BLOG

Afetlerin tarıma 10 yıllık faturası 96 milyar dolar

09 Nisan 20182 dk okuma

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin beraberinde getirdiği afetlerin tarıma faturası her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre son 10 yılda afetlerin tarım sektöründe yol açtığı zarar 96 milyar doları buldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı son rapora göre doğal afetler 2005 ve 2015 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörüne 96 milyar dolar zarara yol açtı. Rapora göre çiftçilere her yıl milyarlarca dolar zarar veren doğal afetler dünyada en fazla Asya’yı vurdu. Buna göre zararın yarısına denk gelen 48 milyar dolarlık kısım Asya’da oluştu. Aynı dönemde Afrika 26 milyar dolar, Latin Amerika ve Karayipler’de 22 milyar dolarlık zarar oluştu. Afetlerden kaynaklanan bu zararlar mahsul ve hayvancılıktaki kayıplardan oluşuyor. Son zamanlarda ülkemizde de etkili olan dünyanın her köşesinde çiftçilerin mahsullerinde ciddi kayıplara yol açan kuraklık bu büyük kaybın önde gelen sebepleri arasında gösteriliyor. FAO, kuraklık kaynaklı toplam ekonomik kayıpların 29 milyar dolara ulaştığını, bunun yüzde 83’ü tarımda meydana geldiğini belirtiyor. Raporda tarıma yönelik tehditler arasında en yıkıcı olanı kuraklık olarak öne çıkarken su baskınları, orman yangınları, fırtınalar, bitki zararlıları, hayvan hastalıkları salgınları, kimyasal sızıntılar diğer başlıca riskler olarak sıralanıyor.

KURAKLIK VE SICAKLIĞIN FATURASI 55.5 MİLYAR DOLAR Raporda 2005-2015 yılları arasında aşırı sıcaklık ve fırtına gibi diğer meteorolojik afetler kaynaklı zararlar 26,5 milyar dolar, su baskınları kaynaklı zararlar 19 milyar dolar, depremler/heyelanlar kaynaklı zararlar 10,5 milyar dolar, hastalık ve böcek istilası gibi biyolojik afetler kaynaklı zararlar 9,5 milyar dolar ve yangın kaynaklı zararlar ise 1 milyar dolar olarak tespit edildi. Çatışmaların da tarıma etkisini inceleyen rapora göre örneğin sadece Suriye’deki savaşın 2011-2016 döneminde tarıma maliyeti en az 16 milyar dolar. Raporla ilgili değerlendirmede bulunan FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, “Bitki ve hayvancılık üretiminin yanı sıra ormancılık, balıkçılık ve su ürünlerini kapsayan tarım sektörleri, iklim ve piyasa oynaklığı, zararlılar ve hastalıklar, aşırı hava olayları ve giderek artan uzun süreli krizler ve çatışmalar gibi birçok riskle karşı karşıya. İklim değişikliğinin etkisi bu tehdit ve zorlukları daha da şiddetlendirecek. Bundan dolayı afet riskinin düşürülmesi ve yönetimi modern tarımın ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Tarım için daha bütüncül ve iddialı bir afete karşı dayanıklılık çerçevesi oluşturulmalıdır” dedi. Dünyada yaklaşık 2,5 milyar insanın geçimini tarımla sağladığına dikkat çekilen rapora göre, bu küçük ölçekli çiftçiler, çobanlar, balıkçılar ve ormana bağımlı topluluklar dünya tarımsal üretiminin yarısından fazlasını üretiyor. Genel olarak yoksul olan bu kesimler özellikle hasat, ekipman, malzeme, çiftlik hayvanları, tohumlar, mahsuller ve depolanmış gıdaları tahrip eden veya onlara zarar veren afetlerden dolayı risk altında.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
07 Mayıs 20181 dk okuma

Consolidated Grain and Barge dört silo aldı

Tahıl ve nakliye sektörlerinde 1970’ten bu yana faaliyet gösteren Amerikan şirketi Consolidated Gra...

08 Ağustos 20182 dk okuma

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI KARADENİZ BÖLGESİNİN TAHIL İHRACATINI ARTIRACAK

Uzmanlar ve iş çevreleri, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Karadeniz bölgesinin so...