BLOG

Gıda güvenliği düzeyi, 2029 itibariyle düşük ve orta gelirli 76 ülkede artacak

16 Eylül 20191 dk okuma

Dünyada düşük ve orta gelirli olarak sınıflandırılan 76 ülkede 3,8 milyar insan yaşıyor ve 2019 yılı itibariyle bu insanların yüzde 19,3’ünün aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı için gereken miktarda gıdaya erişim sağlayamadığı tahmin ediliyor. Ancak 10 yıl sonra, bu ülkelerdeki gıda güvenliği durumunun iyiye gitmesi ve gıda güvencesizliğinden muzdarip olanların oranının yüzde 9,2’te düşeceği öngörülüyor. Bu tahmin yapılırken; kişi başına düşen gelirin artacağı, gıda fiyatlarının düşeceği ya da aynı kalacağı ve herhangi bir büyük krizin çıkmayacağı varsayılıyor. ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Araştırmalar Servisi’nin son yayınladığı yıllık Uluslararası Gıda Güvenliği Değerlendirmesi 2019-2019 başlıklı raporunda, geçmişte gıda yardımı almış ya da halen almakta olan 76 ülkenin durumları ele alındı. Raporda, yeterli gıdaya ulaşamayan insanların sayısı, bu sayının nüfusa oranı ve 2019-2029 döneminde görüleceği tahmin edilen gıda fiyatları ve gelirdeki değişiklikler temelinde eksik kalacak olan gıda miktarıyla ilgili rakamlar yer alıyor. Söz konusu rapora göre, yeterli gıdaya ulaşma imkanı olmayan nüfusun dağılımı, bölgeler arasında homojenlik göstermiyor. 22 Asya ülkesinde bu oran, yüzde 13,9 ve 11 Latin Amerika ülkesinde yüzde 17,4 ile nispeten düşük. Sahra Altı Afrika’da ise yüzde 35,3 gibi yüksek bir oran göze çarpıyor. 2029 itibariyle ise bu bölgelerde gıda güvensizliğinden muzdarip olanların nüfusa oranının yüzde 22,5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bazı ülkelerde ise gıda güvenliği konusunda önemli bir mesafe alınması beklenmiyor. Söz konusu ülkelerde gelir artışının zayıf olacağı ve devam eden silahlı çatışmalar ya da doğal afetler dolayısıyla ekonomik ve tarımsal faaliyetlerdeki düşüşün etkisiyle gıda fiyatların yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum da gıdaya ulaşabilmenin önüne engel çekiyor ve gıda güvensizliği artıyor. Bu tür ülkelere örnek olarak Yemen gösterilebilir. Yemen’de ayrıca limanların tekrar tekrar abluka altına alınması gibi sorunlar da söz konusu. 2029 itibariyle Orta Afrika ile Doğu Afrika’nın bazı bölgelerinde nüfusun yarısının yeterli miktarda gıdaya ulaşmada sıkıntı çekeceği tahmin ediliyor. Bu bölgede özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yıllardır süregelen istikrarsızlık gıda güvensizliğini körüklüyor.

Haberler Kategorisindeki Yazılar