BLOG

Savina VLAHOVA, Agromil Bulgaria: “Kalite en önemli karakter özelliğimizdir”

02 Mayıs 20165 dk okuma
“Bulgaristan, gelecekte Avrupa ülkeleri arasında önemli bir potansiyele sahiptir ve düşüncem odur ki; Bulgaristan’ın tahıl işleme ve öğütme sanayi bakımından gelecekteki gelişmesi, teknolojilerin iyileştirilmesi, modern altyapı, bilgi transferi ve yeniliklerin uygulanması, pazar altyapısının ve etkin rekabet ortamı geliştirilmesi şeklinde olacaktır.” h_77_9 Yaklaşık 90 yıldır pirinç değirmenciliği sektöründe faaliyet gösteren Agromil Bulgaria AD, Bulgaristan’ın lider pirinç değirmenlerinden birisi olarak tanınıyor. Kaliteyi şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak gören Agromil Bulgaria, pirinç değirmenciliği endüstrisinde küresel kalite gerekliliklerine göre sıkı kuralları sürdürmeyi hedefliyor. Değirmenci Dergisi’nin sorularını yanıtlayan Agromil Bulgaria AD Yönetici Müdürü Savina VLAHOVA, Bulgaristan’da yüzyılların geleneği ve deneyimiyle çeltik ve buğday üretimi yapıldığını ifade ediyor ve ekliyor: “Yerel tüketim, üretimin yaklaşık %35’i civarındadır. Bulgar halkının çoğu her gün ekmek (yaklaşık %90), hamur işleri (ekşi veya tatlı), pizza ve benzeri şeyler yiyor. Yaklaşık 1.8 milyon kişi buğday unu satın aldıyor ve en çok giden tür 500’dür.” Ayrıntıları Vlahova’dan öğreniyoruz. Sayın Vlahova, şirketiniz Agromil Bulgaria AD, çeltik işleme alanında Bulgaristan’ın köklü firmalarından birisi. Lütfen şirketiniz ve bugüne nasıl geldiğini hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Agromill Bulgaria AD, çeltik işleme alanında Bulgaristan’ın köklü şirketlerinden birisi. Yaklaşık 90 yıldan bu yana şirketin faaliyetleri pirinç öğütme üzerine olmuş. 1928 yılında kurulan firma, genişleyen faaliyet kapsamını daha iyi yansıtılabilmesi amacıyla ismi 2004 yılında Agromill Bulgaria olarak değiştirilene kadar, Bulgaristan Pirinç Fabrikası olarak tanınıyordu. 1947-1997 yılları arasında devlet şirketi olarak hizmet veren şirketin geleneği ve sürekliliği, şirket mülkiyeti birçok kez el değiştirmesine karşın korunmuştur. Günümüzde, Agromill Bulgaria AD, yüksek kalite, verimlilik ve rekabete yönelik bir program uygulayarak modern teknolojiler ve ekipmanlarla faaliyet gösteren özel bir şirket konumundadır. 2015 yılının sonunda Agromill Bulgaria AD, iki yıllık bir projesini başarıyla tamamlamıştır. Proje kapsamında, mevcut binaların onarımı ve yeniden inşası gerçekleştirilmiş, yönetim binası ofis binası ilavesiyle genişletilmiş, laboratuvar, bir kantar ve demiryolu terminali inşa edilmiştir. Fabrika içi platformlar ve yollar yenilenmiş, yeni makineler ve laboratuvar ekipmanları satın alınmış ve bunlara ek olarak çeltik üretimine yönelik olarak öğütme ekipmanları imalatında bir dünya lideri konumundaki Bühler GmbH Germany tarafından yeni teknolojik hat tedariki sağlanmıştır. Ürün çeşitliliği ve şirketinizin Bulgar pazarındaki konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şirketinizi rakiplerinizden ayıran özelikler nelerdir? Agromill Bulgaria AD, halen buğday ve çeltik öğütme, un üretimi, genel antrepolarda pirinç ve tahıl depolama, lojistik ile tahıl ve yağlı tohum ticareti faaliyetlerini yürütmektedir. Kalite politikası, şirketi rakiplerinden ayıran en önemli özelliğidir. Kalite, şirket politikasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hedefimiz, bu alandaki global gerekliliklere göre katı kalite kurallarını sürdürmektir. Agromil Bulgaria’da, kalite, sadece mükemmel ürün demek değil, aynı zamanda müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle her aşamada mükemmel ilişkiler geliştirmek demektir. Hammaddeler özenle seçilmekte ve aranan özelliklere sahip olmalarına dikkat edilmektedir. Beklentilere cevap veren ve müşterileri tam anlamıyla memnun eden ürünler sunmaktayız. Optimum kalitede üretim yapabilmek adına, her bir üretim prosesimiz, zorlu koşullar altında ayrı ayrı ve dikkatli bir şekilde test edilmektedir. Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde olarak, modern üretim teknolojilerinden faydalanarak ve denetimler yaparak ürünlerimizde maksimum emniyeti elde etmekteyiz. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de şudur; Agromill Bulgaria AD’nin 45 kişilik iyi eğitim almış, vasıflı personeli bulunmakta ve bu ekip, profesyonel bir yönetim timi tarafından da denetlenmektedir. Tesisleriniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında da bilgi verebilir misiniz? Kapasite ve teknoloji kullanımı açısından şirketinizin bulunduğu seviye hakkında neler söyleyebilirsiniz? Fabrika, üretim tesisleri için yaklaşık 28,000 metre karelik yerleşim alanı dahil olmak üzere (pirinç ve buğday fabrikaları, tahıl ambarları ve siloları, hazır ürün depoları ile ofis binaları), şehir merkezine yakın Plovdiv Kuzey Sanayi Bölgesi’ndeki 50,000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Yerel demiryolu terminali ve tren yolu, günlük 8 vagonluk veya 400 tonluk tahıl yükleme ve sevk kapasitesiyle depolama sistemine hizmet etmektedir. Bünyemizdeki pirinç fabrikası, 24 saatte 420 ton çeltik işleme kapasitesine; buğday fabrikası 24 saatte 90 ton buğday işleme kapasitesine, havalandırma sistemli tahıl ambarları 50,000 ton tahıl depolama kapasitesine sahiptir. Pirinç fabrikamızda çeltik işlemede en üst sınıf Bühler montaj hattında faydalanmaktayız. Büyük ekmek fabrikaları, süpermarketler ve ambalajlama yapan şirketlerle çalışmaktayız. Çeltik işleme dışında hizmet sunduğunuz başka alanlar da var mı? Üzerinde çalıştığınız başka alanlar var ise, bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz? Agromill Bulgaria AD olarak, 50 bin ton kapasiteli tahıl ve yem depolama amaçlı genel antrepolara sahibiz. Lojistik hizmetimiz var. Günde 400 ton tahıl ve yemin, tren vagonlarına yüklenmesini ve sevkini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca müşterilerin kendi hammaddelerini kullanarak, onlara yönelik buğday ve çeltik ya da buğday ve pirinç unu olarak fason üretim yapıyoruz. Un ve pirincin müşterilerin kendi marklarıyla paketlenmesi de yine hizmetlerimiz arasında. Ayrıca da tahıl, tahıl ürünleri ve yem ticaretiyle uğraşmaktayız. Yalnızca Bulgaristan pazarı için mi çalışıyorsunuz? İhraç faaliyetleriniz oluyor mu veya ihracata yönelik hedefleriniz var mı? Hayır, sadece Bulgaristan pazarı için çalışmıyoruz. Makedonya, Yunanistan, Kıbrıs, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya ve Macaristan gibi ülkelere buğday unu ve pirinç; Türkiye’ye ise pirinç ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ülkenizdeki pirinç/tahıl işleme endüstrisi ve halkınızın tüketim alışkanlıkları konusunda da bilgi verebilir misiniz? Bulgaristan’ın tahıl işleme, un üretimi, kalite ve tüketim açısından dünyadaki konumu nedir? Bulgaristan’da çeltik ve buğday yetiştiriciliği yüzyılların geleneği ve deneyimiyle gerçekleştirilmektedir. Çeltik için ülke, elverişli iklim ve toprak koşullarına, modern tarzda sulanan pirinç tarlalarına, sulama sistemlerine, su kaynaklarına, depolama ve işleme için tesislere sahiptir. Modern sulama ve drenaj kanal şebekesine ve tesislerine sahip, yaklaşık 247 milyon metrekarelik sulak pirinç tarlası bulunmaktadır. Pirinç üretimi ve işlemesi, son yıllarda artış göstermiştir. Kalite iyi seviyededir, yeni teknolojilerin kullanılması istikrarın artmasına olanak sağlamaktadır. Bulgaristan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2015 yılı sonu itibariyle buğday ekilen yaklaşık 11 milyar metrekare ekili alan bulunmaktadır. Yerel tüketim, üretimin yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Bulgar halkının çoğu, her gün ekmek (yaklaşık %90), ekşi veya tatlı hamur işi ve pizza benzeri şeyler tüketmektedir. Yaklaşık 1.8 milyon insan, buğday unu satın almakta ve en çok giden tür, 500’dür. Bulgaristan, hububat üretiminde Avrupa Birliği’nde 10. (Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü – Eurostat’a göre) ve dünyada buğday üretiminde ise 20. sırada (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü – FAOSTAT’a göre) yer almaktadır. Dünya ticaretinde Bulgaristan, 12. en büyük buğday ihracatçısıdır ve ayçiçeği tohumu ihracatında ise birinci sırada yer almaktadır (ABD Tarım Bakanlığı – ESDA’ya göre). Bulgaristan gelecekte kıta ülkeleri arasında önemli bir potansiyele sahip. Ülkenizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle tahıl işleme/öğütme sektörü bakımından Bulgaristan’ın gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, Bulgaristan gelecekte Avrupa ülkeleri arasında önemli bir potansiyele sahip. Ülkenin konumu, Doğu ile Batı arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir. Bulgaristan’ın eskiden beri komşularıyla geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde bu konum, Doğu’nun en iyi uygulamalarının yanı sıra Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin en iyi uygulamalarını öğrenmemiz ve uygulamamız açısından eşsiz fırsatlar sunmakta ve ticaretin, yatırımların, kültür alışverişinin ve deneyim paylaşımının gelecekte daha da arttırılmasının temelini oluşturmaktadır. Düşüncem odur ki; Bulgaristan’ın tahıl işleme ve öğütme sanayi bakımından gelecekteki gelişmesi, teknolojilerin iyileştirilmesi, modern altyapı, bilgi transferi ve yeniliklerin uygulanması, pazar altyapısının ve etkin rekabet ortamının geliştirilmesi şeklinde olacaktır. Agromill Bulgaria AD olarak, yatırmalara dönük gelecek hedefiniz ve pazar idealiniz nedir? Agromill Bulgaria AD’nin önümüzdeki yıllara yönelik yatırım planı; ülkede pirinç üreticileri birliği oluşturmak, fabrika alanlarında benzin istasyonları açmak, iki tane daha düz tek katlı ambar inşa etmek, demiryolu tahıl terminali ile bağlantılı 12,000 ton ek tahıl kapasiteli yeni silolar oluşturmaktır. Günümüzde, şirket ihracatının çok büyük bir bölümünü çeltik, ayçiçeği tohumu ve buğday oluşturmaktadır. Gelecek planları arasında esas olarak hazır üretim ihracatı – buğday unu, pirinç ve ayçiçeği tohumu yer almaktadır. Son olarak ne eklemek istersiniz? Bu vesileyle, hümanizme, iyiliğe ve insani değerlere olan inancıyla Türk halkına barış ve istikrar diliyorum. Dünyamız için önümüzde bizleri daha iyi günlerin beklediği düşüncesini her zaman koruyalım istiyorum.
Röportaj Kategorisindeki Yazılar
04 Mart 20146 dk okuma

JNL, mısır işleme kompleksi kurmaya hazırlanıyor

Loginova: “Bu proje; tahıl depolama için bir kompleksin inşa edilmesini, 144 tonluk günlük mısır iş...

06 Şubat 20155 dk okuma

МK Romana, Litvinenko Aleksandr İvanoviç: “Kazakistan değirmenciliği yeniden yapılanacak”

“Bugün Kazakistan’daki değirmen kapasitesi, ihracat dâhil piyasanın ihtiyacından 2 kat daha fazla. ...

08 Aralık 20153 dk okuma

“Mısır’da firmaların teknoloji kullanımı uluslararası standarda uyuyor”

“Mısır’daki değirmenlerin un üretiminde kullandığı teknolojilerde ileri düzeyde olduğunu söyleyebil...