday ticaretiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Karadeniz gibi yakın bölgelerden gelen rekabet gittikçe artıyor. Bu ihracatçılar, ürünlerinin kalitesini ve lojistik altyapısını geliştirirken pazar erişimini de genişletiyor. Karadeniz bölgesinin, 2030 yılında yaklaşık 27 milyon ton ihracat yapabilecek olan AB’nin zararına olacak şekilde ek pazar payı kazanması bekleniyor. Aynı trend, AB ihracatının 9,1 milyon tona ulaşabileceği arpa için de bekleniyor. Buna karşılık, AB mısır ithalatı özellikle raporda incelenen dönemin başında güçlü kalacaktır, ancak sonuçta hayvan yemi talebinin zayıflaması nedeniyle istikrar kazanması beklenmektedir. AB buğday ve mısır fiyatlarının sırasıyla 214 €/ton ve 211 €/ton seviyesine ulaşması bekleniyor. AB buğday fiyatlarının dünya fiyatına doğru yaklaşması öngörülüyor.”

Haberler Kategorisindeki Yazılar