BLOG

Tarım ve gıda sektörü için önemli gelişme

04 Nisan 20232 dk okuma

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanuna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bakanlıktan izin alınmasını öngören, sözleşmeli üretimi yeniden düzenleyen, atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılmasını öngören Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.


SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPILACAK 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan,  “Bir takım yenilikler sunan kanun teklifi çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca sözleşmeli üretim planı geliştirilmesi ile yaygınlaştırılması adına gereken düzenlemeler gerçekleştirilecek. Sözleşmeli üretim kapsamında ise irade serbestisi esas alınacak. Tarım ticaretince güvenliğin oluşturulması, salgın hastalık önlemlerinin alınması, iç ve dış taleplere uygunluk ya da bitki ve hayvan sağlığının korunması adına ürün ve ürün grupları sözleşmeli biçimde üretilebilecek. Bu gelişmelerle birlikte buğday ekiminde artış, fiyatlarda ise düşüş eğilimi öngörülüyor” dedi.

TAHIL KORİDORU'NDA SÜRENİN UZATILMASI ÇOK DEĞERLİ

Tezcan, Buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinin stratejik ürün olarak kabul edildiğini belirterek, Tahıl Koridoru anlaşmasına dair de şunları söyledi:

"Toplumların kitlesel olarak geniş anlamda beslenmesinde ana besin kaynağı olması nedeniyle vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Türkiye’nin başrol üstlenerek hazırlanmasında rol oynadığı Tahıl Koridoru anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşmesi ile alınan anlaşma süresinin uzatılma kararı, küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahip olmuştur. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda biz sanayiciler de memnuniyet duymaktayız ve sürece katkısı bulunanlara teşekkür ediyoruz.”


TÜRKİYE UN İHRACATINDA YÜKSELİŞTE

Ülkemizin buğday tarımı için elverişli şartların yanı sıra uzun bir geçmişi olan çiftçilik kültürü ile dünyada ciddi bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Haluk Tezcan, “Bu sayede üretimde kendi ihtiyacını karşılayabilme imkanına sahip ülkelerden biridir. 85 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, kişi başı dünyada en çok un ve unlu mamul tüketen ülkelerden biri olarak kendi iç pazarının yanında her sene yüzün üzerinde ülkeye un ihracatı gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır dış piyasaya un tedarikinde dünyada zirvede yer alan un sektörü yıllık 3 milyon ton un ihraç etmektedir. Bunun yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton olan iç piyasadaki talebi de karşılamaktadır. Ülkemizin buğday üretimi 2022 yılı için yaklaşık 19 milyon ton olarak açıklanmıştır. Türkiye un sanayisi pazar arayışını sürdürmekle birlikte daha çok mevcut pazarları derinleştirmek için çalışmaya devam etmektedir” dedi.


Haberler Kategorisindeki Yazılar