BLOG

“Filistin’deki unun yüzde 60’ını üretiyoruz”

08 Kasım 20175 dk okuma

Abdelhafez AWAD, AL SALAM MILLS: “Değirmen teknolojileri üreten şirketlerden makinelerinin dayanıklı olmasını, arızasız, sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını bekliyoruz. Ayrıca, makinelerle ilgili teknik destek ve bakımın mevcut olmasını ve cihazların kolay adımlarla çalışmasını istiyoruz.”

Röportaj: Meryem ALTINDERE &Cemalettin KANAŞ - GAZZE

2002 yılında Gazze Şeridi’nde kurduğu değirmenlerle üretime geçerek kısa zamanda piyasanın lideri konumuna yükselen AL SALAM MILLS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Abdelhafez AWAD, son zamanlarda yeni bir yatırım yaparak satın aldıkları üretim hattını “Gazze buğday unu piyasasındaki pazar paylarını büyütmeyi hedefleyen iyi bir yatırım” olarak tanımlıyor. AWAD, üretim tesislerinde kullandıkları son teknoloji makinelerin Türkiye menşeli olduğunu kaydederken değirmen teknolojileri üreten şirketlerden beklentilerini ise öncelikle makinelerin arızasız ve kesintisiz çalışması ile teknik destek ve bakım şeklinde sıralıyor. Değirmencilik endüstrisinin Filistin’deki bütün endüstriler içinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Filistinli yönetici, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı kuşatma nedeniyle bölge dışına ihracat gerçekleştiremediklerine dikkat çekiyor. AWAD, Filistin’in birbirinden koparılmış iki parçası olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da kayda değer bir buğday tarımının söz konusu olmadığının altını çizerken, buğdayı İsrail, Rusya, Ukrayna ve ABD’den aldıklarını belirtiyor.

Sayın Awad, şirketiniz Al Salam Mills, bildiğimiz kadarıyla Filistin un sanayinin en büyük firmalarından biri. Öncelikle bize biraz Filistin değirmencilik endüstrisinden ve firma olarak bu pazardaki yerinizden bahseder misiniz? Ülkenizde kaç tane un fabrikası var, işlenen toplam buğday miktarı ne kadar ve ülkenizde işlenen buğdayın ne kadarlık kısmı sizin fabrikanızda un ya da irmiğe dönüştürülüyor? Filistin değirmencilik endüstrisi, Filistin’deki toplam endüstrilerin önemli bir kısmını temsil ediyor. Temel ve stratejik bir mal olarak buğday unu Filistin’de en çok tüketilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu endüstride ileri bir pozisyonu tutuyoruz.

Filistin piyasası, biri Batı Şeria diğeri Gazze Şeridi olmak üzere iki alt piyasadan oluşmaktadır. Bu iki piyasa arasında doğrudan bir bağlantı mevcut. İsrail’in Filistin’i iki parçaya bölmesi ve aralarında fiziksel bağlantı olması nedeniyle çalışmamızı Gazze Şeridi’nde yoğunlaştıracağız.

Ülkemizde üretim kapasiteleri düşük olan küçük fabrikalar haricinde, temelde 3’ü aktif olmak üzere 5 fabrika var.

Filistin’deki günlük un tüketimi ise 600 ton civarında. Bu da 800 ton kadar buğday demek. Bu piyasa hacminin yaklaşık %60’ını biz üretiyoruz.

Firmanızın yaklaşık 20 yıl önce kurulduğunu görüyoruz ancak sanırım sektördeki geçmişiniz aslında çok daha uzun. Bize firmanızın endüstrideki geçmişini ve kuruluş hikâyesini anlatır mısınız? Filistin dışındaki değirmenler için toptancılarla çalıştığımız dönemden bu yana, un piyasasında 40 yılı aşkın bir tecrübemiz var. Sonrasında 2002 yılında kendi değirmenlerimizi kurduk ve o zamandan bu yana üretim kapasitemizi günde 360 tonla endüstrinin bir numarası olacak şekilde arttırdık.

Al Salam Mills, Filistin pazarındaki bu başarısını neye borçlu? Ülkenin en büyük değirmeni haline gelmenizi hangi yatırımlara ve hizmet anlayışına borçlusunuz? Biz Salam Mills firması olarak kuruluşumuzdan bu yana kendimizi piyasanın bir numarası olacak şekilde koşullandırdık ve vizyonumuzda da açıkça belirtildiği gibi ürün kalitemiz, müşterinin beklentisinin de ötesinde.

Biraz da üretim tesisiniz hakkında bilgi verir misiniz? Üretimde kullandığınız teknolojiler, üretim kapasiteniz, ürün çeşitliliğiniz gibi konularda neler söyleyebilirsiniz? Sizi bu konularda Filistin’deki diğer rakiplerinizden ayıran farklılıklar nelerdir? Üretim tesisimiz 2 üretim hattından oluşuyor. Tam otomatik makinelerimiz Türkiye’den geldi. PLC sistemleriyle birlikte Türk malı olan teknolojiler kullanıyoruz.

Tüm müşterin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 kg’dan 50 kg’a varan paketlerde, farklı kalite kriterlerine uygun ürün çeşitleri sunuyoruz.

Farklı kaynaklardan gelen buğdaylardan yaptığımız paçal, un kalitemizi arttırmakta, müşterilerimizin lezzet talebine cevap vermekte ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bildiğimiz kadarıyla yakın tarihlerde yeni bir üretim hattını devreye aldınız. Bize bu yatırımınız hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yeni yatırımınız hangi teknolojileri kapsıyor, size kapasite ve kalite konusunda nasıl bir katkı sağlayacak? En son teknolojik gelişmelerin ve uygulamaların kullanıldığı yeni üretim hattımızı, Türkiye menşeli Uğur firmasından temin ettik. Bu yatırım, bizim için ileriye doğru atılmış bir adımı temsil ediyor. Bu üretim hattı sayesinde un ve kepek açısından ürün çeşitliliğimizi arttırmayı planlıyoruz.

Peki, neden böyle bir yatırıma ihtiyaç duydunuz? Bu yatırımın hedefi yurtiçi piyasası mı, yurtdışı mı? Bu üretim hattını şirketimiz bünyesine katarken hedefimiz Gazze’deki buğday unu endüstrisinde ekstra bir pazar payı kazanmaktı. Bizim için ileriye dönük son derece iyi bir yatırım. Gazze’den ürün ihraç etmeye ise İsrail’in Gazze’ye dayattığı kuşatma nedeniyle izin verilmiyor.

Önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığınız başka yatırımlar olacak mı? Şu aşamada sadece yerel piyasaya hizmet verdiğimiz için yeni bir yatırım yapmaya gerek duymuyoruz. Ancak yakın bir gelecekte Filistin’in dışına ihracat yapma umudu doğması hâlinde, bu tarz bir yatırımı yeniden değerlendirmeye alabiliriz.

Sayın Awad, yeni bir yatırıma karar verdiğinizde, partner ya da teknoloji seçimi yaparken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Değirmen teknolojileri üreten şirketlerden en önemli beklentileriniz neler? Her ne kadar un kalitesini belirleyen asıl etmen buğdayın türü olsa da, öğütme teknolojisi de birçok noktada kaliteyi etkileyebiliyor. Bu yüzden bizim için teknoloji tercihinde en önemli konu, bu makinelerle üretilecek olan ürünün kalitesidir. Unun fiziksel görünümü ve buğdaydan elde edilen un miktarı (randıman) çok önemli bir unsur.

Değirmen teknolojileri üreticilerinden beklentilerimizi ise şöyle sıralayabilirim: 1. Makinelerin güvenilirliği: Güvenilirlikten kastımız makinelerin arızasız, kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde çalışması ve dayanıklı olması. 2. Çalışma prosedüründe kolaylık: Makineleri, karışıklığa yer vermeden kolay adımlarla çalıştırabilmek. 3. Destek: Tedarikçinin satış sonrasında da teknik destek ve bakım konusunda hizmet vermesi.

Biraz da Filistin un pazarı hakkında bilgi verir misiniz? Ülkenizde ne kadar un tüketiliyor? Tüketilen unun ne kadarlık bir kısmı ithal ediliyor, ne kadarı sizin gibi yerli değirmenciler tarafından üretiliyor? Ülkenizin un sanayiindeki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Zorlu siyasi ve ekonomik durum nedeniyle Gazze’deki un piyasası, daimi elektrik kesintileri, geçiş noktalarının kapatılması, İsrail’in yaptığı düzenlemelerin neden olduğu yüksek ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Hem bu sorunlar hem de başka faktörler un sanayicilerimizin Gazze dışındaki rakipleriyle mücadele etme kabiliyetini etkilemektedir. Bunun bir sonucu olarak Gazze dışındaki pek çok tedarikçi, ürünlerini, yerel ürünlerden çok daha ucuza satabilmektedir.

Ayrıca birçok ülke ve BM kuruluşları, Gazze’ye bağış gönderiyor. Bu nedenle dışarıdan Gazze’ye giren un miktarını tam olarak tayin etmek çok zor. Ancak az önce de belirttiğim gibi Gazze’de faal hâlde olan sadece 3 tane değirmen var. Bu değirmenlerin 24 saatlik toplam kapasiteleri 350 ton civarında.

Siyasi ve ekonomik durum iyiye giderse, daha fazla refah ve gelişim beklentisi içindeyiz. Bu da daha iyi piyasanın var olmasını sağlayacaktır.

Değirmencilikteki en önemli konulardan biri hammadde, yani buğday temini. Filistin buğday üretiminde hangi noktada? Ülkenizdeki değirmenciler buğdayı hangi kaynaklardan sağlıyor? Gazze’deki ya da Batı Şeria’da ciddi bir buğday tarımı söz konusu değil. İsrail’deki buğday üretimi ise sadece talebin %25’ini karşılıyor. Bu yüzden ihtiyacımız olan buğdayı İsrail, Rusya, Ukrayna ve ABD’den temin ediyoruz.

Röportaj Kategorisindeki Yazılar