BLOG

Değirmen ve bakliyat işleme teknolojileri sektöründe GÜÇ BİRLİĞİ

14 Ekim 20162 dk okuma

Değirmen ve bakliyat işleme teknolojileri sektöründe güç birliği sağlamak hedefiyle kurulan Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), ilk çalıştayını 30’a yakın firma temsilcisinin katılımıyla 24 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Wow Hotel’de gerçekleştirdi.

16_82

Tahıl ve bakliyat üretiminde kullanılan teknolojileri geliştirerek dünya standartlarını yakalamayı ve bu teknolojilerin dünya pazarındaki gücünü artıracak çalışmalar yapmayı amaçlayan TABADER (Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği), ilk çalıştayını 24 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Wow Hotel’de gerçekleştirdi. 30’a yakın firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda açılış konuşmasını TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram yaptı.

“BİRLİKTE OLALIM” Konuşmasına sektörde lobi oluşturulması gerektiğini belirterek başlayan Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, hububat ve bakliyat işleme sektörünün dağınık olduğunu dile getirdi ve şunları aktardı: “Birlikte olmayı, çakışmadan, sektöre yarayacak ne varsa beraberce dernek faaliyeti içinde gerçekleştirmeyi istiyoruz. Gerek kamuda gerekse özel sektörde, ulusal ve uluslararası çaptaki kurumlarda sektörü temsil etmek istiyoruz. Bunu gelişigüzel bir temsil olarak görmüyoruz; üst segmentten temsil yapmak, devletin bu sektöre bakışını bir nebze değiştirmek istiyoruz. Bu, TABADER’in önemli misyonlarından biridir.”

“KENDİ STANDARTLARIMIZI OLUŞTURALIM” Konuşmasının devamında Türkiye’nin sertifikasyon ve standardizasyon alanlarında zayıf olduğunu belirten Prof. Dr. BAYRAM, “Ülkemizde kendine özgü pirincimiz, kırmızı mercimeğimiz, bulgurumuz var; tüm dünyada dolaşan makarnamız ve unumuz var. Ürünlerimiz için standart belirlerken elbette uluslararası şartlara uyacağız ancak bizim kendi yerel ürünlerimiz için dünyaya kabul ettirebileceğimiz, kendi üreticimizi de koruyabilecek standartları bu derneğin belirlemesini istiyoruz. Aklın ve bilimin ışığında, standartlarımızı ve normları belirleyerek bunu dünyaya deklare etmek, ülkemizde ise TSE ve Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan kodekslerde dernek normlarının yer almasını sağlamak istiyoruz.” dedi.

İNOVASYON DESTEĞİ TABADER’in bir diğer hedefinin yenilikleri takip etmek olduğunu vurgulayan Mustafa BAYRAM, çok fazla bilgi akışı olduğunu, firmaların yeniliği ve bilgi akışını takip edemediklerinde piyasanın gerisinde kaldıklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Dünyada ve Türkiye’de, akademide ve sanayide ve ARGE çalışmaları kapsamında edinilen yenilikçi bilgileri süzüp, analiz edip bir potada toplamayı ve üyelerimize TABADER kanalıyla bu yenilikleri, teknolojileri aktarmayı misyon edinmiş durumdayız.”

EĞİTİM DESTEĞİ Bir dernek için eğitim, dokümantasyon ve sosyal faaliyetlerin önemine de değinen Prof. Dr. Mustafa BAYRAM gerek dernek üyelerine, gerekse dernek üyelerinin çalışanlarına eksik noktalarda ya da yeni konularda eğitim verilmesi gerektiğini, TABADER’in de periyodik olarak bu eğitimleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yüzden bilgi, standardizasyon ve mevzuat anlamında ulusal ve uluslararası çaptaki tüm dokümanların bir kütüphanesini oluşturmayı düşündüklerini belirten BAYRAM, aynı zamanda sektördekilerin birbirlerini daha yakından tanımaları için de çeşitli illerde sosyal etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

HİBE, FİNANS YÖNETİMİ VE TEŞVİKLER TABADER’in ilk çalıştayında değirmencilik sektörüne yönelik hibe ve teşvikler hakkında da katılımcılara Dolpfin Proje Danışmanlık Genel Koordinatörü Filiz Bülbül ve Proje Finansman Yöneticisi Duygu Sayın tarafından özel bir sunum yapıldı. Bülbül ve Sayın, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) destekleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekleri, Kalkınma Ajansı hibeleri, AB fonları ve Ekonomi Bakanlığı dış ticaret destekleri, yatırım teşvikleri, IPARD Tarımsal Kırsal Kalkınma fonları, EXIMBANK ihracat kredileri, Avrupa Yatırım Bankası Kredileri, Dünya Bankası kredileri, yatırım kredileri, Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında detaylı bilgiler aktararak katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Haberler Kategorisindeki Yazılar