BLOG

Makarna ve bulgur ihracatına kuraklık kısıtlaması

03 Haziran 20212 dk okuma

Ticaret Bakanlığı, şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle da dahil olmak üzere makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi.

Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre makarna, bulgur ve buğday irmiği de ihracı kayda bağlı ürünler listesine alındı. Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi. Söz konusu ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Ayrıca ihracatçı birliklerinden sektöre iletilen genelgeyle, dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen buğdaydan üretilmek üzere yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın ihracatına izin verildi. Genelge öncesinde makarnanın üretiminde buğdayın yüzde 70’i sert, 30’u yumuşak buğday olması gerekiyordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal özellikle ekmeklik buğday üzerindeki baskıyı azaltmak için makarna ihracatında yurt içinden ekmeklik buğday kullanımının sınırlandırıldığını söyledi. Güldal, “Bu karardan sonra artık yurt içinden ekmeklik buğdayla makarna imal edilip ihracatı yapılamayacak. Bir diğer tedbir olarak, özellikle Afrika, Güney Amerika ve Yakın Doğu ülkelerine dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında yapılan makarna ihracatlarında daha önce yüzde 30 olan ekmeklik buğday kullanım oranı 31 Mayıs'tan itibaren yüzde 100'e çıkarıldı. Amaç, yurt içindeki ekmeklik buğdaya olan talep baskısının azaltılmasıdır. DİR kapsamında yapılanlar hariç, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatı Ticaret Bakanlığımızca kayda bağlandı ve bu ürünlerin kati ihracatında uygun görüş yetkisi TMO'ya verildi. Bu doğrultuda, kuruluşumuzca Ocak 2022'den itibaren makarnalık buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatının da sınırlandırılması planlanıyor. Yani yurt içinde üretilen makarnalık buğdaydan makarna yapıp yurt dışına satılması ocak ayından sonra mümkün olmayacak” diye konuştu.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatının kayda bağlanmasının olumlu ve yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Üretilen buğdayımızın olası ihtiyaç durumlarında ülkede kalması hedefleniyor” dedi.

Uysallı, söz konusu kararın muhtemel bir kuraklıkta alınacak önlemler kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti. Kararla Türkiye'de üretilen buğdayın yurt dışına çıkarılmasının kontrolünün amaçlandığına işaret eden Uysallı, “İç pazarda sıkıntı yaşanmaması için sektör açısında da çok yerinde bir karar” diye konuştu.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu da, söz konusu genelge ile uzunca bir süredir sektörün dile getirdiği talebin karşılandığını belirtti. Külahçıoğlu, Güney Amerika, Afrika, Suriye ve Irak gibi bölgelerde yumuşak buğdaydan üretilen makarnanın tercih edildiğini, ihraç edilecek makarnanın yüzde 100 yumuşak buğdaydan üretilmesinin önünün açılmasıyla bu pazarlara ihracatın artacağını söyledi.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
07 Mayıs 20184 dk okuma

Bühler’den gıda işleme endüstrisi için yeni dijital çözümler

Tahıl ve bakliyat işleme teknolojilerinde dünyanın öncü markası Bühler, Almanya’daki Hannover Messe...

21 Temmuz 20232 dk okuma

Asyalı değirmenciler, Karadeniz buğdayına alternatif tedarik arayışında